LinkedIn biedt meer Twitter?

Logotype LinkedInLinkedIn doet haar uiterste best om relevanter te worden voor haar gebruikers. Tenslotte is er feitelijk niets te doen op de site als je tenminste geen rabiaat verzamelaar van contacten bent. En ook met de nieuwste functie zal daar voor mij geen verandering in komen.

Want sinds kort biedt LinkedIn de mogelijkheid om jouw contacten ook via Twitter te volgen. Vooropgesteld dat jouw contacten hun Twitter informatie op LinkedIn hebben geplaatst. Wat lang niet altijd het geval is.

Maar wat ik nog interessanter vind, is de vraag waarom LinkedIn deze functie nou eigenlijk aanbiedt.

Logotype LinkedInLinkedIn is doing its very best to become more relevant for its users. Finally though, there is actually nothing to do on the site if you are not a rabid collector of contacts. And also with the newest feature there will be no change for me.

Because since recently, Linkedin offers the opportunity to follow your LinkedIn contacts through Twitter as well. Provided that your contacts placed their Twitter information on LinkedIn. Which is not always the case.

But what I find even more interesting, is the question why LinkedIn is really offering this feature.

Want als ik de Twitter stream van mijn contacten zou willen volgen, waarom zou ik hiervoor op LinkedIn moeten zijn? Behalve dan natuurlijk om eenmalig op de Follow knop te klikken:

LinkedIn | Connections

Als ik eenmaal mijn contacten heb aangeklikt gebruik ik tenslotte een Twitter client als Tweetdeck en ben ik LinkedIn allang weer vergeten. Nog even los van het feit dat ik waarschijnlijkj de meeste mensen die ik wil volgen toch al volg.

Met andere woorden, ik heb eenmalig een eventueel voordeel van de nieuwe functionaliteit die LinkedIn biedt om vervolgens meer voordeel te hebben van een degelijke Twitter client. Wat geen functie is die LinkedIn biedt of zou moeten bieden.

En nog eentje: waarom zou ik mijn LinkedIn contacten als een aparte Twitter list willen volgen? Want ook dat is een functie die LinkedIn biedt. Zijn mijn contacten soms homogeen; anders dat al die contacten zich ooit op LinkedIn hebben geregistreerd? Of denkt LinkedIn soms dat we straks een Twitter list voor elk sociaal netwerk gaan bijhouden?

Ik blijf LinkedIn een fantastische research tool vinden. En het is natuurlijk de CV database van de wereld aan het worden. Maar waarom dit soort zinloze functionaliteit wordt geboden, is voor mij volstrekt onbegrijpelijk. Wie weet past het in een of ander masterplan; maar ik zie het niet.

Because if I wanted to follow the Twitter stream of my contacts, why would I need to be on LinkedIn? Except of course, to hit the Follow button once:

LinkedIn | Connections

After all, I use a Twitter client such as Tweetdeck so as soon as I’ve clicked my contacts, I’ve already forgotten LinkedIn. Yet here apart from the fact that I probably already follow most people I want to follow anyway.

In other words, I have benefited once from the new functionality that LinkedIn has to offer. After that, I can get more out of a decent Twitter client, which is not a function that LinkedIn provides or should provide.

And another one: why should I want to follow my LinkedIn contacts as a separate Twitter list? Because that is also a function that LinkedIn provides. Are my contacts perhaps homogeneous; different than all those contacts who have ever registered on LinkedIn? Or does LinkedIn think we will soon keep a Twitter list for each social network?

I keep finding LinkedIn to be an excellent research tool. And of course it is becoming the CV database of the world. But why these useless functions are offered is completely incomprehensible for me. Who knows, maybe it fits into some master plan, but I’m not seeing it.

Geef een antwoord

6 Comments
 • Reineke
  says:

  Alle tweets op Linkedin? Natuurlijk niet!
   
  Zelf gebruik ik al enige tijd met veel plezier LinkedIn.
  LinkedIn biedt gebruikers de mogelijkheid om een verwijzing naar de eigen Twitterpagina te plaatsen. Dit is handig voor degenen die nog niet weten dat je een Twitterpagina hebt. Daarnaast maakt Linkedin het twitteraars nu zeer eenvoudig om tweets  te plaatsen op LinkedIn. Hier begint voor mij een grote bron van ergernis. Ik heb niets tegen Twitter. Integendeel. Voor wie Twitter slim en verstandig gebruikt, biedt het meerwaarde. En natuurlijk is er niets mis mee om af en toe een tweet te plaatsen op LinkedIn. Echter steeds meer mensen menen automatisch hun gehele Twitter stream te moeten plaatsen op LinkedIn. Het gevolg is dat mijn LinkedIn homepage wordt vertroebeld met allerlei berichten die er niet echt toe doen. Daadwerkelijk interessante status updates worden hierdoor onderbelicht. En daarnaast wordt met een status update toch veelal iets anders beoogd dan met een tweet het geval is. Als ik iemand wil volgen, dan doe ik dat wel via Twitter. LinkedIn heeft voor mij een ander doel. Naast het feit dat het te veelvuldig plaatsen van tweets irritatie bij LinkedIn gebruikers kan veroorzaken, kan het ook zeer onprofessioneel overkomen. Nieuwe mogelijkheden bieden ook nieuwe valkuilen. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Bezint eer gij begint; ik hoop dat mensen toch iets beter de voor- en nadelen afwegen van het koppelen van verschillende sociale media.
   
