VVD: Orde op zaken

Verkiezingsprogramma VVDDe VVD heeft een aantal jaren niet in de regering gezeten, dus er moet Orde op zaken worden gesteld. Zo lijkt althans de titel van het verkiezingsprogramma van deze partij te zijn gekozen. Maar hoe staat het met het verhaal achter die titel? Daar ga ik vandaag achter komen in mijn tocht langs de beloftes van de verschillende politieke partijen ten aanzien van de arbeidsmarkt.

Net als bij de SP is ook bij de VVD de paragraaf over de arbeidsmarkt bijzonder kort. Maar waar de SP de oplossingen vooral in een grote overheid zoekt, heeft de VVD een kleinere overheid voor ogen.

De VVD wil Nederland door de crisis loodsen, maar de paragraaf Dynamische arbeidsmarkt bevat het woord crisis niet 1 keer! Dat is wel een heel bijzondere. We zitten met een ferm tegenvallende economie en een groeiende werkloosheid. Maar de arbeidsmarkt lijkt volgens de VVD het woord crisis niet waard.

Wat wel wordt gezegd? Nou, wat dacht je hiervan:

Er zijn in Nederland te veel mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces. […]in te veel gevallen staan mensen langs de kant als gevolg van slecht beleid. De VVD wil dat deze groep (weer) aan de slag gaat.

Wat fijn dat de VVD dit wil. Maar eerlijk gezegd ga ik er niet voetstoots vanuit dat er teveel mensen aan de kant staan vanwege slecht beleid. En dat op dit moment een groeiend aantal mensen langs de kant staat vanwege een tegenvallende economie.

Maar wacht even… de VVD wil ook iets voor de werkloze medeburger doen: de WW-uitkering verhogen en de duur ervan verkorten. Zo komen mensen die hun baan verliezen niet onnodig in problemen. Tegelijk moet iedereen die ongewild aan de kant staat zo snel mogelijk weer aan de slag.

Wat een ronkende idioten. In de VS is het aantal langdurig werklozen tot een ongekende hoogte gestegen. En in Amerika beseffen zelfs de grootste pleitbezorgers van een vrije markteconomie dat het heel moeilijk valt om werk te vinden als er geen werk is! Dus wordt de werkloosheidsuitkering in de VS verlengd. Maar in Nederland stelt de VVD voor de uitkering te verkorten…

Onderstaand stukje koorballenproza gaat over de bijstand:
Het moet lonen om te gaan werken. In Nederland gaan werkloze alleenstaande ouders die 4 dagen in de week tegen het minimumloon gaan werken er flink in inkomen op achteruit. Dat vindt de VVD onacceptabel. Er moet daarom een reëel en als stimulerend ervaren verschil in netto besteedbaar inkomen tussen uitkering en loon worden gecreëerd. Veel van de inkomensafhankelijke maatregelen die deze ´armoedeval´ creëren komen van gemeenten. De VVD is tégen inkomenspolitiek door gemeenten. De VVD wil daarom de bevoegdheid van gemeenten aan banden leggen om de bijzondere bijstandsnorm uit te breiden, zodat lokaal zo min mogelijk aan inkomenspolitiek wordt gedaan.

Heb je het goed gelezen? Zo niet, lees het dan nog een keer. Wat de VVD zegt is niet om het minimumloon te verhogen, maar om de bijstand te verlagen. Waardoor je als werkloze alleenstaande ouder nog steeds voor een fooi werkt. Maar je tenminste ‘gestimuleerd’ wordt om te werken aangezien de bijstand je gegarandeerd onder een brug laat wonen.

Deze is ook van een ongekende schoonheid:
Om werken aantrekkelijker te maken worden de uitkeringen gekoppeld aan de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling.

Hoe maakt dit werken aantrekkelijker? Zou er een werkzoeker zijn die op basis van deze zin denkt: Ja, dat maakt werken pas echt aantrekkelijker voor mij. Nu ga ik serieus mijn best doen om een baan te vinden.

Hoewel ik na dit soort teksten ernstig ga twijfelen aan de verstandelijke vermogens van de opstellers is er ook nog iets zinnigs te vinden: Het UWV als uitkeringsin­stantie wordt opgeheven, de keuringen door het UWV blijven echter in stand.

