De nieuwe consultant…

Het afgelopen jaar hebben veel consultants rake klappen gekregen. Het is en blijft een zeer conjunctuur gevoelige markt en de zekerheid van een vaste baan in onze branche (waar overigens wel?) is slechts zeer beperkt.

Gelukkig zie ik, ondanks nog steeds veel negatieve prietpraat van koekenbakkers (‘excusez le mot’) over de tweede recessie op RecruitmentMatters, dat steeds meer bureaus weer nieuwe consultants zoeken. En dat is dan eindelijk weer eens goed bericht. Want in een markt waarin het aantal vacatures aantrekt, er meer en meer mobiliteit van medewerkers is en het aantal bureaus en consultants fors is uitgedund, is dit het moment om weer geld te gaan verdienen.

Over the past year, many consultants have received hard blows. It is and remains a highly cyclical market and the security of a permanent job in our industry (or in any for that matter) is very limited.

Luckily I see (although there is still a lot of negative twaddle from boneheads (‘pardon the expression’) on the second recession on RecruitmentMatters) that more and more firms are seeking new consultants. And that is finally some good news. Because in a market where the vacancies rise, where there is more and more mobility of employees and where the number of agencies and consultants has been substantially depleted, this is the time to start earning money again.

Daar heb je als bureau dan weer goede consultants voor nodig. Maar wat is het archetype? Welke consultants worden succesvol, waar vind je ze en wie vindt ons vak ook met name voor langere tijd een uitdaging?

De functieprofielen staan uiteraard weer vol met fraaie volzinnen. Als je ze mag geloven ben je vaak bovengemiddeld intelligent, sociaal (een echt ‘mensenmens’, getver!), inventief, commercieel en resultaatgericht. Een palet aan vaardigheden en competenties dat helaas niet voor iedereen is weggelegd.

En toch ook niet altijd nodig, want nog steeds zijn er voldoende sjacheraars als consultant succesvol actief. Als je al die mooie vaardigheden en competenties wel bezit, waarom ga je dan in de recruitment aan de slag? Ik neem aan dat je op je middelbare school niet fantaseerde over de rol van consultant?

Welke motivatie om in ons vak aan de slag te gaan is valide en welk beeld heeft de nieuwe consultant bij ‘ons’ vak? En hoe aantrekkelijk is het bureau als potentiële werkgever? Als laatste, hoe maak je een ‘royal flush’ als de kaarten opnieuw zijn geschud?

And for that, as an agency, you need good consultants again. But what is the archetype? Which consultants become successful, where can you find them and who finds our profession challenging, particularly for a longer time?

The job profiles are again filled with beautiful sentences. If they are to be believed then you must be above average in intelligence, social (a real ‘people person’, barf!), creative, commercial and result-oriented. A range of skills and competencies that unfortunately has not been handed to everyone.

And yet not always necessary, because there are still enough hagglers who are successfully active as consultants. And if you have all these wonderful skills and competencies, why do you then go working in recruitment? I assume you weren’t fantasizing at school about becoming a consultant?

What motivation to get started in our business is valid and what idea does the “new” consultant have about our profession? And how attractive is the agency as a potential employer? And finally, how do you make a royal flush when the cards are shuffled again?

Geef een antwoord

28 Comments
 • Michiel Cobben
  says:

  Beste Han,
  ben benieuwd alvast naar dat boek. Ik denk dat ‘peer group pressure’ niet een eigenschap is van corpora alleen en elke groep waar je bij wilt horen zul je eerst in moeten investeren. Als je hier echt over gaat schrijven zou ik er voor waken om stereotiepen te gebruiken.
  Wel positief voor me om te weten dat we vroeg of laat in hetzelfde netwerk zitten.
  groetjes,

 • hmesters
  says:

  hallo Michiel
  Dank voor je reactie. In mijn nieuwe boek zal uitgebreid stil staan bij de vernietigende invloed van corpora op het Nederlandse bedrijfsleven. De Prooi is slechts een  schelmenroman. De realiteit is veel schokkender. Ik voel het als een morele verantwoordelijk naar mijn medemens om duidelijk te maken dat ‘peer group pressure’ als belangrijke drijfveer op de arbeidsmarkt niet gaat werken. Grote bedrijven zullen opgebroken worden in kleinere eenheden. Die kleinere eenheden zullen gebruik gaan maken van expertise van individuen. Net als jij ben ik ook netwerker. Ik zit alleen in andere netwerken. Netwerken die bestaan uit mensen die niet door glas zijn gekropen om ergens bij te horen. Netwerken van mensen die niet de behoefte hebben anderen te kleineren om zelf groter te lijken. Binnen nu en 10 jaar moet duidelijk zijn wie in de juiste netwerken zit. Dus vroeg of laat zullen wij ook weer in hetzelfde netwerk zitten:)
  Mijn huis is te koop tegen elk aannemelijk bod.

