Groei bij uitzenders? Waar dan?

De laatste tijd klinken er steeds meer juichgeluidjes uit de hoek van de intermediaire wereld (uitzenders en W&S bureaus); er zou weer leven in de markt zitten. Volgens mij betekent een groei van het aantal plaatsingen en dat moet zich vertalen in een groter aanbod aan vacatures. Toch?

Om dat te toetsen heb ik eens gekeken naar de vacature aantallen van de 50 grootste intermediairs in Nederland sinds januari 2008. En dat ziet er zo uit:

 Top 50 intermediairs: Nieuwe vacatures per week, januar 2008 - heden Top 50 intermediairs: Nieuwe vacatures per week, januari 2008 – heden

Nou, een fraaie grafiek. Maar niet eentje die mij laat zien dat het volume aan vacatures een groei laat zien. Het voortschrijdend jaargemiddelde toont ook niets meer dan een vlakke lijn voor de laatste periode. Wat zoveel wil zeggen dat we op de bodem liggen maar nog niet aan het stijgen zijn.

Maar zou het volume van specialistische uitzenders binnen de industrie dan niet groeien? Tenslotte is volgens het CBS in die hoek wel degelijk een positieve ontwikkeling te melden. Als toets heb ik de cijfers van een technisch uitzendbureau (Continu Engineering) en een generalistisch uitzendbureau (Creyf’s Uitzendbureau) eens nader bekeken. En dat leverde de volgende resultaten op:

Continu Engineering: Nieuwe vacatures per week, januari 2008 - heden

Continu Engineering: Nieuwe vacatures per week, januari 2008 – heden

Nou, dit ziet er niet echt lekker uit! Het voortschrijden jaarvolume lijkt weliswaar af te vlakken, maar wat een dramatisch verlies aan volume ten opzichte van begin 2008!

Dan lijkt een algemeen uitzendbureau als Creyf’s het toch een stuk beter te doen:

Creyf’s Uitzendbureau: Nieuwe vacatures per week, januari 2008 - heden Creyf’s Uitzendbureau: Nieuwe vacatures per week, januari 2008 – heden

Hier is een stijgende lijn waar te nemen; hoewel de aantallen nog altijd gruwelijk ver achterblijven bij de volumes in de eerste helft van 2008.

Maar zowel voor technische beroepen als voor de meer algemene uitzendvacatures lijkt er geen sprake te zijn van echte groei op basis van de aantallen vacatures. En dat lijkt toch tegenstrijdig met de positieve geluidjes. Klopt er dan niets van die geluidjes? Dat lijkt me sterk.

Mogelijke verklaring
Een alternatieve verklaring kan natuurlijk zijn dat er misschien geen groei in het aantal opdrachten zit maar wel een groei in het gemiddeld aantal uren per opdracht. Want dat levert natuurlijk een stijging van het volume aan uitzenduren (zoals de ABU in de afgelopen periodes ook al liet zien).

Met andere woorden, werkgevers zijn nog terughoudend met het aannemen van vast personeel en continueren liever de inzet van uitzendkrachten. Als dit beeld klopt komt het overigens sterk overeen met de situatie in de VS. Maar op dit moment is het niets meer dan een educated guess. Wie het weet mag het zeggen!

Geef een antwoord

1 Comment
 • Marco Hendrikse
  says:

  @Marc, inderdaad lijkt de uitzendmarkt aan te trekken. Het betreft echter uitsluitend het industriele segment. De ABU en Belgische tegenhanger Federgon melden hier een groei in aantal uren en omzet (inderdaad wordt er niets gezegd over vacatures).

  Jij hebt naar Continu Engineering gekeken. Een bemiddelaar voor technische vacatures (voornamelijk middelbaar en hoger opgeleiden). Voor de technische sector meldt de ABU echter nog een daling van omzet en uren.
  Creyfs heeft inderdaad wel een groot ‘belang’ in het industriele segment. Als je dit segment bij Creyfs zou isoleren van de andere sectoren (medisch (‘zorg’) en administratief) zou je wellicht een nog grotere groei zien.

  Verder heb ik even gekeken naar de Flexmarkt Omzetranglijst 2009, die vorige week is verschenen. Met (slechts) 60 deelnemers die hun omzetgegevens hebben doorgegeven is dit niet geheel representatief. Maar het geeft wel een leuke doorkijk van de sector. Het valt op dat de kleine(re) bureaus, met een omzet varierend van 17 miljoen tot 4 ton, het beter hebben gedaan dan de middelgrote bureaus en veel beter dan de grote bureaus. Zij rapporteerden over 2009 een omzetdaling van 9%, tegen 12% voor de middelgrote en 20% voor de grote bureaus. Het zou best kunnen dat deze kleine bureautjes – laten we ze even de long tail noemen, met uiteindelijk toch nog een behoorlijk stuk van de markt- nu groei laten zien (ik baseer dat ook uit mijn gesprekken met kleine flexondernemers). Een groei die nog niet, of in mindere mate, bij de 50 grootste flexaanbieders te zien is.

  Maar Marc, een deel van de verklaring zit ook zeker in je suggestie dat het gemiddeld aantal uren per opdracht toeneemt.

  Zoals altijd is het weer een mooie puzzel 😉