Eurostat: werkloosheid blijft 10% (en gaat verder stijgen…)

Gisteren kwam Eurostat met haar cijfers over de stand van de werkloosheid in Europa. Binnen de Eurozone blijft de werkloosheid op 10% staan, gelijk aan vorige maand. Voor een aantal Eurozone landen en de UK ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er als volgt uit:

 Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (april 2008 – maart 2010) Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (april 2008 – maart 2010)

De werkloosheid in Belgie, Nederland en Spanje is in maart verder opgelopen. In de UK is de werkloosheid in januari verder opgelopen; dit land loopt twee maanden (!) achter met haar rapportage. De werkloosheid in Frankrijk is onveranderd terwijl de werkloosheid in Duitsland is afgenomen.

De werkloosheid binnen Europa blijft dus onveranderd hoog. Met een sterk toenemende noodzaak tot bezuinigingen in de komende jaren is dit een zeer ongunstige situatie die zich naar alle waarschijnlijkheid zal gaan vertalen in een verdere groei van de werkloosheid in de komende jaren.

Slechtere vooruitzichten
In onderstaande grafiek is voor 2009 de staatsschuld van een aantal landen weergegeven als een percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) als de verticale as aan de linkerzijde en in de kolommen. Tevens is het begrotingstekort weergegeven (eveneens als een percentage van het BBP) als de verticale as aan de rechterzijde en de zwarte lijn:

Staatsschuld en begrotingstekort in 2009 voor geselecteerde landen

Staatsschuld en begrotingstekort in 2009 voor geselecteerde landen

Het is niet al te ingewikkeld. Een hoge staatsschuld is slecht. Een hoog begrotingstekort is slecht. Een combinatie van een hoge staatschuld en een hoog begrotingstekort is dus superslecht. En dat is feitelijk het geval voor alle landen in bovenstaande grafiek, met uitzondering van Duitsland en in mindere mate Nederland. O ja, een staatschuld van 60% wordt als acceptabel gezien (zie hieronder).

De rode kolommen geven de PIIGS landen weer, oftewel de landen binnen de Eurozone die op dit moment in het brandpunt van de belangstelling staan. Deze landen, met Griekenland voorop, kunnen (binnenkort) geen geld meer lenen op de vrije markt en moeten dus door de andere Euro landen en het IMF van een financiele ondergang worden gered.

Maar het zijn niet alleen de PIIGS die er slecht voorstaan. Wat te denken van de VS en de UK? Ook deze landen kunnen wel eens hun tripe A rating binnenkort gaan verliezen. En dan is er ook nog Japan, met een staatsschuld van bijna 200% van het BBP. Dat is pas echt buitensporig!

Maar wat betekent dit nou allemaal? Tja, da’s niet zo ingewikkeld. Wat dacht je van: enorme besparingen; bevriezing van lonen, reductie van overheidsinvesteringen, krimp van overheidspersoneel, hogere belastingen, etc. Allemaal zaken die de fragiele arbeidsmarkt bijzonder slecht uitkomen.

Ter illustratie van de ernst van de situatie laat ik ook nog even onderstaande grafiek zien. Die de noodzakelijke en structurele bezuinigingen toont die de verschillende G-20 landen in de periode 2010 tot 2020 (!) dienen te maken om de staatschuld in 2030 (!) naar 60% van BBP te verlagen. Nederland en Duitsland staan er nog relatief goed voor, maar de meeste andere grote Europese landen en de VS moeten keihard bezuinigen:

Sovereign Debt Problems in Advanced Industrial CountriesO ja, en dan is er natuurlijk ook nog het bedrijfsleven. Waar Eurostat gisteren ook nog wat vrolijk makende informatie over ophoestte:

Eurostat: Investeringsomvang bedrijven Eurozone (voortschrijdend jaargemiddelde) Eurostat: Investeringsomvang bedrijven Eurozone (voortschrijdend jaargemiddelde)

Oftewel, elke mogelijkheid tot een stimulans vanuit overheid of bedrijfsleven om de arbeidsmarkt en daarmee de consumenten bestedingen en daarmee onze economie een duwtje in de goede richting te geven is in hoog tempo weg aan het vallen. Schraalhans keukenmeester is het nieuwe motto aan het worden.

Nawoord
Ik vraag me zo langzamerhand echt af of de overheid en traditionele media dit soort informatie bewust ‘vergeet’ te vermelden danwel de ernst van de situatie ondubbelzinnig duidelijk te maken. Maar het zou natuurlijk nog veel erger kunnen zijn; dat bij overheid en traditionele media het besef ontbreekt wat voor een economische terugslag ons nog te wachten staat.

Wat het ook moge zijn, de bittere werkelijkheid is dat we jaren van krapte voor ons hebben liggen. Waardoor 2009 in vergelijking daarmee nog wel eens als het laatste redelijke jaar de boeken in kan gaan. En dat is toch wel een behoorlijk enge gedachte…

Geef een antwoord

4 Comments