DPA stelt AvA uit

Logotype DPADetacheerder DPA stelt de aandeelhoudersvergadering uit. Deze zou aanvankelijk op donderdag 22 april plaatshebben, maar is nu een maandje verplaatst naar donderdag 20 mei.

Het is het zoveelste teken dat het bedrijf zijn eigen regie kwijt is. Eerder al schoof het bedrijf zijn jaarcijferpublicatie voor onbepaalde tijd uit. Weer kort daarvoor blies DPA een voor de omvang van het bedrijf grote fusie van 45 miljoen euro af.

En wederom heeft het uitstel te maken met een vurig gewenste ‘versterking van de vermogenspositie’.

Zo meldt het persbericht:

‘Zoals eind maart 2010 werd aangekondigd, voert DPA besprekingen met financiers voor de versterking van haar vermogenspositie. Deze besprekingen verkeren thans in een gevorderd stadium. Naar verwachting zullen op dit punt in de nu voor 20 mei a.s. voorziene Algemene Vergadering van Aandeelhouders de daarmee samenhangende noodzakelijke besluiten ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd.’

Emissie?

Dat betekent dat DPA geld tekort komt. Dat hoeft geen probleem te zijn – DPA is beursgenoteerd en met een aandelenemissietje of twee kun je weer een paar maandjes vooruit. Daarvoor heb je wel de goedkeuring van je zittende aandeelhouders nodig en het is de vraag of die, na de emissie van afgelopen zomer (à 2,2 miljoen euro) en het verstrekken van een achtergestelde lening (à 3 miljoen euro) en een vijfde opeenvolgend jaar met slechte cijfers, nog wel zin hebben in een verdere verwatering van hun belang.

Het is vooral de vraag hoe de aandeelhouders van DPA tegen de toekomst van het bedrijf aankijken. Voor de goede orde: de grootste aandeelhouders zijn verzekeraar Delta Lloyd (17%), beleggingsmaatschappij Kempen (11%), investeringsvehikel Janivo van de autodynastie De Pont (11%), voormalig beurshandelaar Adri Strating (10%), investeringsvehikel Inter-Him van textielondernemer Ronald de Waal (8%), vermogensbeheerder Gestion (6%) en tot slot directeur-eigenaar Maarten de Ruiter van concurrent WR Leading in Finance (6%). Wij zijn benieuwd wat die laatste van een mogelijke nieuwe emissie vindt.

In het Financieele Dagblad laat bestuursvoorzitter Roland van der Hoek weten de vier extra weken tijd voor de ava nodig te hebben: ‘En dus leek uitstel een verstandige optie, ook omdat je twee weken voor een aandeelhoudersvergadering je agenda gereed moet hebben.’

DPA zou de vergadering van 20 mei nog eens een maandje mogen uitstellen, maar is als beursgenoteerde onderneming verplicht de ava voor 1 juli te hebben gehouden.

Geef een antwoord

2 Comments