 • Michiel Cobben
  says:

  Beste Han,
  ik deel je analyse maar zeer gedeeltelijk. De toegevoegde waarde van Recruitment Consultants is dat ze zorgen dat de transactie tot stand komt. Waar bedrijven en kandidaten zelf om elkaar heen draaien, zorgen wij als smeerolie dat er zaken gedaan worden. Door door te drukken? Dat zou kunnen, maar kandidaat en klant hebben ook zelf hun belangen en laten zich maar beperkt sturen. 

  Transactiegerichte bedrijven en bonusstructuren passen dus in onze markt. Wij, en niet alleen wij, belonen onze consultants al sinds 1997 nav transacties en hebben veel lange termijn relaties met onze klanten.
  Ook snap ik de term ‘corporaal’ niet helemaal. Bedoel je leden van studentencorpora? Zijn die oververtegenwoordigd in onze business? Ja, ik denk het wel want onze business is voor netwerkers pur sang en niet voor zolderkamerstudenten. Zijn corpsleden graaieriger dan niet-corpsleden? Pfff.. daar zou ik een aparte posting voor maken als ik jou was.
  Fijne zaterdag vanuit het Gooi en nee, mijn huis is niet te koop!

 • hmesters
  says:

  @jeroen
  Ik ben geen recruitment specialist maar heb inderdaad de indruk dat geld een belangrijke drijfveer is in de ‘ warme mensen handel’. Voorbeeld: In een bank is er een groot verschil in persoonlijkheid tussen de bankiers in het relatiebeheer en de transactie gedreven corporate finance bankiers. De beloningen zijn hoger in CF en ik heb de indruk dat de recruitment consultant meer bij het transactie gedreven soort hoort. We weten inmiddels dat Dr Faustus niet slechts een literaire creatie is.
  De naam corporate finance is eigenlijk verkeerd en moet zijn: corporaal finance. Ook hier een mono cultuur en een grenzenloze overschatting van de complexiteit van het werk. Ik ben benieuwd of onze corporale vrienden ook oververtegenwoordigd zijn in de recruitment business. Zou zo maar kunnen.
  Nu de schaarste aan mensen weer terug komt, is het interessant om te zien in hoeverre de transactie gedreven recruitment consultants in staat zullen zijn langdurige relaties op te  kunnen bouwen met kandidaten. Ik denk dat dat moeilijk wordt.
  Zeitgeist: klanten zijn de transactiegedreven benadering en buitensporige beloningen beu.   We worden in deze crisis teruggeworpen naar onze Nederlandse ‘local intimacy’ kernwaarden. Die zijn relationeel van aard en niet transactioneel. Naarmate er meer huizen te koop komen te staan in het Gooi, zal daar het kwartje uiteindelijk ook vallen……

 • mirjam
  says:

  Als starter is een baan als consultant echt super interessant, zeker als je een ‘brede’ studie hebt gedaan. Je komt bij veel bedrijven, je leert commercieel denken en snel werken (tenminste, als je bij het juiste bureau zit). Wat wel jammer is, dat het met name gaat om het commerciele gedeelte en veel minder inhoudelijk over recruitment. Ook wel weer afhankelijk van het bureau natuurlijk, maar hoeveeel mensen zijn er daadwerkelijk opgeleid voor het vakgebied? En is dit nodig kan je je dan afvragen? Ik denk van wel. Van een consultant moet je toch kunnen verwachten dat hij/ zij meer kan dan op Monsterboard searchen?

  Geld kan gezien worden als motivatie factor, maar op dit moment zit het grote geld niet bij de consultants. Bonussen zijn bij veel bureaus geschrapt, de druk ligt enorm op de schouders van de consultants en zij bellen zich suf. Dus of het nu nog zo leuk is om te werken als consultant…. Echter bieden veel bureaus veel meer dan alleen de functie als consultant. Je kunt vaak goed doorgroeien, krijgt snel verantwoordelijkheden omdat er veel junioren in het vak zitten en een aantal bureaus zijn  behoorlijk innovatief, waar jij ook iets aan kan bijdragen.

  Ik denk voldoende redenen om als consultant te gaan werken, echter wel sterk afhankelijk van het bureau, niet zozeer van de functie!

 • Michiel Cobben
  says:

  @ Jeroen – alsnog een wat late reactie. Je nuanceringen op andere reacties bewegen me om toch uitgebreider op je eerste reactie in te gaan, die ik grofweg samenvat als ‘consultants zijn inhoudsloos en geldbelust’.

