VS: werkloosheid stijgt naar 9,9%

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) kwam vandaag met de cijfers over de arbeidsmarkt in april. In de afgelopen maand zijn er volgens dit instituut 290.000 nieuwe banen gecreëerd. Jawel! Hoe verzinnen ze het…

Tegelijkertijd stijgt de werkloosheid van 9,7% naar 9,9% en het percentage underemployed van 16,9% naar 17,1%:

 BLS: Unemployed en underemployed, jan 2008 – apr 2010 BLS: Unemployed en underemployed, jan 2008 – apr 2010

Deze schijnbare tegenstrijdigheid heeft een aantal oorzaken; die allemaal kunnen worden verklaard uit het bijzondere Birth/Death model wat het werkelijke aantal banen sterk vertekent.

Van die 290.000 nieuwe banen zijn er namelijk 188.000 spookbanen, toe te rekenen aan het Birth/Death model en daarmee aan een administratieve correctie. Met andere woorden, dit zijn geen echte banen.

Dan zijn er in totaal 66.000 tijdelijke overheidsbanen in relatie tot de volkstelling die eens in de tien jaar gehouden worden. Deze banen verdwijnen over enkele maanden weer…

Zonder deze twee factoren is het aantal nieuwe banen in april een uiterst magere 36.000 (zeer dichtbij de score van ADP). Gezien de omvang van de Amerikaanse arbeidsmarkt kan dit als vallend binnen de statistische marges en daarmee als ruis.

De stijging van de werkloosheid wordt door de BLS verklaard uit een groei van het volume aan werkzoekenden.

Met andere woorden, Amerika is niet gezond aan het worden. In tegendeel. Amerika gaat achteruit! Na drie maanden lang op een plateau van 9,7% te hebben gebivakkeerd groeit de werkloosheid nu weer. Een belangrijke vraag is nu natuurlijk of deze groei slechts van korte duur zal blijken te zijn of dat de Amerikanen in april de fictieve twee dip van de recessie zijn ingedoken.

Fictief omdat voor de gemiddelde Amerikaan het leven niet is verbeterd. En nu de arbeidsmarkt weer in een krimp is aanbeland leven alleen nog maar slechter dreigt te worden.

Geef een antwoord

1 Comment