Werkloosheid in VS en NL

Eurostat publiceerde gisteren een rapport waar de ontwikkeling van de werkloosheid in Europa werd vergeleken met die van Amerika. Ik heb de cijfers van Nederland en de VS eens naast elkaar gezet. Met opvallende verschillen:

 Eurostat: werkloosheid naar periode (Q4 2007 – Q4 2009) Eurostat: werkloosheid naar duur (Q4 2007 – Q4 2009)

De kortdurende werkloosheid (minder dan 1 maand werkloos) is in de VS gedurende de hele periode aanzienlijk hoger maar redelijk stabiel; sinds eind 2007 is kortdurende werkloosheid slechts met 12% toegenomen. Voor Nederland is de kortdurende werkloosheid aanzienlijk lager, maar de groei is veel sterker: 50%.

De werkloosheid van 1 – 6 maanden toont een duidelijk ander beeld. Hier is zowel bij de VS (87%) als in Nederland (73%) sprake van een aanzienlijk sterkere groei, hoewel in het geval van Nederland die groei niet veel sterker is dan bij de kortdurende werkloosheid.

De langdurige werkloosheid (meer dan 6 maanden) is in de VS in de afgelopen jaren geëxplodeerd, met een groei van 322% sinds eind 2007. Voor Nederland is er een sterke groei te constateren sinds eind 2008, maar deze groei staat niet in vergelijking tot die in de VS: 145%.

Op basis van deze cijfers zou je de gemakkelijke conclusie kunnen trekken dat de situatie in de VS veel erger is dan in Nederland. Op basis van het totale werkloosheidscijfer (9,9% voor de VS, 6,1% in Nederland) is dat natuurlijk het geval. Maar de ontwikkeling van de werkloosheid heeft zich in de VS natuurlijk veel eerder ingezet; tenslotte schoot dat land al eind 2007 in een recessie. Dit toont zich vooral in de langdurige werkloosheid; de groei tussen eind 2007 en eind 2008 is ‘slechts’ 167%, oftewel vergelijkbaar met de groei van de langdurige werkloosheid in Nederland tussen eind 2008 en eind 2009.

Wat natuurlijk niet automatisch wil zeggen dat we in Nederland eenzelfde ontwikkeling van de werkloosheid mee gaan maken in 2010. Maar het is evenmin uitgesloten aangezien de arbeidsmarkt nog altijd ferm op slot zit.

Overigens is een ander vergelijk zeker zo interessant; eentje waarbij de werkloosheid naar opleidingsniveau wordt vergeleken:

Eurostat: werkloosheid naar opleidingsniveau (Q4 2007 – Q4 2009) Eurostat: werkloosheid naar opleidingsniveau (Q4 2007 – Q4 2009)

Het is duidelijk dat een laag opleidingsniveau je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk lager maakt; zowel in de VS als in Nederland. Maar als je naar de groei van de werkloosheid in elk van de opleidingsniveau’s kijkt is het beeld toch duidelijk anders.

In de VS groeit de werkloosheid onder laag opgeleiden het minst: sinds eind 2007 is hier een toename van 100% te noteren. En dat terwijl diezelfde groei bij gemiddeld tot hoger opgeleiden op ongeveer 135% ligt! Dat is toch opvallend.

Ook in Nederland is dit beeld te herkennen, zij het minder prominent. Hier groeit de werkloosheid onder lager opgeleiden met zo’n 30%, terwijl de overige opleidingsniveau’s met zo’n 40% groeien.

Een bijzondere constatering, met als mogelijke verklaring dat lagere opleidingsniveau’s structureel met een hogere werkloosheid kampen. Dat is ook duidelijk zichtbaar in de cijfers van eind 2007, hoewel op dat moment in de VS de kaalslag al was begonnen. De procentuele groei is dan weliswaar gelijk, maar in absolute aantallen is het verschil natuurlijk gigantisch. Daar staat echter tegenover dat het volume aan laag geschoolde werknemers aanzienlijk groter is dan het volume aan hoog geschoolden.

Afijn, cijfertjes zijn makkelijk; interpretaties zijn niet vanzelfsprekend. Hoe het ook zij, deze cijfers geven een interessant inkijkje in de ontwikkeling en de opbouw van de werkloosheid in zowel de VS als Nederland. En dat is altijd waardevol.

Geef een antwoord