Heeft USG People een probleem?

Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal van 2010 waren alle grote uitzenders onverdeeld positief over de nabije toekomst. En dat is mooi! Maar waar Adecco en vooral Manpower recht van spreken lijken te hebben, is dat aanzienlijk minder het geval voor USG People. Want deze uitzender laat een hele slechte omzetontwikkeling zien in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009:

 %verandering omzet Q1 2010 t.o.v. Q1 2009

%verandering omzet Q1 2010 t.o.v. Q1 2009

With the publication of the figures for the first quarter of 2010, all major temp agencies were rather positive about the near future. And that is great! But where Adecco and especially Manpower seem to have a right to boast,it is not the case for USG People. Because this temp agency shows a very bad turnover evolution compared with the first quarter of 2009:

 %verandering omzet Q1 2010 t.o.v. Q1 2009

% change revenue Q1 2010 compared to Q1 2009

USG People zal als verdediging natuurlijk aanvoeren dat Nederland laatcyclisch is en dat hiermee de verklaring voor haar tragere herstel kan worden verklaard. Maar het is de vraag of deze verklaring wel terecht is. Want als de omzetontwikkeling van deze uitzenders naast elkaar worden gezet, krijg je het volgende beeld:

 Index omzetontwikkeling obv. gemiddeld jaarvolume grote uitzenders, 2005=100%

Index omzetontwikkeling obv. gemiddeld jaarvolume grote uitzenders, 2005=100%

De omzet van Manpower en USG People begint op exact hetzelfde moment te dalen. De daling bij Manpower is vervolgens aanzienlijk steiler dan die van USG en het herstel toont zich al twee kwartalen geleden met een duidelijke groei in de laatste periode. Manpower’s dip is dus relatief kort en heftig, maar dient zich niet eerder aan dan op de zogenaamd laat-cyclische markt van USG. En hoewel de omzetdaling bij Adecco eerder begint, volgt de daling van zowel Adecco als USG People precies dezelfde lijn. Wat evenmin in de lijn van de verwachting ligt.

Met andere woorden, USG People heeft op basis van deze cijfers blijkbaar een ander of een extra probleem. Dit zou natuurlijk kunnen worden verklaard uit de interne focus die het gevolg is van de merkensanering. Te weinig aandacht voor de markt, teveel aandacht voor de eigen navel. En dat levert ook direct een risico op bij een herstel van de markt. Want als je dan nog steeds naar je navel aan het staren bent, mis je de boot.

USG People will naturally argue that the Netherlands is late cyclical and that this displays its explanation for its slower recovery. But it is questionable whether this statement is justified. Because, if the revenue-development of these temp agencies are put side by side, you get the following picture:

 Index omzetontwikkeling obv. gemiddeld jaarvolume grote uitzenders, 2005=100%

index revenue-development based upon average annual volume major temp agencies, 2005 = 100%

The revenue of both Manpower and USG People begins to fall at exactly the same time. The decrease at Manpower though is considerably steeper than that of USG and the recovery already began to show itself two quarters ago, with clear growth in the last period. So Manpower’s dip is relatively short and intense, but doesn’t show any earlier than the so-called late-cyclical market of USG. And though the revenue decline at Adecco starts earlier, the decline of both Adecco and USG People follows the same line. Neither of which follows expectations.

In other words, based on these figures, USG People apparently either has a different or an additional problem. This could of course be explained by the internal focus that resulted from the brand’s reorganization. Too little attention to the market, too much attention on their own reflection. And it also provides an immediate risk with a market recovery. Because if you continue to stare at your own reflection, you’ll miss the train.

Geef een antwoord

17 Comments
 • Blacky
  says:

  Heb je toch aandelen USG gekocht Marc?
  Zoveel views en niet bij meest gelezen ??????????
  Ik probeer het nog een keer of ben ik niet welkom.

 • Blacky
  says:

  effe een bericht nabeurs:

  Rob Zandbergen nieuwe CEO van USG People

  Voorstel nieuwe bestuursstructuur

  Almere, 28 juni 2010 – De Raad van Commissarissen van USG People N.V. maakt bekend dat zij Rob Zandbergen per 1 juli 2010 zal aanstellen als CEO van de onderneming. Voorts zal de Executive Board worden omgevormd tot een Raad van Bestuur, bestaande uit vijf personen.