Nou ja, er moest ook wel iets redelijks te vinden zijn, anders stemt er toch geen weldenkende Nederlander op deze partij?

Hoewel, na deze redelijke positie gaat de paragraaf weer verder met ongenuanceerd geneuzel. Als laatste iets over de moeizame ontslagprocedure, die de VVD met de finesse van een olifant in een porseleinkast omdraait tot een reden waarom ondernemers terughoudend zijn in het aannemen van mensen:

Als een ondernemer iemand wil ontslaan raakt hij verstrikt in een lange en dure procedure, die aanvankelijk was opgetuigd om werknemers te beschermen. Maar het gevolg van deze procedure is dat ondernemers minder snel mensen aannemen waardoor veel werknemers onnodig aan de kant staan.

Hahaha, wat een krankzinnige redenering! Natuurlijk. Ondernemers nemen geen mensen aan vanwege ons omslachtige ontslagrecht. Hoe verzin je het. Je moet wel echt zonder enig inhoudelijk argument zitten om dit soort onzin op te schrijven.

Ik hoop maar dat de rest van het verkiezingsprogramma van de VVD meer vlees om de botten heeft, want de arbeidsmarkt paragraaf is van een ongekende armoe. Deze partij zie ik in ieder geval geen enkele orde op zaken stellen als het op de arbeidsmarkt aankomt.

Geef een reactie

15 Comments
 • vd Brink
  says:

  Kostbare ontslagprocedures. Ongeveer tien percent van je personeel levert normaal gesproken prestaties beneden de middenmaat tot ver beneden de middenmaat. Weinig aan te doen, wordt meestal erger. Slecht effect op het moraal van collegas. Van die mensen moet je snel af  tegen een redelijke vergoeding. Als dat niet kan neem je mensen aan met tijdelijke contracten. En dat is een slechte zaak, geen continuiteit, geen accumulatie van know how geen investering in training.

 • theo nieveen
  says:

  Chapeau dat je er uberhaupt aan begint. De vraag bekruipt mij: voor wie wordt eigenlijk dit soort verkiezingsprogramma’s geschreven? Als ik de meningen zo ’s lees dan is een paar jaar politicologie toch wel de minste geestelijke bagage om er iets zinnigs over te kunnen (mogen) zeggen. De grap is natuurlijk dat je er helemaal geen verstand van hoeft te hebben, je moet als politieke partij gewoon met een stuk komen dat door vrijwel iedereen begrepen kan worden. Maar ja, da’s nou vaak net weer moeilijk voor mensen die er voor doorgeleerd hebben. Kortom: even orde op zaken, want iedereen telt mee… toch?

 • Marc Drees
  says:

  @Michael:
  Geen zorgen, als ik me door een paar negatieve reacties uit het veld zou laten slaan was ik er al een paar jaar geleden mee gestopt. Het type emotionele reacties die de postings over de verkiezingsprogramma’s oproepen is overigens wel verbazingwekkend. De serie over de politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s gaat vanzelfsprekend door.
   
  Ten aanzien van ontslagprocedures maken veel werkgevers zich er te vaak met een Jantje van Leiden vanaf. Dat kan inderdaad leiden tot kostbare en langdurige trajecten. Maar met een goed gefundeerde case ligt dat in het algemeen totaal anders. Maar dat betekent inderdaad dat je niet zomaar iemand kan ontslaan en zal moeten beargumenteren. Een goede zaak.

 • Michael Jansen
  says:

  Marc ik lees met plezier al de artikelen op RM en ben van mening dat deze “analyse” ook hier op z’n plaats is. Ook recruiters hebben te maken met politieke beslissingen.
  Daarnaast ben ik van mening dat eigenlijk alle verkiezingsprogramma’s gewoon reclamefolders zijn en je daar niet teveel van moet verwachten. De economische principes waar ze op gebaseerd zijn, zijn allang achterhaald en ik ben het met je eens dat je mensen wel kunt stimuleren om een baan te nemen, maar dan moeten ze er wel zijn.
  Ook ik ben van mening dat het ontslagrecht geen belemmering is voor de arbeidsmarkt, omdat voor je iemand kunt ontslaan deze persoon alweer is vertrokken. De enkeling die met de rotte appel blijft zitten heeft volgens mij dan niet goed zitten opletten. Tevens zijn er tegenwoordig verschillende vormen om werkrelaties aan te gaan, maar dat betekent dat bedrijven zich anders moeten opstellen.
  Marc ga vooral zo door want ik ben zeer benieuwd naar je volgende analyses.