  Reineke
   

 • Jeroen
  says:

  Persoonlijk moet ik zeggen dat ik het absoluut eens ben met Peter.
  Momenteel wordt Twitter gezien als een doel en niet zo zeer als een middel. Dit leidt tot een stortvloed aan updates waar 99% van alle LinkedIn gebruikers niet op zit te wachten.
   
  Uberhaupt wordt het Twitter kanaal zo ontzettend misbruikt dat het doel voorbij gestreefd wordt. Voor recruiters heeft dit uiteraard voordelen.
   
  Twitter wordt gezien als bedreiging voor de arbeidsbemiddeling doordat werkgever en werknemer elkaar sneller zouden kunnen vinden. Zelf geloof ik in het tegenovergestelde. Door de enorme vermenigvuldiging aan online informatie blijft er juist een toegevoegde waarde voor recruiters; door al deze nutteloze informatie heen worstelen en in contact komen met de juiste kandidaat.
   
  Ontzettend jammer dat mensen zichzelf zo schromelijk overschatten en het gevoel hebben dat mensen daadwerkelijk hun updates met veel interesse lezen. Laten we verder gaan waar we (recruiters) mee bezig zouden moeten zijn; in contact zijn met mensen en niet online zoveel mogelijk 2.0 bezig proberen te zijn….

 • Peter
  says:

  Ik word zelf helemaal gek van dat zogenaamde interessante volk dat zo’n plaat voor z’n kop heeft dat ze echt denken dat het anderen interesseert dat ze net in de file hebben gestaan, hun tweede kop koffie pakken, of een drol dwars hebben zitten. TwitterTwats dus. Ik heb zelf alle LinkedIn updates “ge-hide” van deze sneue types. Jammer dat dat nodig is, want zoals de schrijver van dit stuk al aangeeft. Als ik wel interesse heb in het oninteressante Twitter-geneuzel van deze babyboom-kneusjes, maak ik wel een Twitteraccount aan.

 • Marc Drees
  says:

  @Antoine:
  Het is voor sommigen ongetwijfeld een makkelijke manier om je contacten in LinkedIn via Twitter te gaan volgen; maar het gaat mij in dit geval veel meer om het doel voor gebruikers. En ik zie geen duidelijk doel, behalve voor LinkedIn + Twitter newbies.
  LinkedIn kan veel beter haar aandacht richten op allerlei aspecten rondom personal branding. De meeste profielhouders binnen de site ontlenen waarde aan de site omdat ze hiermee ‘zichtbaar’ worden. Hoewel de redenen voor deze zichtbaarheid enorm kunnen verschillen is gemeenschappelijke fundament die zichtbaarheid. Met andere woorden, LinkedIn zou er goed aan doen om rondom zichtbaarheid functionaliteit te bieden, in plaats van mee te surfen op de hype van social media. Mogelijk goed voor wat free publicity, maar verder niet bepaald waardevol voor haar gebruikers. LinkedIn is geen Facebook en zal dat ook nooit worden. Idem in verband met Twitter. LinkedIn is een professioneel zakelijk netwerk en daar ligt hun kracht. Dat uitbouwen zou meerwaarde leveren voor haar gebruikers.
   
  Los daarvan is LinkedIn natuurlijk gewoon een gesloten platform, net als alle andere grote sociale netwerken. Daar veranderd deze Twitter functionaliteit helemaal niets aan.

 • Antoine van der Maas
  says:

  @Marc
  Ik denk dat dit juist een goede ontwikkeling is. Een samenvoeging van social media als LinkedIn en Twitter kan toch alleen maar aangemoedigd worden? Zelf vind ik het wel makkelijk, overzichtelijk wie van mijn contacten ik al volg op Twitter en dat direct en simpel aanpassen. En het siert LinkedIn dat zij dit “belangeloos” doen. In je blogs komt vaak naar voren dat websites mensen dwingen op de eigen site te blijven, iets dat jou ook enorm stoort, dus jij moet dit toch ook als positief ervaren?
  Dat de extra functionaliteit niet baanbrekend is ben ik met je eens, maar dat terzijde.

 • Herbert Prins
  says:

  @marc wat ik mij af vraag waar de grens ligt voor linkedin. Dat zij functionaliteiten die zij aanboden aan gebruikers weghalen en vervangen voor  diensten voor de betalende klanten.  Het gaat meestal over wat kleinere functionaliteiten maar wel handig.  Voorbeelden feeds op je groepen en profiel.  Zoek functionaliteiten op de companies etc. Je krijgt er gelukkig wel reclame voor terug.