  Rob Zandbergen, thans CFO, zal per 1 juli 2010 worden aangesteld als CEO van USG People N.V. Rob Zandbergen is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector en is na de overname van Solvus in 2005 benoemd tot CFO van USG People. Rob Zandbergen vervulde de functie van CEO eerder al enige tijd ad interim.

  De functie van CFO is vacant. Rob Zandbergen zal op interim-basis de functie van CFO blijven vervullen.

  De Raad van Commissarissen maakt tevens bekend dat zij voornemens is de tweekoppige Executive Board om te vormen tot een Raad van Bestuur, bestaande uit vijf personen. Naast de functie van CEO en de functie van CFO, is de Raad van Commissarissen voornemens om Hans Coffeng, Eric de Jong en Albert Jan Jongsma toe te laten treden tot de Raad van Bestuur. Zij zullen respectievelijk de functie van COO regio Nederland en Duitsland; COO regio Zuidwest en Centraal Europa en Chief Corporate Officer (CCO) gaan vervullen. De COO’s zijn operationeel verantwoordelijk voor de werkmaatschappijen in hun respectievelijke regio’s. De CCO is onder andere verantwoordelijk voor Legal, M&A, Corporate Governance, Compliance, HRM en Internal Audit.

  Hans Coffeng (1967) begon na zijn studie sociologie in 1993 als stagiair en later als intercedent bij Unique Nederland. Na diverse functies werd hij in 1999 benoemd tot algemeen directeur van Unique Nederland. Vanaf 2003 is hij Executive Vice President in diverse regio’s geweest. Sinds 2010 vervult hij deze functie voor Nederland en Duitsland.

  Eric de Jong (1963) studeerde internationale bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool en behaalde zijn MBA in Groot-Brittannië. Hij begon zijn loopbaan als intercedent bij Start Uitzendbureau. Na het uitoefenen van diverse management- en directiefuncties werd hij in 2002 benoemd tot algemeen directeur van Start Uitzendbureau. Sinds 2007 vervult hij de functie van Executive Vice President, momenteel voor de regio Zuidwest en Centraal Europa.

  Albert Jan Jongsma (1968), is sinds 1995 werkzaam voor USG People N.V. Na een carrière van bedrijfsjurist tot Corporate Director Legal & Acquisitions, werd hij in 2006 benoemd tot Corporate Vice President Legal & M&A. Na zijn studie rechten, heeft hij diverse postdoctorale opleidingen afgerond, waaronder een MBA en een masters degree in General Management.

  De Centrale Ondernemingsraad is geïnformeerd over de nieuwe bestuursstructuur en de daarbij behorende benoemingen, en zal op korte termijn haar advies uitbrengen. De officiële benoemingen van voormelde personen zullen plaatsvinden nadat de (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders formeel hiervan in kennis is gesteld. Nadere details over de voorgenomen benoemingen zullen bekend gemaakt worden in de oproepingsadvertentie voor deze vergadering.

  Voor meer informatie over dit persbericht:
  Cees Veerman, voorzitter van de Raad van Commissarissen

  Telefoon: +31 (0)36 529 95 05

  Disclaimer

  Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

  Profiel USG People

  USG People is actief met een groot aantal sterke merken die gezamenlijk totaaloplossingen bieden op het vlak van uitzending, detachering, HR- en customer care services. Met een omzet van ruim € 3 miljard in 2009 is USG People de Europese nummer vier in HR-dienstverlening. Het hoofdkantoor van USG People is gevestigd in Almere en de groep is actief in een aantal Europese landen, waaronder Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Frankrijk, Italië en Spanje.

  De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People (general staffing) – Ad Rem Young Professionals, ASA Student, Content, Creyf’s, Express Medical, Geko Zeitarbeit, Receptel, Secretary Plus, StarJob, Technicum en Unique (specialist staffing) – Legal Forces, USG Capacity, USG Energy, USG Financial Forces, USG HR Forces, USG Innotiv, USG Juristen en USG Restart (professionals) – Call-IT (other services).

