CBS: werkloosheid naar 5,7%

Logotype CBS Volgens het CBS is de werkloosheid de afgelopen drie maanden (december 2009 – februari 2010) verder gegroeid, dit keer naar 5,7%

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode december 2009-februari 2010 uit op 441 duizend personen

En dat zijn 5.000 meer werklozen in vergelijking met de vorige driemaandsperiode. Wat op zich heel erg meevalt.

De ontwikkeling van de werkloosheid in het afgelopen jaar ziet er zo uit:

CBS: Werkloosheid jan – mrt 2009 t/m dec 2009 – feb 2010CBS: Werkloosheid jan – mrt 2009 t/m dec 2009 – feb 2010

Na de relatief grote sprong van de vorige driemaandsperiode (van 5,3% naar 5,6%) is de groei nu minimaal te noemen. Desondanks zitten we nog altijd op de lijn die volgens het CPB tot een gemiddelde werkloosheid van 6,5% voor 2010 moet leiden. Wat overigens betekent dat we tijdelijk tot een werkloosheid van 7,4% moeten groeien. En dat is toch wel heel erg veel…

Geef een antwoord