 • Marc Drees
  says:

  @Ron, Peter
  Ik spreek met grote regelmaat grote en kleine ondernemers en hun zorg over ontslagrecht is bijzonder beperkt. Hun zorg was tot medio 2008 vooral gericht op het vinden van de juiste mensen, hun huidige zorg is vooral gericht op het moment waarop het wijs is om mensen weer aan te gaan nemen. Ontslagrecht speelde in beide situaties geen enkele rol. Maar mogelijk spreek ik totaal andere ondernemers dan de VVD.
   
  Ten aanzien van het al dan niet verlagen van de bijstand lijkt het me goed te wachten of de VVD in de regering komt en te zien wat er dan gebeurt. Want het is glashelder op basis van het verkiezingsprogramma dat het bruto besteedbaar inkomen van mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen naar beneden gaat als de VVD zijn zin krijgt. Dat zijn al die inkomensafhankelijke maatregelen die de VVD graag naar Den Haag wil halen. Om de armoedeval weg te nemen. Oftewel deze mensen naar een baan met minimumloon forceren. Nou maar hopen dat al die banen beschikbaar zijn…
  Het sociale vangnet in de VS ziet er aanzienlijk slechter uit dan in Nederland; zowel tijdens als na een ‘WW’ fase. Wat overigens geen enkel inhoudelijk argument bevat waardoor mensen weer sneller aan het werk gaat. Want dat is gebaseerd op de niet aanwezige vooronderstelling dat het werk ook aanwezig is.
  @Ron:
  Met herhaling van opmerkingen over echt niet snappen of schrijven in hoofdletters maak je echt geen sterker punt. Inhoudelijk reageren doet dat wel.

 • Mark
  says:

  Marc, dit is je website:

  Naam website: Recruitment Matters
  Pay off: all things online recruitment
  Claim: RecruitmentMatters is hét blog over online recruitment

  Stukken over verkiezingsprogramma’s horen hier TOTAAL niet thuis…

  Stel jezelf de vragen ‘Wat is online recruitment?’ ‘Wie doet het?’ ‘Waarom en hoe doen zij dat?’ en ‘Wat zijn de ontwikkelingen?’

  Of de arbeidsmarkt nou bestaat uit 7.9 miljoen, 2 miljard of 12 mensen interesseert me niet, de juiste manier om ze te bereiken, werven, selecteren en volgen wél…

 • Mark
  says:

  Hoewel ik me voor een deel kan vinden in de bovenstaande reacties, denk ik niet dat mensen die wél beschikken over zogenaamd ‘politiek benul’ hier per saldo iets zinnigers over (kunnen) zeggen.

  Veel van de gehoorde reacties van politieke kopstukken over verkiezingsprogramma’s van hun tegenstanders zijn van soortgelijke inhoud. Misschien iets anders en genuanceerder verpakt, maar de boodschap verschilt weinig.

  Daarbij moet een programma ook duidelijk zijn voor de politieke nitwits; het overgrote deel van de aanhang van de verschillende partijen. Dat is hier blijkbaar niet het geval.

 • Ron Franzen
  says:

  Marc, je maakt je nog belachelijker! Hoe moeten wij als lezers nu met jou in discussie gaan als uit je stuk blijkt dat je TOTAAL de plank mis slaat? Je argumentatie is zo kinderlijk misplaatst dat een discussie op niveau met jou over dit onderwerp zinloss is. Niets emoties, dit is gewoon een welgemeend advies om niet van dit soort artikelen te schrijven want dat kun je blijkbaar niet. Moet ik je gaan uitleggen dan dat Nederland al het hoogste minimumloon heeft van Nederland? Moet ik je gaan vertellen dat een ondernemer inderdaad wel drie keer nadenkt voordat hij/zij een werknemer in dienst neemt, gegeven het feit dat het een haast onmogelijke opgave is om daar weer vanaf te komen? Elk standpunt van de VVD dat je hier behandelt ruk je volledig uit z’n verband. Je reacties bij die standpunten geven aan dat je het echt niet snapt of niet wilt snappen. Maar ga nu niet zeggen dat het om emoties gaat, schrijf stukken waar je wel verstand van hebt of stop er anders mee.

