ABU: diepe, diepe ellende

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 4 (week 13 – 16) van 2010. En het is nog altijd een daling, zij het een minimale:

in periode 4 (week 13 – 16) daalde het aantal uren met 1% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

O ja, in periode 4 van 2009 daalde het volume aan uitzenduren met 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2008. En nog erger, in periode 4 van 2008 daalde dit volume al met 3% ten opzichte van 2007. Drie jaren van daling… wat een ellende!

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

De laatste keer dat er een groei viel te noteren was in periode 9 van 2007. Dat lijkt ondertussen alweer decennia geleden. En in de tussentijd zijn er 34 perioden van krimp geweest. Niet te geloven…

Op basis van het voortschrijdend jaargemiddelde is er sprake van een lichte ‘verbetering’. We krimpen nu nog maar 20%, een kleinere krimp in vergelijking met een aantal periodes geleden, toen we de 25% haalden: 

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010)

 Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2010)

Hoe het ook zij, de markt krimpt nog altijd door. Hoewel we volgende periode ongetwijfeld overal juichgeluidjes gaan horen omdat dan voor het eerst het volume aan uitzenduren weer zal gaan stijgen. Maar daarbij zal iedereen proberen te vergeten dat periode 5 in 2009 de ergste krimp liet zien: 28%! Tja, dan zit je wel zo’n beetje op de bodem…

Ook deze periode is de industriële sector de enige sector die een groei in het aantal uitzenduren laat zien, net als in periode 3. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op basis van het voortschrijdend jaargemiddelde deze sectir de hardste ‘stijger’ is. Ten opzichte van een jaar geleden is de gemiddelde krimp nu nog maar iets meer dan 15%:

image Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume (2007 – 2010) per sector

De overige sectoren (met uitzondeirng van de medische sector) laten ook een sterk dalende krimp zien. Helaas blijf de medische sector al tijden stabiel op –16%.

Al met al is het nog altijd zeer droevig gesteld met de Nederlandse uitzendmarkt. Natuurlijk nemen de negatieve cijfers af, want hoever kan je nou eigenlijk dalen zonder dat de hele uitzendsector op zijn gat ligt? Maar het is nog altijd hartje winter bij de uitzenders. Hoewel de lente haar best doet wil het maar niet vlotten met die zon en de dooi…

Geef een antwoord