Salaris DPA-topman krimpt met eenzesde

Roland van der Hoek DPA-topman Roland van der Hoek heeft sinds december een salarisval van een kleine 17% gemaakt. Dat blijkt uit het gisteren in stilte gepubliceerde jaarverslag over 2009 van het detacheringsbedrijf. CFO Jan van Duijn zag zijn salaris met 10% dalen. Vier maanden na effectuering van de salary cut nam Van Duijn overigens ontslag bij DPA.

Overigens is ook aan Van Duijns arbeidsvoorwaarden flink gesleuteld. Van Duijn – die in 2007 bij DPA aantrad – maakte volgens zijn contract aanspraak op een riante exitvergoeding van tussen twee en vier jaarsalarissen. Maar vandaag bleek dat hij slechts negen maanden aan vertrekpremie zal innen.

Moeilijke financiële situatie
De salarisverlaging was een initiatief van de raad van commissarissen. President-commissaris Ellard Blaauboer, die zelf een extra vergoeding int voor zijn extra werkzaamheden bij DPA, heeft het bestuur zover gekregen om een salarisverlaging te slikken. De reden? Volgens het jaarverslag: ‘de moeilijke financiële situatie waar in DPA zich eind 2009 bevond.’ Naast de loonsverlaging krijgt ook geen van beide bestuurders een bonus.

De salarisval kost topman Van der Hoek EUR 50.000 per jaar, zo berekenden wij. In heel 2009 inde Van der Hoek EUR 295.833 aan vast salaris. Ervan uitgaande dat Van der Hoek tot en met november hetzelfde salaris (EUR 300.000) als zijn voorganger Peter Smit kreeg, bedroeg zijn maandsalaris tot dan toe EUR 25.000. In de laatste maand van het jaar kromp dat bedrag tot EUR 20.833. Op jaarbasis is dat EUR 250.000 – eenzesde minder dan voorheen.

Riante vertrekregeling?
De daling van het loon van CFO Jan van Duijn was kleiner. Diens vaste salaris bedroeg in 2008 nog EUR 290.000. In 2009 kreeg hij EUR 287.583. Volgens dezelfde berekening daalde zijn jaarsalaris tot EUR 261.000 – tien procent minder dan voorheen. En dat betekent dat de CFO tussen afgelopen december en maart meer verdiende dan de CEO: een uitzonderlijke situatie.

Van Duijn liet in februari weten op te stappen als financieel directeur. Daarbij maakte hij aanvankelijk aanspraak op een riante vertrekregeling. In het jaarverslag van 2008 stond over Van Duijns eventuele vertrek het volgende vermeld:

Deze regeling bestaat al sinds het officieel in functie treden van Jan van Duijn in het jaar 2007. De vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en gemaximeerd op viermaal het jaarsalaris en kent een ondergrens van tweemaal het jaarsalaris. Voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur geldt de regeling zoals die is neer gelegd in de best practice bepaling.

Dat wil zeggen: terwijl Van der Hoek bij onvrijwillig vertrek maximaal één jaarsalaris zou meekrijgen, had Van Duijn recht op een premie van twee à vier jaarsalarissen. Daar is overigens niets van terecht gekomen: volgens het huidige jaarverslag zal Van Duijn negen maanden aan loon meekrijgen.

Toch had de vertrokken CFO op zijn strepen kunnen staan en twee jaar kunnen eisen: contract is contract. En dat roept de vraag op: waarom is Van Duijn akkoord gegaan met zo’n relatief goedkoop afscheid?

Bovengenoemde berekeningen zijn van de auteur. President-commissaris Ellard Blaauboer bevestigt noch ontkent de juistheid ervan en laat per email weten dat hij, vooruitlopend op de jaarvergadering van 20 mei, hierover geen verdere informatie kan verschaffen.

Geef een antwoord

1 Comment