Heibel op de AvA van TMC

Logo en logotype TMC Techneutendetacheerder TMC zit in een ernstige crisis. De eerder in onmin vertrokken directeuren Luuk Jeuken en Roy Roosen hebben afgelopen woensdag bij de aandeelhoudersvergadering (AvA) tegen zes van de twaalf agendavoorstellen gestemd. Jeuken en Roosen zijn nog altijd goed voor ruim kwart van de aandelen in het bedrijf.

Hoewel TMC eerder bekendmaakte dat het een schikking had bereikt met het tweetal, is de AvA op een heuse soap uitgelopen, zo vertelt een aandeelhouder. Jeuken en Roosen lieten een woordvoerder lastige vragen stellen aan het zittende bestuur en de raad van commissarissen. Bovendien stemden beide heren openlijk tegen de meeste voorstellen – zo blijkt uit de besluitenlijst.

Met dit gekissebis kan TMC nog jaren voort. De soap is pas afgelopen als beide heren worden uitgekocht, of als bestuur en ex-directeuren hun strijdbijl als gentlemen begraven. Voor het eerste heeft TMC de centen niet, en het tweede lijkt geen optie meer.

Ondertussen is voor werknemers, aandeelhouders en klanten nog totaal onduidelijk waar beide kampen precies over strijden.

‘Verschil van inzicht’
Hoe zat het ook weer? In oktober schorste het TMC-bestuur de directeuren en mede-oprichters Jeuken en Roosen vanwege een verschil van inzicht over het te voeren beleid en de strategie van de onderneming. Maar uit de notulen van een eerdere vergadering blijkt dat de problemen in de woorden van president-commissaris Jan Lobbezoo zijn ‘ontstaan in de persoonlijke verhoudingen binnen de Raad van Bestuur.’ Ofwel: oprichter Thijs Manders kreeg mot met zijn compagnons en mede-oprichters Jeuken en Roosen. Beide heren verzetten zich tegen de schorsing, waarna TMC met het duo schikte. TMC betaalde een exitvergoeding van tweemaal EUR 180.000 en kwam met beide heren overeen 125.000 van hun aandelen voor EUR 8 per stuk over te nemen.

In totaal kostte de uitkoop TMC daarmee EUR 2,36 miljoen – nog los van de advocatenkosten die het bedrijf ervoor maakte.

En daarmee zijn Roosen en Jeuken weliswaar uit functie, maar bezitten nog altijd aandelen in het beursfondsje. En niet zo’n beetje ook: hun beider B.V.’s Cumano en Bridge Career Holding bezaten elk 560.000 aandelen. Met aftrek van de ingekochte aandelen komen Jeuken en Roosen uit op 435.000 aandelen elk.

Tegen!
Maar omdat TMC de teruggekochte aandelen in eigen beheer houdt, ligt het stemrecht hoger. Jeuken en Roosen zijn weliswaar elk goed voor 11,8% van de aandelen, ze stemmen elk voor 12,7% mee.

Dat wil zeggen: ervan uitgaande dat beide heren niet verder in- en verkocht hebben.

Met andere woorden: TMC is een kleine EUR 2,5 miljoen armer om de rust te kunnen herstellen, maar heeft geen enkele garantie dat niet weer de pleuris uitbreekt. Jeuken en Roosen kunnen – als zij kwaad willen – elke navolgende AvA tot een ware schertsvertoning maken.

Hoog tijd voor een belletje met directeur Thijs Manders.

Q&A Thijs Manders, CEO, TMC Groep
Hoeveel aandelen hebben Luuk Jeuken en Roy Roosen?
‘We hebben van elk van beide heren 125.000 teruggekocht, ofwel 250.000 aandelen in totaal. Maar wat zij daarna met hun aandelen hebben gedaan, dat weten we niet.’

Heeft u vervolgafspraken met ze gemaakt over het restant van hun belang?
‘Ja, maar dat zijn detailafspraken. Die zijn niet openbaar. Daar ga ik geen uitspraken over doen.’

Maar die afspraken betreffen wel hun restant-belang van 435.000 aandelen elk?
Ja, de enige afspraak die we daar gemaakt hebben, is dat als hun pakket verkocht worden, dat ze ons dat even laten weten.’

Beide directeuren hebben als aandeelhouder toegang tot elke ava. Heeft u daarover nog verdere afspraken gemaakt?
‘Alleen dat beide heren een gewone constructieve opstelling zullen hebben.’

Ervoer u de aanwezigheid van beide heren als constructief?
‘Daar doe ik geen uitspraken over.’

Na een stilte: ‘Ja goed, ik heb er weinig aan toe te voegen. Het heeft geen impact op onze bedrijfsvoering. Ze mogen stemmen wat ze willen.’

Later op RecruitmentMatters.nl: een Q&A met ex-directeur Luuk Jeuken.

Geef een antwoord

5 Comments