DPA-topman: ‘Commissaris krijgt EUR 20.000’

Logotype DPA Ellard Blaauboer, commissaris van detacheerder DPA krijgt EUR 20.000 bovenop zijn commissarissenbeloning. Dat stelt CEO Roland van der Hoek desgevraagd. Eerder wilde Blaauboer zelf niets over de hoogte van zijn ‘eenmalige bezoldiging’ kwijt. Als de aandeelhouders akkoord gaan, krijgt hij het extraatje voor alle ‘extra inspanningen die hij de afgelopen maanden leverde.’

Blaauboer is de langst dienende commissaris van het door verliezen geplaagde bedrijf. De andere twee commissarissen, voormalig Creyf’s-topman Michel van Hemele en headhunter Mienke Schaberg zullen bij de komende aandeelhoudersvergadering hun functie neerleggen. Blaauboer hoopt wel op een verlenging van zijn mandaat als toezichthouder.

Wij spraken erover met DPA-topman Roland van der Hoek.

Q&A Roland van der Hoek, CEO, DPA

Ellard Blaauboer krijgt een eenmalige extra beloning. Om hoeveel geld gaat het?
‘Het is de extra beloning voor Blaauboer omdat hij heel veel inspanning heeft geleverd. En volgens mij gaat het om 20.000 euro. Hij is voorzitter van de auditcommittee en sinds de CFO [Jan van Duijn, WG] is vertrokken, heeft hij zich intensief met de cijfers bemoeid. Ook heeft hij zich bemoeid met de financiering van het Project Holland Fonds. Ik heb diep respect voor de manier waarop hij dat heeft gedaan.’

Een commissaris is toezichthouder. Kan ik concluderen dat Blaauboer zich meer als bestuurder heeft gedragen?
‘Nee. Hij is commissaris en heeft flink meegeholpen met de financiering. En hij heeft mede de contacten onderhouden met het Project Holland Fonds. Ik moet zeggen dat hij daar fors toegevoegde waarde heeft geleverd.’

Is Blaauboer ook betrokken geweest bij de afgeblazen deal met WR Leading in Finance?
‘Ja, ook. Hij heeft mee onderhandeld. Hij heeft veel werk gedaan in de voorbereiding van de prospectus. Op het moment dat de prospectus werd gestaakt, omdat de samenvoeging niet doorging, heeft het Project Holland Fonds laten weten wel door te willen gaan met ons. Daar heeft Ellard Blaauboer erg veel werk in geleverd. Ik was op dat moment enig bestuurder en houd me alleen bezig met de onderneming. Dus daar heeft hij absoluut ondersteuning in geleverd.’

Met een verwatering tot gevolg van de scheiding tussen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Heeft u overwogen om hier een externe bestuurder voor aan te trekken?
‘Nee, het was de bedoeling van de raad van commissarissen om zich intensief te bemoeien met de financiering.’

Zijn de opvolgers voor commissarissen Michel van Hemele en Mienke Schaberg al bekend?
‘Nee. Nog niet. Er wordt een bijzondere aandeelhoudersvergadering opgezet, die na de aandeelhoudersvergadering van 20 mei zal plaatshebben.’

Geef een antwoord

1 Comment