CBS: Aantal openstaande vacatures daalt licht

Het aantal openstaande vacatures is sinds het begin van de kredietcrisis meer dan gehalveerd. In het 2e kwartaal van 2008 stonden er in Nederland nog 256.000 vacatures open; in het eerste kwartaal van 2010 waren dat er nog slechts 116.000:

 CBS: Openstaande vacatures, Q1 2008 – Q1 2010

CBS: Openstaande vacatures, Q1 2008 – Q1 2010

De grafiek lijkt wel te signaleren dat we een bodemniveau hebben bereikt. Dat is duidelijk te zien als we kijken naar de procentuele af- en toename van kwartaal op kwartaal:

Verandering ten opzichte van voorgaande kwartaal, Q1 2008 – Q1 2010

%Verandering ten opzichte van voorgaande kwartaal, Q1 2008 – Q1 2010

We naderen de nullijn. Een goed teken. Dat beeld wordt verder versterkt door een eerste groei van het aantal ontstane vacatures. Sinds het tweede kwartaal van 2008 is er alleen nog maar sprake geweest van dalingen:

CBS: ontstane vacatures, Q1 2008 - Q1 2010

CBS: ontstane vacatures, Q1 2008 – Q1 2010

De groei is minimaal, maar dat maakt natuurlijk niets uit. Groei is groei!

Het gaat nog een tijd duren en in die periode kan er weer veel veranderen (denk maar aan de Eurocrisis waar we langzaam maar zeker inglijden). Maar ik hoop dat de cijfers over het 2e kwartaal een voortzetting van deze kentering gaan tonen. Dat zou zo langzamerhand wel erg prettig zijn…

Geef een antwoord