 • Peter
  says:

  “Heb je het goed gelezen? Zo niet, lees het dan nog een keer. Wat de VVD zegt is niet om het minimumloon te verhogen, maar om de bijstand te verlagen.”
  – Zoals in de eerste post al genoemd, stelt de VVD helemaal niet voor om de bijstand omlaag te halen, maar om beslissingen tot compensatie op landelijk niveau te maken, niet op gemeentelijk niveau.
  “Hahaha, wat een krankzinnige redenering! Natuurlijk. Ondernemers nemen geen mensen aan vanwege ons omslachtige ontslagrecht. Hoe verzin je het. Je moet wel echt zonder enig inhoudelijk argument zitten om dit soort onzin op te schrijven.”
  – Heb je een onderzoek ingesteld? Wat ondernemers in verschillende branches gebeld? Zelf geen onderzoek gedaan, maar genoeg mede-ondernemers gesproken die wel oppassen iemand aan te nemen, door die idiote beschermingen voor werknemers.

  – En hoe ziet het sociale vangnet na de WW eruit in de VS in vergelijking met de Nederlandse?

  $ tot zover het niet onderbouwen $

 • Marc Drees
  says:

  @Peter:
  Dat bedoelde ik dus; emotie en mening. Doe je best maar eens om in plaats van een beetje reutelen inhoudelijk te reageren. Toon de subjectiviteit en het gebrek aan onderbouwing aan in plaats van het alleen maar te stellen. Een luie reactie is geen reactie!

 • Peter
  says:

  Dus een reactie op een subjectief en geenzins onderbouwt stukje gebrabbel moet dan wel onderbouwt zijn?
  Ik denk dat discussie niet eens nodig is bij dit stukje en we gelijk door kunnen skippen naar de conlusie: Je hebt wellicht een stukje zure kaas gegeten van recruitment, maar de politiek gaat je ver boven de pet.

 • Marc Drees
  says:

  Emoties, emoties. Ze lopen blijkbaar hoog op bij dit soort onderwerpen. Waarbij de inhoudelijke onderbouwing ernstig lijdt.
  Ik zou in alle gevallen zeggen: onderbouw je mening. Dan is discussie mogelijk. Anders niet

 • Ron Franzen
  says:

  Eerst keek ik even naar de datum omdat ik dacht dat het nog 1 april was. Het bleek niet zo te zijn. Hier probeert iemand zonder enig politiek benul en niet gehinderd door enige economische kennis grappig te zijn. Het resultaat is een trieste analyse die kant nog wal raakt. De schrijver begrijpt er werkelijk niets van of speelt heel veel toneel. Elk redelijk standpunt wordt totaal uit zijn verband getrokken. A.u.b. stop met deze rubriek, jullie maken je als kwaliteitsweblog volkomen belachelijk en ongeloofwaardig.

 • Michiel
  says:

  Tja ik vond dit toch ook echt een bijzonder matig stukje van je Marc.. Ik zou zeggen laat de beschrijvingen van de politiek maar zitten, of laat ze door iemand anders schrijven, die er inhoudelijk echt gehakt van kan maken…

 • Peter
  says:

  Pfff zie echt niet in wie er zit te wachten op iemand die woorden van een verkiezingsprogramma zo verdraaid om er dan lekker om te gaan lachen. Het is allemaal een kwestie van perceptie. De VVD zegt helemaal niet dat de bijstand omlaag moet, niet na 1 keer lezen en niet na 2 keer lezen. De VVD zegt enkel dat de beslissing om te compenseren niet op gemeentelijk niveau maar op landelijk niveau gemaakt moet worden.
  Tevens is het inderdaad zo moeilijk om iemand te ontslaan, en kleven er zo ontzettend veel risico’s aan het aannemen van personeel, dat veel ondernemers zich in deze tijd wel even achter de oren krabben alvorens iemand aan te nemen.
  Al met al een matige, maar vooral zeer subjectieve analyse. Succes met het analyseren van de rest van de partijen, kan al niet wachten op de PVV, hoe goed hun eventuele stukje over de arbeidsmarkt ook zal zijn, afkraken doe je het geheid.