  USG People is genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Midcap Index (AMX).

  Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website http://www.usgpeople.com.

 • Blacky
  says:

  Kom op MarC we gaan het record views verbreken jij en wilbert zijn goed  bezig .Jullie zijn ook de spreekbuis van het personeel van de uitzenders waar ze voor werken.
  Ik vind het knap dat A dief (Dirk) Mulder in 197* een uitzendbureau is begonnen.Hij op de beurs is gegaan om te groeien een feestje heeft gegeven in New York  met de zakkenvullers.Zich zelf 1.1**.***aandelen heeft toegekent terwijl hij een burn out had en .Jaar cijfers alles is onder control zij zandz(ak)Dan het nieuwe toneelstuk  alles is in orde paar dagen later een emissie .
  Voor het droom loon  wat ze zich toekennen optie plan pensioen en wat al niet meer .
  40% van je loon investeren in de zaak die je uitmelkt dan ben je een ondernemer .
  Wat heeft zandbergen zelf gekocht.3.*** aandelen met korting.
  Waarom zelf kopen als ik ze gratis en voorniks aan mezelf geef.

 • Blacky
  says:

  Kom op MARC  met een grote C  reageer wilbert en jij zijn okey ik vind jullie 10+.
  Ik vind op richters die naar de beurs gaan en ge cachst hebben 3 jaar later nog 12 miljoen zich toekenen.
  TIP VAL HET BEDRIJF NIET AAN MAAR VAL DE ZAKKEN VULLERS AAN.
  De macht moet naar de aandeelhouders en niet naar de zakken vullers.
  Als je Alex voor rotte vis uitmaakt by my gast Toen Icke het veld moest ruimen om welke onverklaarbare reden.
  Opa pakt de macht om dan de sleutel over te dragen aan een ……………..
  Onbesproken blad. 

 • Blacky
  says:

  door Marc Drees, 28 mei 2010 om 23:4
   Is er een reden waarom ik USG People zou moeten raadplegen? Ik maak een cijfermatige vergelijking op basis van de omzetontwikkeling van verschillende uitzenders. En op basis daarvan stel ik vraagtekens bij de standaard claim van een laat-cyclische markt.

  Voorgaande is een stukje uit MARc
  Nu komt Black Supido.
  Voordat ik weer stupide over kom manpower en adecco hebben OMZET gekocht door hun overnames .
  Die moeten ook fuseren met het moeder bedrijf dat kost ook geld .
  USG fuseerd intern en gooien de rotte appels buiten en gaan verder met de goeien.
  Dat heb ik  deze week ook  gedaan rotte appel buiten en door.
  Kost geld maar als je de rotte appel houd die steekt de goede appels aan.
  Ik heb een zaak en voor een groot bedrag aandelen USG.
  Ik bewonder je maar doe je huiswerk en niet met een kop met een vraagteken .

  Read more: http://recruitmentmatters.nl/2010/05/28/heeft-usg-people-een-probleem/#comments#ixzz0pSPPpCNl

 • Hans van den Boomen
  says:

  Middag,

  Beste Marc,

  Is het je gewoonte een ieder die hier iets anders heeft verkondigd als jouw mening op de een of andere manier te kijk te zetten?  …..afgezien van het feit dat  ik er wel tegen kan zijn er volgens mij ook andere omgangsvormen!

  Als je vraagtekens stelt bij de standaard claim van een laatcyclische markt kun je toch ook USG zelf vragen naar een uitleg?

  Als je die woorden van USG  in twijfel stelt realiseer je dan ook dat uitspraken van hen die niet blijken te kloppen een gevolg voor hen kunnen hebben gezien hun verantwoordelijkheid.

  Een deel van mijn tekst  krijgt een predikaat/wordt in het belachelijke getrokken (nietszeggend bestuurlijk citaat uit een boek ) waarmee je het schijnbaar teniet wilt doen maar tegelijkertijd  wel nieuwsgierig zijn waar deze tekst vandaan komt?

  Helaas was het niet uit een boek.Niet via via.

  Ik ga meer voor de direkte aanpak.Ik vraag het die ,die het kunnen weten.Als die in hun  verantwoordelijkheid mij onwaarheden vertellen heb ik het tegelijkertijd ook mis.

