Monster holt achteruit

safe_open_empty Ik zat net ‘gezellig’ te grasduinen in het 10-Q rapport van Monster; een standaard rapportage die ieder kwartaal aan de Securities and Exchanche Commission (SEC) moet worden gedaan.

En in dat document kwam ik een aantal cijfertjes tegen die me de rillingen over de rug lieten lopen. Want in een vergelijking tussen de operationele resultaten van het 1e kwartaal van 2009 met hetzelfde kwartaal van 2010 blijkt Monster er hard op achteruit te zijn gegaan.

I was just ‘cosily’ sifting through the 10-Q report from Monster; a standard report which has to be given every quarter to the Securities and Exchange Commission (SEC).

And in that report I stumbled upon a few numbers that sent chills up my spine. Because comparing the operational results of the first quarter of 2009 with the same quarter in 2010, Monster seems to have fallen back a lot.

Het gaat daarbij vooral om de personeelskosten in relatie tot de omzet. Als we de kwartalen van 2009 en 2010 met elkaar vergelijken ziet dat er als volgt uit:

Monster: omzet en salariskosten Q1 2009 versus Q1 2010

Monster: omzet en salariskosten Q1 2009 versus Q1 2010

Met andere woorden; de omzet daalt (met 15%) terwijl de kosten voor salarissen stijgen (met 5%). Dat is voor een bedrijf natuurlijk een zeer ongunstige situatie.

Want tezamen met een magere outlook voor het tweede kwartaal van 2010 (wederom $ 215 miljoen omzet) zijn de personeelskosten voor Monster veel te hoog. En waarom?

Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het zou me niets verbazen als Monster meer haar best moet doen om de omzet binnen te halen. En tegelijkertijd is ook nog eens de prijserosie waar alle vacaturesites onder lijden.

Oftewel; Monster moet harder werken om hetzelfde aantal vacatures binnen te halen en tegelijkertijd maakt Monster minder omzet per binnengehaalde vacature. Ziedaar het probleem waar Monster zich voor gesteld ziet! Geen wonder dat het bedrijf zo zwaar inzet op 6Sense en haar Power Search product. Want daarmee hoopt ze aan diezelfde prijserosie te ontsnappen.

Het is daarom geen wonder dat na Sal Iannuzzi (CEO) de technische bobo Darko Dejanovic (CIO) het meeste geld mee naar huis neemt. Iannuzzi verdiende in 2009 $ 2,8 miljoen;  Dejanovic $ 1,4 miljoen. Nou maar hopen dat die gigantische gok op technologie niet verkeerd uitpakt. Voorlopig is er in ieder geval weinig van te merken. En dat moet op het hoofdkantoor van Monster een aantal mensen zo langzamerhand toch bijzonder nerveus maken…

It’s mainly about the employee cost in relation to the turnover. If we compare the quarters of 2009 with those of 2010 with each other then it looks as follows:

Monster: turnover and salary expenses Q1 2009 versus Q1 2010

In other words; the turnover decreases (by 15%) while the expenses for salaries mount (by 5%). For a company, this is of course a very unwanted situation.

Because together with a very meager outlook for the second quarter of 2010 (again a $215 million turnover), the employment costs for Monster are way too high. And why?

I don’t know for sure of course, but I wouldn’t be surprised if Monster has to work harder to bring the turnover in. And at the same time there is also an erosion of prices from which all vacancy sites are suffering.

Or in other words; Monster needs to work harder to bring in the same number of vacancies while at the same time Monster generates less turnover out of every vacancy they bring in. That’s the problem Monster is facing! No wonder the company is betting so heavily on 6Sense and its Power Search product. Because with that they hope to escape from that very same price erosion.

No wonder that after Sal Iannuzzi (CEO), the technical bigshot Darko Dejanovic (CIO) is taking home the most money. Iannuzzi made 2.8 million in 2009; Dejanovic 1.4 million. So let’s hope that that gigantic bet is not going to end badly. So far there is little change to be noticed. And that should be making some people nervous at the headquarters by now…

Geef een antwoord

1 Comment