Randstad dobbert stuurloos rond op Internet

Ben Noteboom (CEO Randstad) Gisteren berichtte Wilbert Geijtenbeek al over een interview met Ben Noteboom (CEO Randstad). In datzelfde interview doet Noteboom echter een uitspraak die me van mijn stoel heeft doen vallen. Op basis van de vraag of Randstad het Internet als een kans of bedreiging ziet, geeft Noteboom namelijk het volgende antwoord:

De ontwikkeling van het internet zien wij als een kans. De werving van kandidaten wordt er door vergemakkelijkt en veel administratieve processen verlopen eveneens via internet.  Dit kan leiden tot een compacter vestigingennet en een hogere productiviteit. Wij blijven ons echter onderscheiden  door het contact dat wij hebben met en de kennis die wij hebben over onze klanten en onze flexwerkers.  Daardoor zijn wij beter in staat zijn ‘een perfecte match’ te maken.  Internet op zichzelf kan dat niet bieden. Kortom, wij denken dat onze dienstverlening niet vervangen zal kunnen worden door internet.

Meent hij dit nou?

Ben Noteboom (CEO Randstad) Wilbert Geijtenbeek already reported about an interview with Ben Noteboom (CEO Randstad) yesterday. In that same interview however, Noteboom makes a statement which made me fall off my chair. In reply to the question of whether Randstad sees the Internet as an opportunity or threat, Noteboom gives the following reply:

We see the development of the Internet as an opportunity. The recruitment of candidates is facilitated by it and many administrative processes also run through the Internet. This may lead to a cutback in locations and a higher productivity. However we have a distinction from it by the contact and the knowledge we have about our customers and our flexible workers. Therefore we are better suited to make “a perfect match.” The Internet itself can not offer this. In short, we believe our services can not be replaced by the Internet.

Is he serious?

Is it possible Noteboom is really totally without vision to the point that he believes that technological developments can only facilitate the recruitment of candidates and the administrative procedure? And is this the same man who stood at the cradle of the very ambitious and technological masterpiece that was called Hedson?

Some psudopsychology could indicate why Noteboom made a 180 and in the meantime just wants to use technological developments for improving productivity. The scars he has accumulated under the Hedson debacle, whether or not caused by Internet hater and Randstad founder Goldschmeding, must have contributed to this.

But it is still shocking to read his response. The target group that Randstad claims to serve has taken the social media, mobile applications, online gaming, virtual worlds, etc. to heart in recent years. And it will continue to do so in the coming years.

And that is the very same target audience that Noteboom is completely ignoring with his statement. A higher productivity is his aim. Important, no doubt about that. But as ‘vision’ on the Internet it is far too limited. The man has become a bean counter. And with this gives a guarantee that Randstad will not reach a number one position at the expense of Adecco. Because for that a little more is needed than what Noteboom seems to have in the house.

But would an old fox lose his tricks? Is Noteboom just saying this for the cameras? Does he have a secret hideout where many innovative projects are being realized? I can only hope…

Zou Noteboom werkelijk zo volstrekt visieloos zijn dat hij van mening is dat technologische ontwikkelingen uitsluitend de werving van kandidaten en de administratieve procesgang kan faciliteren? En is dit dezelfde man die aan de wieg stond van het uiterst ambitieuze en technologische hoogstandje dat Hedson heette?

Enige psychologie van de koude grond zou kunnen duiden waarom Noteboom een 180 graden draai heeft gemaakt in de tussentijd en technologische ontwikkelingen uitsluitend op basis van een verbetering van de productiviteit wenst in te zetten. De littekens die hij heeft opgelopen op basis van het Hedson debacle, al dan niet veroorzaakt door Internet hater en Randstad oprichter Goldschmeding, moeten hier debet aan zijn.

Maar het blijft schokkend om zijn antwoord te lezen. De doelgroep die Randstad zegt te bedienen heeft zich in de afgelopen jaren massaal gestort op sociale media, mobiele applicaties, online gaming, virtuele werelden, etc. En zal daar in de komende jaren alleen maar meer gebruik van gaan maken.

En diezelfde doelgroep negeert Noteboom met zijn uitspraak volledig. Een hogere productiviteit is zijn streven. Belangrijk, zonder enige twijfel. Maar als ‘visie’ op Internet veel te beperkt. De man is een beancounter geworden. En geeft daarmee een garantie af dat Randstad geen nummer 1 positie zal weten te bereiken ten koste van Adecco. Want daarvoor is wel iets meer nodig dan wat Noteboom in huis lijkt te hebben.

Maar zou een oude vos zijn streken verliezen? Zegt Noteboom dit slechts voor de buhne? Heeft hij stiekem greenfields waar in tegenspraak met zijn boilerplate gereutel toch allerlei innovatieve projecten worden gerealiseerd? Ik kan alleen maar hopen…

Geef een reactie

7 Comments
 • Marc Drees
  says:

  @Gijs:
  Als BP maar olie blijft spuiten dan zijn we inderdaad binnenkort allemaal blauwe poppetjes.
  Maar de combinatie aan ontwikkelingen afdoen als middelen is mij te kort door de bocht.  De wijze waarop mensen met elkaar in contact komen, informatie delen en op de hoogte blijven verandert substantieel door technologische ontwikkelingen. Daarmee wordt het een enabler voor nieuwe mogelijkheden en niet slechts een middel binnen een bestaand speelveld.

 • Gijs Notté
  says:

  @Marc
  en dan nog blijven het middelen
  Het enige wat hij doet, is het onderscheidend vermogen van Randstad vermelden. Hij zegt verder niet dat hij de middelen/ technologie niet gebruikt. Deze zijn ook vergankelijk. Gisteren was het Second Life, vandaag is het Social Media, morgen is het Argumented Reality en overmorgen zijn we allemaal blauwe poppetjes….

 • Marc Drees
  says:

  @Gijs:
  Natuurlijk bemiddelt Randstad mensen, maar het gaat er ook om waar en hoe je mensen kan vinden en aan je binden. Hoe je contact houdt als er even geen opdrachten zijn. Hoe je mensen de juiste bagage meegeeft voor een tijdelijke opdracht, etc. etc. Er zijn zoveel manieren waarop de inzet van technologie het vinden, behouden, plaatsen, opleiden van mensen kan faciliteren en zelfs nieuwe business modellen kan opleveren dat alleen de creativiteit de limiterende factor is. En juist aan creativiteit lijkt de top van Randstad een volledig gebrek te tonen.

 • Gijs Notté
  says:

  zijn innovatie potje zal op zijn…
  Dat hij internet/ sociale media kwalificeert als een middel, lijkt me overigens terecht. Randstad bemiddelt mensen, geen IP adressen. Goldschmeding zal ‘m dit ongetwijfeld ingefluisterd hebben.