  Na meer dan 15 jaar recruitment ervaring weet ik dat het succes van elke onderneming maar van een ding en een ding alleen afhankelijk is: het vermogen goede mensen aan boord te krijgen en te houden. Dat de mensen die hier goed in zijn ook goed betaald worden is te verklaren, maar dan moet je je economieboeken van school nog eens openslaan. Als inhoudsvolle recruiter zal je die wel bewaard hebben. Helemaal voorin het boek staat de wet van vraag en aanbod uitgelegd, daar moet je zijn. De prijs, dus ook het tarief/salaris van een recruiter wordt bepaald door vraag en aanbod.

  Nog niet zo lang geleden adverteerden wij, maar ook bijvoorbeeld YER of anderen, met salarissen van 150k en meer voor recruiters. Daaruit kun je leren dat er blijkbaar behoefte was aan mensen die goed zijn in recruitment en daar door klanten met plezier voor werden betaald. Dat de vraag nu wegvalt wil niet zeggen dat het aanbod voor altijd minder waard is, want die mensen zijn nog steeds even goed in hun vak, laten we het hopen althans.

  Mijn voorspelling is dat als de arbeidsmarkt aantrekt en de vergrijzing doorzet, dat dan recruiters weer gewaardeerd worden als nooit tevoren.

  Tot die tijd bloggen we wat weemoedig over oude tijden en zien we eenzame zwaluwen. Maar het is nu zondagavond en het regent hier.

 • Dennis Jennekens
  says:

  @ Jeroen Bedrijfsnaam hoeft niet, tenzij je het uit naam van een organisatie iets schrijft.

  Ik ben van mening dat echte inhoud nog sterker overkomt als dit niet anoniem gebracht wordt. Je lijkt me niet iemand die “lachend meebeweegt” met de massa. Waarom denk je dat je in je eigen voet kunt schieten? Misschien toch iets als geld? 🙂

  Even serieus, ervan uitgaand dat je werkzaam bent in de arbeidsmarktcommunicatie en/of recruitment, wat is jouw drijfveer?

 • Jeroen
  says:

  @Dennis Jennekens; Dit blog wordt door veel mensen gelezen, zowel door mensen van de bureau zijde als HR managers/verantwoordelijken vanuit het bedrijfsleven.
   
  Nu kan ik 3 dingen doen;
  1) Met mijn naam, toenaam en bedrijfsnaam vrijuit communiceren, met het risico dat ik mij in mijn eigen voet ga schieten. Want dat ik er een afwijkende mening op na houd lijkt mij nu wel duidelijk.
   
  2) Met mijn naam, toenaam en bedrijfsnaam hier sociaal gewenste antwoorden geven als ware een verkapte reclame. (de favoriete optie van veel reagerende bezoekers hier!
   
  3) Slechts mijn voornaam noemen en een inhoudelijke discussie voeren. Met het voordelen dat nu verwoord wordt hoe veel mensen ook over recruitment denken.
   
  Het lijkt mij duidelijk voor welke optie ik ga.

 • Jeroen
  says:

  @reaguurderT Ben; Ik ben Jeroen en werkzaam als recruiter aan de bureauzijde.. Aangezien ik uiteraard respect heb voor wat mijn werkgever probeert te bereiken is het in mijn ogen niet nodig om achternaam + firma te vermelden..
   
  @Raoul | YOU!; Een prachtig sociaal gewenst antwoord, alleen geloof ik zelf niet zo in dit statement. Uiteraard kan ik niet bepalen of dit ook voor jou specifiek geldt, alleen durf ik er mijn handen voor in het vuur te steken dat veruit het grootste gedeelte van de (succesvolle) recruiters (oprecht gezien) het niet met je eens zullen zijn. Het is voor velen een kunstje dat een aantal malen leuk is om uit te voeren, maar geen drijfveer om je gedurende een lange periode gemotiveerd te houden. De drijfveer is in deze gevallen veelal geld.
   
  @Gijs Notté; Nu weet je mijn (reeds gecharcheerde) punt wel heel erg te overdrijven.. Mijn punt is niet dat recruiters niets zouden kunnen of per definitie laagopgeleid zijn.. Mijn punt is slechts dat het vak recruiter geen vak is waar je hoogopgeleid voor hoeft te zijn. Commercieel vermogen en een helder werkend verstand is in de meeste gevallen voldoende.
   
  Het voorbeeld wat je overigens later aangeeft is in mijn ogen ook geen standaard voorbeeld waar 80% van de recruiters mee te maken hebben. In de meeste gevallen gaat het gewoon om het begeleiden van een binnenlandse `transfer`. Natuurlijk is niet iedereen hier geschikt voor, maar het is gewoon geen rocket-science, that`s all.
   
