CPB: werkgelegenheid stijgt meest bij VVD

CPB: Keuzes in kaart 2010 - 2015 Het CPB, ons nationale rekeninstituut dat zo goed de werkloosheid kan voorspellen, heeft de programma’s van onze grote(re) politieke partijen doorgerekend. In de afgelopen 7 weken hebben in totaal 50 mensen zich de blubber gewerkt om de effecten van al die programma’s te vergelijken. Chapeau!

Als onderdeel van deze actie heeft CPB ook naar werkgelegenheidseffecten met een structureel karakter gekeken. En de resultaten hiervan zijn zonder meer interessant te noemen. Daarom heb ik me maar eens ondergedompeld in hun rapport: Keuzes in kaart 2010 – 2015.

Het makkelijkste deel is altijd het plaatje. En dat ziet er voor de onderzochte partijprogramma’s als volgt uit:

CPB: Structurele werkgelegenheidseffecten (in arbeidsjaren) CPB: Structurele werkgelegenheidseffecten (in arbeidsjaren)

Met andere woorden, een keuze voor het SP leidt volgens het CPB tot een daling(!) van de werkgelegenheid; bij de andere partijen stijgt de werkgelegenheid, hoewel het programma van de PVV nauwelijks effect heeft. De figuur laat ook zien op basis van welke componenten al dan niet bijdragen aan de daling/groei van de werkgelegenheid. En de winnaar is dus de VVD, op de voet gevolgd door GroenLinks.

Maar hoewel een plaatje meer zegt dan 1.000 woorden is voor een beter begrip natuurlijk wel iets meer nodig. Daarom volgt hieronder een samenvatting van de onderliggende maatregelen en hun impact (volgens CPB):

  • CDA, D66, GroenLinks, SGP en VVD beperken de maximumduur van de ww-uitkering. Daling van de werkloosheid en stijging van de werkgelegenheid omdat werklozen sneller een baan proberen te vinden en de stijging van lonen wordt beperkt
  • D66, GroenLinks en VVD beperken de ontslagbescherming. Effect op werkgelegenheid en werkloosheid is gering. Bedrijven ontslaan personeel gemakkelijker maar zullen ook minder terughoudend zijn bij het aannemen van personeel (hogere mobiliteit en doorstroming)
  • CDA en ChrU voeren een verlengende periode van loondoorbetaling door werkgevers na ontslag in.  GroenLinks en PvdA stellen premiedifferentiatie in de ww voor. Nauwelijks impact op werkgelegenheid
  • CDA, VVD, GroenLinks, ChrU, D66 en SG komen met aanpassingen van de aowregeling. Verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd leidt tot een toename van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid.
  • CDA, VVD, GroenLinks, ChrU, D66 en SG passen de wajong aan. Dit leidt tot leidt tot een toename van het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid.
  • CDA en VVD bouwen de dubbele algemene heffingskorting in het sociaal minimum af, waardoor werken aantrekkelijker wordt gemaakt ten opzichte van een bijstandsuitkering.
  • GroenLinks en SP introduceren quota voor bedrijven voor het aantal arbeidsgehandicapten dat zij in dienst moeten hebben. Deze maatregel stimuleert de werkgelegenheid.
  • Alle partijen nemen maatregelen in de sfeer van belastingen en inkomensafhankelijke regelingen met effecten op de werkgelegenheid. ChrU en SGP schaffen de inkomensafhankelijke combinatiekorting af. Hierdoor nemen het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid af. De VVD verlaagt de tarieven voor de inkomstenbelasting en verhoogt de arbeidskorting, terwijl CDA en PVV het belastingtarief voor de tweede schijf verlagen. Dit stimuleert het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid.
  • ChrU, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP en SP stellen een heffing op banken voor. Dit heeft een neerwaarts effect op de werkgelegenheid. PvdA en CDA stellen maatregelen voor die de lasten voor bedrijven verlichten. Voor deze partijen is er een opwaarts effect op de werkgelegenheid.
  • Met uitzondering van de PVV behalen alle partijen werkgelegenheidswinst met onderwijsmaatregelen.

Nou, dat was het rijtje aan maatregelen met de interpretatie van het CPB. Wil je alles in nog meer detail doorlezen. Dan zijn hier een tweetal interessante links:

He he, dat was het dan weer. Soms vraag ik me wel eens af waarom ik geen beroep heb gekozen…

Geef een reactie

4 Comments