  Normale omzet herstelpunten zullen wel ervaringswaarden zijn uit het verleden waarop men de huidige situatie op los laat.Als men vervolgens dus ziet dat alles verloopt zoals het in de geschiedenis ook  al eens verliep in vergelijkbare situaties  zijn/is er geen andere reden voor een andere uitkomst.Ik heb niet gesproken over diverse letters en hun kenmerken.

  Dus is er niets uitzonderlijks  gaande bij USG.

  Mocht er wel iets uitzonderlijks gaande zijn bij USG waardoor een en ander niet soepel loopt zoals je schrijft hoop ik dat ik dat op deze website kan vernemen van jou Marc.Schrijf er dan even bij sinds  wanneer dat speelt zodat ik kan aantonen dat ik  ben belogen op 28 mei 2010.
  Je sluit je berichtje aan mij af met de woorden “‘ ik gok”‘ en
   “‘ waarschijnlijk gevolg”‘…………..een heleboel onzekerheid als je het mij vraagt?

  En dan zou je als optie USG zelf kunnen vragen zodat je dan mogelijk weet of  het nog zin heeft je stukje te publiceren.

  In de beurswereld doen vele  geruchten en veronderstellingen de ronde die  een juiste koersvorming wel eens in de weg kunnen staan

  Dat is dan ook de reden dat ik heb gereageerd.

  Hans

 • Blacky
  says:

  Goede morgen Marc ik heb je omzet verhaal nog eens goed gelezen.
  Adecco en manpower hebben toch een paar overnames gedaan dan hebben ze toch extra omzet.
  USG is nu bezig rendabel te worden door schuld verkleining en efficiënt hun kantoren te benutten ( hoop ik).
  Vriendelijke groetjes Blacky.

 • hmesters
  says:

  @Marc @Blacky
  Interessant onderwerp. In denk dat werving en selectie en uitzenden inderdaad lijden onder zowel conjuncturele als structurele veranderingen. Ik denk dat het unfair is om USG de zwarte piet toe te spelen. Grote uitzenders hebben allemaal het traditionele uitzenden zo diep in hun genen dat ze moeilijk kunnen wennen aan de veranderende wereld. Klanten die steeds meer druk uit oefenen op de marges en de uitzend propositie ‘ uit elkaar trekken’: een fee voor het leveren 5 mogelijke kandidaten en vervolgens een payroller gebruiken voor de gekozen kandidaat. Ik zou wel eens willen weten hoeveel % van de omzet van de grote uitzenders gegenereerd wordt door kandidaten met een opleiding lager dan HBO. Ik denk dat dat meer is dan de 60% die we nu in gedachten hebben. Hoe gaan uitzenders om met hun legacy van bestaande kantoren in een tijd waar steeds meer on line gebeurt of het bemiddelen van ZZP’ers als die 20% van de beroepsbevolking uitmaken? Dat zijn de structurele krachten die deze tak van sport sterk zullen veranderen.

 • Marc Drees
  says:

  @Blacky:
  Schrijven gaat je inderdaad niet goed af, en goed lezen blijft een probleem; tot en met het lezen en goed schrijven van mijn naam.  Maar dat terzijde.
   
  Wilbert noch ik wensen het bloed van USG People te drinken; een bijzonder smerige gewoonte. Wat we echter beiden (op geheel eigen wijze) doen is zin van onzin proberen te onderscheiden. Dat geldt dus ook voor de meldingen die USG People doet. Waarbij we er niet vanuit gaan dat het bestuur van USG boeven zijn.
   
  Zoals ik ook al in een andere reactie heb aangegeven: USG voert haar merkensanering veel te laat door en is daardoor gedwongen zowel deze sanering als de sanering als gevolg van de recessie tegelijkertijd door te voeren. En deze dubbele exercitie heeft een impact op de commerciele slagkracht van de totale onderneming.
   
  Verder zegt omzet alles, vooral als je het in de tijd zet. Dat daarnaast de tering naar de nering moet worden gezet, spreekt voor zich. Maar de omzetontwikkeling ten opzichte van de ontwikkeling van de markt is natuurlijk een cruciale indicator. Dat ontkennen is volstrekt stupide.

