Amerika duikt in ‘tweede’ dip

flag_usa Amerika is gisteren eindelijk wakker geworden. Onverwacht slechte cijfers over het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zorgde voor een uiterst negatieve stemming op de beurs en heel veel gekakel over de double dip.

‘Analisten’ hadden vooraf op een lichte daling gerekend; het werd een forse stijging. Waardoor het niet de verwachte 440.000 eerste aanvragen werden, maar 471.000. En voor nog meer zout in de wond werd ook het aantal aanvragen van de week daarvoor naar boven bijgesteld. Van 440.000 naar 466.000.

Krak!

flag_usa America finally woke up yesterday. Unexpectedly poor figures on the number of applications for unemployment caused a very negative vibe on the stock market and a lot of chatter about a double dip.

“Analysts” had previously expected a slight decline; it ended up being a substantial increase. So it was not the expected 440,000 first applications, but 471,000. And to add even more salt to the wound, the number of applications from the previous week had also been adjusted upwards. From 440,000 to 466,000.

Snap!

Hoewel de Amerikaanse economie sinds eind 2008 niet groeit en in een langdurige recessie zit, heeft iedereen een tegenovergesteld beeld proberen te schetsen. Er zijn honderden miljarden dollars aan overheidssteun tegen het probleem aangegooid, zonder enig blijvend effect. En nu de overheid niet langer steun kan geven begint de slechte staat van de echte economie weer zichtbaar te worden.

De arbeidsmarkt is altijd een goede indicator geweest en ook nu is dat niet anders. De Amerikaanse arbeidsmarkt laat nog altijd wekelijks ongekende volumes aan eerste aanvragen voor een uitkering zien. Want 400.000 steunaanvragen per week is dus meer dan 1.200.000 per maand! Dat is geen teken van een herstellende economie. En het aantal ligt dus nog veel hoger.

Gelukkig kunnen de Amerikanen nu de Eurolanden de schuld geven.

While the U.S. economy has not grown since late 2008 and is in a prolonged recession, everybody has attempted to draw an opposite image. Hundreds of billions of dollars have been spend on the problem, without any lasting effect. And now that the government can no longer provide support, the poor state of the real economy begins to become visible again.

The labor market has always been a good indicator and today it is no different. The U.S. labor market still shows weekly unprecedented volumes of first applications for benefits. 400,000 applications for assistance per week is more than 1,200,000 per month! This is not a sign of an improving economy. Not to mention, the actual number is even much higher.

Fortunately, the Americans can now blame the Euro countries.

Geef een antwoord