Q&A Luuk Jeuken, voormalig commercieel directeur, TMC

Logo en logotype TMC Techneutendetacheerder TMC is nog niet van zijn twee ontslagen bestuurders af. De vanwege verstoorde persoonlijke verhouding met zittend topman Thijs Manders ontslagen Luuk Jeuken en Roy Roosen zijn van plan hun aandelenbelang nog lang aan te houden. Zolang beide heren aandelen bezitten, kan Manders niet verhinderen dat ze aandeelhoudersvergaderingen bijwonen. Manders: ‘Ze mogen stemmen wat ze willen.’

Vorige week stemden beide heren in een tumultueus verlopen ava tegen de helft van de voorstellen. Zo stemden ze tegen de loonsverhoging voor Manders en tegen decharge van het bestuur. Ook verzetten ze zich tegen de herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen. We spraken een van de ontslagen directeuren: voormalig commercieel man Luuk Jeuken.

Q&A Luuk Jeuken, voormalig commercieel directeur, TMC

Bij de aandeelhoudersvergadering van TMC stemde u tegen zes van de twaalf voorstellen. Met een meerderheid van de stemmen in handen van het zittende bestuur, commissarissen en strategisch adviseurs zijn alle voorstellen aangenomen. Uw tegenstemmen bleven zonder effect?

‘Dat klopt. Om het heel plat te zeggen: als wij een meerderheid van stemmen zouden controleren, dan was ik vorig jaar denk ik nog niet vertrokken. Slechts drie mensen beheren de ava op dit moment.’

En bij die drie hoort u niet. Waarom was u er toch bij, eergisteren, bij de aandeelhoudersvergadering?

‘Ik ben nog altijd aandeelhouder. En op een ava worden alle aandeelhouders gewoon uitgenodigd. Het lijkt met logisch dat ik daar ook aanwezig ben.’

Waarom stemde u tegen herbenoeming van de heer Jan Lobbezoo als lid van de raad van commissarissen?

‘Omdat de procedure niet correct gevolgd is. De alternatieve kandidaat die het bedrijf verplicht is voor te dragen, was een TMC-medewerker. Daarmee was er geen correct alternatief voor de benoeming van de heer Lobbezoo en dat compromitteert de stemming. Je kunt bij een structuurvennootschap niet een kandidaat benoemen met wie je een arbeidsrelatie hebt. Die zou dan toezicht houden op een bestuur dat weer zijn salaris bepaalt. De onderneming is gebaat bij zorgvuldige besluitvorming en bedrijfsvoering.’

Niettemin is het punt met een stemming afgerond. Daar gaat geen herverkiezing meer uit komen.

‘Dat verwacht ik ook niet.’

Waarom stemde u tegen decharge van het bestuur en de raad van commissarissen?

‘Daar ga ik geen toelichting op geven. Je moet weten dat we ons woensdag bij onze stemming van commentaar hebben onthouden. Als we daar wel behoefte aan hadden gehad, dan hadden we wel een stemverklaring gegeven. Maar er is geen plicht.’

Het zou wel fijn zijn voor de niet in het bestuur zetelende aandeelhouders om wat meer te weten.

‘Dat ben ik zelf ook, hè. Als directeur is het boek voor ons gesloten. We zijn nu gewoon aandeelhouder en bekijken TMC als een van onze beleggingen.’

Een andere functie, dezelfde strijd.

‘Nee hoor, we hebben vorig jaar keurig overeenstemming met het bestuur bereikt. Voor zover ik kan beoordelen, houden we ons beide aan de afspraken die gemaakt zijn.’

Welke afspraken heeft u?

‘Ik ga niet in detail, maar in ieder geval heeft TMC ons een exitvergoeding betaald. Daarnaast heeft TMC betalingsverplichting voor het deel van ons aandelenpakket dat we aan de firma hebben verkocht. Ook hebben we een concurrentiebeding: we mogen geen bedrijf oprichten dat met TMC concurreert. Daar houden we ons aan.’

Staat u open voor afspraken over verdere verkoop van uw aandelenpakket?

‘Daar hebben we geen afspraken over. En de vraag is of ik van de aandelen af zou moeten willen. TMC is een goed bedrijf. En met een goede basis om dat te blijven. We zijn nu gewoon aandeelhouder van een bedrijf met een goede basis. TMC detacheert in de beste markten. De propositie voor klanten is goed. Dus het is in ons belang dat er gewoon hard gewerkt wordt. En dat mensen het goed naar de zin hebben. De markt zal behoorlijk aantrekken. En dat is ook weer goed voor mij als aandeelhouder.’

Geef een reactie

3 Comments