Vacaturesites en marktaandelen, hoe zit dat nu?

Sinds ruim 2 jaar presenteer ik wekelijks een vacaturesite top 10 op basis van de cijfers van JobFeed. De ontwikkeling van het marktaandeel van de drie grootste vacaturesites gedurende die periode ziet er als volgt uit:

Marktaandeel top 3 vacaturesites (week 13, 2008 – week 15, 2010) Marktaandeel top 3 vacaturesites (week 13, 2008 – week 15, 2010)

Achtergrond
Het marktaandeel van de sites is gebaseerd op het aantal unieke vacatures. Meerdere voorkomens van vacatures (doublures) zijn uit de aantallen verwijderd.

Met andere woorden, de marktaandelen in bovenstaande grafiek tonen het percentage op basis van het aantal unieke vacatures op elke afzonderlijke site.

Maar dat levert een zeker risico op. Want stel dat dezelfde vacature op zowel Nationale Vacaturebank als Monsterboard wordt gepubliceerd. Bij welke van de twee sites tel je deze vacature dan? Tenslotte telt de vacature maar 1 keer mee als een unieke vacature. Hoewel JobFeed met de aantallen unieke vacatures een zo zuiver mogelijk beeld geeft van de werkelijke aantallen vacatures kan het zijn dat hiermee de marktaandelen van de vacaturesites onjuist worden weergegeven.

Om die reden toont JobFeed sinds medio 2009 ook de bruto aantallen per vacaturesite. Dat zijn dus het totaal aantal nieuwe vacatures inclusief eventuele doublures. Op die manier krijg je een zuiver beeld van de marktaandelen van vacaturesites.

Tegelijkertijd is per vacaturesite een interessante vergelijking te maken. Want stel nou dat het marktaandeel zonder doublures groter is dan met doublures. Dan betekent het dat een dergelijke vacaturesite een relatief hoog percentage unieke vacatures heeft. Andersom betekent het dat een vacaturesite relatief weinig unieke vacatures heeft; in veel gevallen zullen de vacatures van deze site dus ook op andere sites te vinden zijn.

Het is dus ook interessant om te zien hoe de bruto (met doublures) en netto (zonder doublures) marktaandelen zich tot elkaar verhouden. Allereerst laat ik de netto en bruto marktaandelen voor de drie grootste vacaturesites (Werk.nl, Nationale Vacaturebank en Monsterboard) gezamenlijk zien om vervolgens de ontwikkeling per vacaturesite apart te behandelen.

De gepresenteerde cijfers zijn over de laatste 52 weken, waarbij de bruto cijfers sinds week 24 van 2009 beschikbaar zijn.

De marktaandelen van de drie grootste vacaturesites
De ontwikkeling van de marktaandelen op basis van het netto aantal vacatures voor de drie grootste vacaturesites ziet er als volgt uit:

Top 3 vacaturesites, marktaandeel netto vacatureaantallen (laatste 52 weken)

Top 3 vacaturesites, marktaandeel netto vacatureaantallen (laatste 52 weken)

Op dit moment is er een duidelijke rangorde bij de vacaturesites zichtbaar; met een dominante eerste positie van Werk.nl en een fors verschil tussen Nationale Vacaturebank en Monsterboard.

De ontwikkeling van het marktaandeel op basis van het bruto aantal vacatures ziet er als volgt uit:

 Top 3 vacaturesites, marktaandeel bruto vacatureaantallen (laatste 52 weken) Top 3 vacaturesites, marktaandeel bruto vacatureaantallen (laatste 52 weken)

Ook hier is dezelfde driedeling zichtbaar met een dominante positie van Werk.nl. Maar het verschil tussen Monsterboard en Nationale Vacaturebank is aanzienlijk kleiner in vergelijking met het martkaandeel op basis van het netto aantal vacatures.

Met andere woorden, Monsterboard heeft blijkbaar relatief veel doublures ten opzichte van Nationale Vacaturebank (en Werk.nl). Het is dus interessant om de ontwikkeling van de netto en bruto verhouding per site beter te zien.

Werk.nl: bruto en netto marktaandeel
De ontwikkeling van het bruto en netto marktaandeel van Werk.nl ziet er als volgt uit:

Werk.nl: netto (groen) en bruto (lichtgroen) marktaandeel Werk.nl: netto (groen) en bruto (lichtgroen) marktaandeel

Het bruto marktaandeel ligt duidelijk onder het netto marktaandeel. Werk.nl heeft dus een meer dan gemiddeld percentage unieke vacatures in haar database. Wat op basis van het karakter van de site natuurlijk wel te verwachten was. Verder is Werk.nl een site waar werkgevers hun vacatures gratis kunnen plaatsen. En ook dat zal zeker meewerken aan het relatief lage doublurepercentage.

Werk.nl zit met haar bruto marktaandeel 28% lager dan met haar netto marktaandeel.

Nationale Vacaturebank: bruto en netto marktaandeel
De ontwikkeling van de marktaandelen bij Nationale Vacaturebank ziet er als volgt uit:

Nationale Vacaturebank: netto (rood) en bruto (lichtrood) marktaandeel

Nationale Vacaturebank: netto (rood) en bruto (lichtrood) marktaandeel

Interessant! In het begin van de onderzoeksperiode lopen de marktaandelen vrijwel gelijk, maar geleidelijk aan is het bruto marktaandeel steeds verder verkleind. Nationale Vacaturebank heeft dus een steeds groter percentage unieke vacatures in haar database.

Zou hier een strategie achter zitten? Of wordt er door werkgevers steeds bewuster gekozen voor deze site? Wat de reden ook mag zijn, Nationale Vacaturebank zit met haar bruto marktaandeel 20% onder haar netto marktaandeel. En dat is een zeer fors verschil.

Monsterboard: bruto en netto marktaandeel
En dit zijn dan de aantallen voor Monsterboard:

Monsterboard: netto (blauw) en bruto (lichtblauw) marktaandeelMonsterboard: netto (blauw) en bruto (lichtblauw) marktaandeel

Monsterboard heeft in het begin van de onderzoeksperiode een bruto martkaandeel dat redelijk dicht tegen het netto marktaandeel ligt. Met andere woorden, Monsterboard heeft een marktconform percentage doublures. Maar het laatste halfjaar is dat beeld sterk veranderd; ondertussen ligt het bruto marktaandeel van de site 30% boven het netto martkaandeel. Het percentage unieke vacatures in de Monsterboard database is dus erg laag.

Conclusie
De combinatie van bruto en netto marktaandelen van de grootste drie vacaturesites geeft een zeer gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van deze drie sites in het afgelopen jaar. Waar Werk.nl en Nationale Vacaturebank op basis van unieke vacatures gezamenlijk bijna 1/3 van de markt in handen hebben is dat op basis van bruto aantallen slechts 23%. Een fors verschil!

Het betekent wel dat deze twee sites, om ongetwijfeld zeer verschilende redenen, de enige keus zijn voor werkgevers om hun vacatures online te plaatsen.

Monsterboard lijkt juist het tegenovergestelde lot beschoren. Want deze site heeft in vergelijking met Nationale Vacaturebank en Werk.nl juist een zeer laag percentage unieke vacatures. Met andere woorden, vacatures op Monsterboard staan in veel gevallen ook elders online. Hebben we hiermee nog een probleem van Monsterboard blootgelegd?

NB:
JobFeed spidert geen vertical search engines zoals Jobrapido, Indeed, SimplyHired, etc.

Geef een reactie

5 Comments