ABU cijfers: a deep dive

Vandaag is het publiceren van de kwartaalcijfers der uitzenders gestart. Vanochtend kwam USG al met (tegenvallende) cijfers, later vandaag zal ook Manpower met haar cijfers komen. Collega-blogger Wilbert Geijtenbeek zal hierover berichten.

Als achtergrond leek het me aardig om de ontwikkeling van de Nederlandse uitzendmarkt eens wat gedetailleerder onder de loep te nemen; op basis van de ABU cijfers. Met onderstaande grafiek als vertrekpunt:

 ABU: voortschrijdend jaarvolume uitzenduren per categorie (jan 2007 – mrt 2010) ABU: ontwikkeling volume uitzenduren per sector (jan 2007 – mrt 2010)

In de grafiek is de dikke rode lijn de geconsolideerde trend voor de verschillende sectoren (Medisch, Administratief, Industrie en Techniek) die de ABU onderscheidt. Per periode van vier weken rapporteert de ABU al jaren over de ontwikkeling van de uitzenduren. En dat geeft een zeer duidelijk beeld van de markt.

In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het uitzendvolume op basis van een voorschrijdend jaargemiddelde weergegeven. De onderliggende variaties per periode zijn natuurlijk ook interessant. Daarom behandel ik hieronder per sector de ontwikkelingen tot en met periode 3 van dit jaar. Met opvallende verschillen!

Medisch
De sector Medisch heeft de gigantische groei van begin 2007 niet vast kunnen houden; eind 2007 duikt deze sector de krimpfase in:

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Medisch (jan 2007 – mrt 2010)

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Medisch (jan 2007 – mrt 2010)

Vergeleken  met andere sectoren is de omvang van de krimp zeer beperkt. Tegelijkertijd is het onduidelijk in welke richting deze sector zich op dit moment ontwikkelt. Er is in ieder geval nog geen sprake van een duidelijk herstel.

Adminstratief
Traditioneel de grootste sector binnen de uitzendwereld. En tegelijkertijd de sector die grote klappen heeft gehad:

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Administratief (jan 2007–mrt 2010) ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Administratief (jan 2007–mrt 2010)

Er is sprake van een vrijwel continu dalende lijn met een dieptepunt in de laatste periode van 2009. Een herstel lijkt te zijn ingezet op basis van de periodecijfer, maar dat moet met de nodige voorzichtigheid worden beoordeeld. Tenslotte zijn de periodecijfers niets anders dan een percentage daling/stijging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. En dat kan de nodige vertekening opleveren.

Voorlopig lijkt het erop dat de administratieve sector zich aan het stabiliseren is.

Industrie
De sector Industrie is op dit moment het troetelkindje van de traditionele media als bewijs van het feit dat we een periode van economische groei tegemoet kunnen zien. Want met periode 3 van dit jaar is het de enige sector die een groei laat zien:

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Industrie (jan 2007 – mrt 2010)ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Industrie (jan 2007 – mrt 2010)

Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat in dezelfde periode in 2009 deze sector een krimp liet zien van meer dan 30%. Dat plaatst de groei van 9% voor de huidige periode in het juiste perspectief…

Desondanks is het overduidelijk dat de sector Industrie zich mag verheugen met de prijs voor de meest kansrijke sector. En omdat we nou eenmaal erg aan traditie hangen is het zo dat deze sector een uitstekende indicatie is voor economisch herstel. Als de geschiedenis zich tenminste herhaalt…

Techniek
Ook de sector Techniek laat hoopvolle geluidjes horen, zij het lang niet zo sterk als de sector Industrie:

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Techniek (jan 2007 – mrt 2010)

ABU: ontwikkeling volume uitzenduren sector Techniek (jan 2007 – mrt 2010)

En laten we wel wezen, het werd ook wel eens tijd. Want deze sector heeft gigantische klappen gehad. Medio 2007 dook de sector al in de krimpfase; eind 2008 donderde de sector in een trog die tot en met de laatste periode van 2009 heeft geduurd. En de sector krimpt dus nog altijd door, zij het aanzienlijk minder hard.

Conclusie
Een conclusie is na de bespreking van al deze cijfertjes niet langer nodig, anders dan dat voor de sector Industrie het herstel lijkt te zijn begonnen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor onze economie. Vooral omdat deze sector traditioneel een indicator is voor een veranderende windrichting.

Voor de onverbeterlijke optimisten onder ons even een korte nieuwsflits: de uitzendsector krimpt nog altijd en niet onaanzienlijk. De laatst periode liet een krimp in uitzenduren zien van 6%. Dat is een krimp van 6% ten opzichte van periode 3 van 2009. Toen de hele sector met 23% kromp. Ten opzichte van dezelfde periode van 2008 toen de sector met 3% kromp. Afijn… het beeld is nu hopelijk duidelijk.

Door de gigantische krimp van de afgelopen jaren zal het heel lang duren voor we weer op het niveau van medio/eind 2007 zitten. Met name als de door iedereen gehoopte economische groei uitblijft of maar heel langzaam verloopt. Juichen is vast gezond, maar juichen om een keizer zonder kleren is stompzinnig. Dus laten we blij zijn met de positieve signalen, maar voorlopig het juichen voorlopig nog uitstellen.

Geef een reactie