Brunel blijft op de kleintjes letten

Logotype Brunel Vorige week berichtten we er al over: de aandeelhoudersvergadering van Brunel. Het laatcyclische Brunel, dat een goed jaar achter de rug heeft, was bij de aandeelhoudersvergadering van plan om het recht van agendastelling te beperken tot aandeelhouders met een belang van ten minste 3%. Gangbaar is een drempel van 1%.

Maar bij de ava zelf, trok het bestuur van Brunel het eigen voorstel weer in. Volgens Van Barneveld kwam het bedrijf tot inkeer om zo ‘de wettelijke trend te volgen.’ Volgens de CEO was er een trend om de drempel te verhogen en zijn er nu nieuwe ontwikkelingen, waardoor Brunel de drempelverhoging weer intrekt. Dit alles op advies van zijn jurist, zo verklaart Van Barneveld.

Activisten bestrijden
Met een verhoging van die drempel beperkt het bedrijf de rechten van kleine aandeelhouders. Kleintjes kunnen vervelend zijn, vooral als ze zich activistisch gedragen – herinnert u zich nog hedgefonds The Childrens Investment Fund, dat met één agendapuntje heel ABN Amro aan het wankelen leek te brengen?

Om de herhaling van dergelijke drama’s te voorkomen heeft het Ministerie van Financiën een wetswijziging in de maak. Het Wetsvoorstel Agenderingsrecht moet de drempel wettelijk verhogen, maar met de val van het kabinet is de toekomst onzeker. En ook de invulling ligt nog niet vast. Bovendien is er geen eensgezindheid onder aandeelhouders. Zo is de Vereniging van Effectenbezitters verklaard tegenstander van de wetswijziging. Desondanks hebben bedrijven als Van der Moolen en Arcadis en dit jaar Fugro en Ordina statutenwijzigingen voorgesteld om de drempel zelf alvast te verhogen. Al of niet aangestuurd door hun vaste advocatenkantoor – die moet natuurlijk ook brood op de plank.

Bij Brunel staat dit voorstel voorlopig in de koelkast.

Geef een antwoord

1 Comment