ABU: wat een ellende!

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 3 (week 9 – 12) van 2010. En nog steeds willen de cijfers ten opzichte van vorig jaar geen stijging laten zien:

Het totaal aantal uren in periode 3 (week 9 – 12) daalde met 6% en de uitzendomzet nam af met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dan te bedenken dat dezelfde periode in 2009 al met 23% was gedaald ten opzichte van 2008. Wat een kaalslag! Maar er is ook een glimmer of hope…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010 Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Deze grafiek toont dus jaren van onafgebroken krimp. Ondertussen al bijna 2,5 jaar. Hoe hou je zoiets vol als je een kleine of middelgrote uitzender bent? Hoeveel vlees zit er bij de meeste uitzenders nog op de botten? Het kan nooit meer veel zijn…

Op basis van het voortschrijdend jaargemiddelde is er sprake van een lichte ‘verbetering’. Als je een krimp van 22% tenminste een verbetering kan noemen. Maar het is minder erg dan enkele periodes geleden, toen de krimp een maximum van 25% had bereikt. Een kwestie van tel je zegeningen

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010) Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010)

Desondanks krimpt de markt dus nog altijd voort. En dat betekent dus weinig goeds voor de resultaten van het 1e kwartaal voor wat betreft de Nederlandse markt. Bij de grotere uitzenders zal USG People. In de komende weken zullen we het overigens weten, dan komen de grote uitzenders met kwartaalcijfers.

Maar, zoals gezegd, er is ook een glimmer of hope: De uren in de industriële sector vertoonden voor het eerst sinds lange tijd een stijging van 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 9%

En dat is natuurlijk een strohalm waar heel uitzendend Nederland zich met twee handen aan vastklampt. Tenslotte is traditioneel de industrie de eerste sector waar de uitzenders de wind voelen keren. En de wind is in ieder geval in de achter ons liggende periode gekeerd. Nu maar hopen dat het permanent uit die hoek blijft waaien!

Geef een antwoord