 • Blacky
  says:

  Sorry Mark ben beste vriend en dat meen ik.
   Ik leer pik/jat veel van je.Ik ben een aandeelhouder van USG denk dat je dat wel wist.Wilbert EX  Fem kan herman en Alex zijn bloed wel drinken.
  Dat de boeven niet te vertrouwen zijn dat weet iedereen die in een beurs genoteerd bedrijf investeert.
  Reorganiseren moet, kijk op de foto van X jaarverslag staan content en Unique  panden naast elkaar .
  In de gouden tijden kan je dat permitteren nu niet meer en ik kan heel goed lezen(schrijven minder) .
  Als je internationaal je wilt profileren heb je één naam nodig .
  In nederland /Belgie minder namen wel het USG logo /groep.
  Als je je verdiept had in USG had je kunnen lezen dat USG sommige contracten niet verlengd hadden, omdat ze er bijna niks aan verdienden of geld bijmoesten leggen. 
  En dat manpower hun personeel hebben aangehouden en de kruimels hebben opgevangen.
  Nogmaals omzet zegt niets overhouden dat is wat telt.
  Alle grote uitzenders hebben geld overgehouden buiten de benelux in de benelux hebben ze geld moeten bijleggen.
  Nog een keer omzet zegt niets overhouden dat is wat telt.
  Manpower had deze strategie in italie ook al een keer toe gepast geld bijleggen om markt te winnen.
  En nogmaals 20% van niks is 20% van niks randstad en USG  zijn de market makers en ze worden het met de dag meer en meer.

 • Marc Drees
  says:

  @Hans:
  Is er een reden waarom ik USG People zou moeten raadplegen? Ik maak een cijfermatige vergelijking op basis van de omzetontwikkeling van verschillende uitzenders. En op basis daarvan stel ik vraagtekens bij de standaard claim van een laat-cyclische markt.
   
  En wat is dit voor boilerplate crap: Er is geen reden te veronderstellen dat de normale omzet herstelpatronen… Heb je een soms recent een boek met nietszeggende bestuurlijke citaten gelezen?
   
  Wat zijn normale omzet herstelpatronen? Een scherpe V? Een slome V? Een W? Een U? Of is er nog een andere letter die als herstelpatroon kan figureren? Herstelpatronen… hoe kom je erbij.
   
  En waarom zou er geen reden zijn om te veronderstellen dat het allemaal niet zo soepel loopt? Een merkensanering in combinatie met een personeelsreductie zijn twee enorme projecten die onrust en interne focus met zich meebrengen. En dat terwijl alle andere uitzenders ‘slechts’ een personeelsreductie  moesten doorvoeren. Ik vraag me af wie slechter af was en ik gok dat het … USG is. Repareer het dak als het droog is. Een waarheid als een koe die USG niet heeft gevolgd. Met als waarschijnlijk gevolg de nodige waterschade.

 • Hans
  says:

  Avond,

  Stukje hierboven is een veronderstelling dat USG problemen heeft zonder USG daarbij geraadpleegd te hebben veronderstel ik?

  Er is geen reden om te veronderstellen dat de normale omzet herstelpatronen niet voor USG People zouden gelden.

  Huidige stand van zaken 28 mei 2010

 • Marc Drees
  says:

  @Blacky:
  Goed lezen is een kunst, en blijkbaar versta je die nog niet goed. Ik adresseer het zogenaamd laatcyclische karakter van USG al op basis van de vergelijking met andere uitzenders. En daarmee is het argument van een laat-cyclische markt weinig steekhoudend. Vandaar.

 • Blacky
  says:

  Ja Ja onze Mark als je 65% van de totale omzet in de benelux omzet. Ben je volgens mij appels met peren aan het vergelijken.
  Procentueel zijn in de benelux alle uitzenders het zelfde achteruit gegaan als USG.
  Dus ik snap dit hele stuk van jou niet goed .
  Reorganiseren in deze tijd is goed waarom naast elkaar content en unique in de zelfde straat.
  Van elkaar de klanten wegsnoepen.