Obama over solliciteren bij de overheid

Barack Obama Op 11 mei heeft Barack Obama een memo gepubliceerd waarin de verbetering van het recruitmentproces van overheidsdiensten wordt beschreven. De reden?:

the complexity and inefficiency of today’s Federal hiring process deters many highly qualified individuals from seeking and obtaining jobs in the Federal Government

Nou, dat klinkt als een bekend probleem, en niet alleen bij Amerikaanse overheidsdiensten. Maar wat stelt Obama voor ter verbetering? Het is een redelijke waslijst.

Voor werkzoekers zijn er twee punten die van direct belang zijn:

  • Een sollicitatie moet ofwel bestaan uit een eenvoudig, in duidelijke taal opgesteld sollicitatieformulier; danwel de kandidaat in staat stellen met een motivatiebrief en CV te solliciteren
  • Sollicitanten die via de site USAjobs sollliciteren krijgen voortaan feedback omtrent de status van hun sollicitatie gedurende een aantal punten in het sollicitatieproces

Tja, wat is een eenvoudig sollicitatieformulier? Daarover zullen de meningen ongetwijfeld verschillen. En waarom krijgen alleen sollicitanten die via USAjobs solliciteren feedback? Dat moet toch voor iedere sollicitant gelden die op een overheidsbaan solliciteert. Ik voel het eerste proces voor ongelijke behandeling al aankomen…

Een veel groter aantal punten heeft betrekking op de kwaliteit van het sollicitatieproces zelf, waarbij dit de belangrijkste punten zijn:

  • Er moet uit een groter aantal kandidaten kunnen worden gekozen dan onder de huidige  "rule of 3" approach waarbij maximaal uit 3 kandidaten kan worden gekozen
  • Managers moeten meer betrokken zijn met het recruitmentproces, inclusief langere termijn planning voor personeelsbehoefte, benodigde vaardigheden voor functies, etc.
  • Managers moeten voortaan verantwoording afleggen over het recruitmentproces, met ingang van 1 november 2010
  • Hiring managers moeten training ondergaan hoe zij effectief en efficient goed gekwalificeerde medewerkers moeten aannemen
  • De time to hire moet aanzienlijk worden teruggebracht
  • De kwaliteit en de snelheid van het inhuurproces moet worden gemeten
  • Oorzaken van problemen moeten worden geanalyseerd en opgelost

Het US office of Personnel Management (OPM) moet in het proces ter verbetering een belangrijke rol gaan spelen. Dit instituut heeft ook een speciale website ingericht waar alle consequenties van dit memo zijn uitgewerkt. En hier is een enorme waaier aan documenten te vinden die bovenstaande actiepunten al een stuk concreter maakt.

Misschien dat de overheden van andere landen eens leentjebuur kunnen spelen bij de website van OPM? Er is vast wel wat goeds te vinden.

Geef een antwoord

1 Comment