  En over het feit dat je de term geldwolven gebruikt; misschien iets overdreven, maar het klopt natuurlijk wel. Veel recruiters zijn geinteresseerd in het vak geraakt door de verdiensten die binnen deze sector mogelijk zijn. Ik weet zeker dat recruiters (op het moment dat ze voor de keuze stonden om recruiter te worden) niet veel andere mogelijkheden hadden om net zoveel te verdienen in een andere rol.
  Dat maakt iemand niet per se een geldwolf, maar het zegt wel iets over de motieven om als recruiter aan de slag te gaan. Mijn punt is dat dit geldt voor een meerendeel van alle recruiters aan de bureau zijde.
   
  @Maarten; Wat maakt iemand nu een goede recruiter? Iemand die kan voldoen aan de verwachtingen van de klant. Dit kan zowel kwanti- als kwaliteit zijn.
  Een consultant die ik weet niet hoeveel face to face gesprekken met 1 kandidaat voert, aangevuld met de nodige assessments, hoeft in mijn ogen niet beter te zijn dan een consultant met een groot netwerk die bedrijven gewoon snel in contact kunnen brengen met meerdere beschikbare kandidaten.
   
  Maar goed, dit is weer een andere discussie..
   
   

 • Dennis Jennekens
  says:

  @ Jeroen en anderen die deelnemen aan een discussie op (quasi) anonieme basis. Ik heb geen moeite met een andere mening dan de mijne. Echter laat je zien! Een voornaam of pseudoniem vind ik te gemakkelijk om te gebruiken.

 • Maarten
  says:

  Volgens mij is dit nu juist waar het om gaat de aankomende jaren: een tweedeling in de bureaus, het lijkt wel politiek. Met aan de ene kant de cv schuivers met Jeroen en Tim die goed geld verdienen en aan de andere kant de bureaus die, naar eigen zeggen, de betere consultants aan boord hebben. Het is maar net wat je als bureau wilt zijn en wie je als opdrachtgever wilt inschakelen.

 • Gijs Notté
  says:

  @Ben
  ik zie zo’n type bij ons ook nog niet een Java JEE Architect uit Amerika binnenhalen, zijn vergunningen & huisvesting regelen en zijn 30% regeling aanvragen die ook nog in staat is het sociale zekerheidstelsel van Nederland en de cultuurverschillen met de VS uit te leggen.
  Maar, ik heb zo’n idee dat  Jeroen & Tim dat anders zien….

 • Ben Holewijn
  says:

  @Gijs Het profiel dat je beschrijft is waarschijnlijk minder lastig te vinden …:-). Misschien wel zo belangrijk dat je dan een goed businessmodel hebt. Zo is McDonald met name groot geworden door een goed business model.  Hamburgers bakken is immers, mits je mensen de juiste instructies meegeeft, een ieder goed te leren…:-). Overigens zit ik er zelf anders in.

 • Gijs Notté
  says:

  @Ben
  Volgens Jeroen & Tim komt het ongeveer hier op neer:
  een zichzelfoverschattende, laagopgeleide geldwolf die in staat is lucht te verplaatsen met ervaring in de agrarische sector
  Best een lastig profiel….

 • Ben Holewijn
  says:

  Consulent is een functiebenaming in de uitzendwereld, zoiets als intercedent, toch? Consultant meer iets voor de werving, selectie en search bureaus. Een salaris onder de 30 k lijkt me inderdaad iets voor een intercedent(e)/consulent(e). Overigens heb ik nog geen antwoord op de vraag aan welke voorwaarden de consultant moet voldoen wil hij/zij  succesvol zijn (voor langere tijd) binnen de recruitmentwereld…..

 • Rianne
  says:

  Totdat het voor 30.000 moet. Kijken of het dan nog zo uitdagend is. Of het misschien toch wel een luchtkasteel en meer consulent dan consultant blijkt te zijn.

  Sociaal en commercieel is een lastige combinatie blijkt maar weer.

 • Raoul | YOU!
  says:

  Geld, salaris of prijs en tarief kan nimmer de enige drijfveer zijn, toch? Slagen, de puzzle oplossen, dat ene schaap met 5 poten strikken of zoekopdracht klant succesvol bijsturen is ons zo veel meer waard dan geld.

 • Tim Carsten
  says:

  arbeidsbemiddelaar, werving en selectie functionaris, consultant, whatever. Ze bestaan bij het gegeven dat organisaties niet zelf in staat zijn om de juiste mensen aan te trekken. Veelal de organisaties die kampen met een minder goed arbeidsimago. Eigenlijk organisaties die minder presteren. Het beroep zelf is niet meer dan een verkapte salesbaan. Je verkoopt lucht en verplaatst problemen.  Je voegt niets toe en inderdaad Jeroen hiervoor heb je echt geen opleiding nodig. Immers mensen met een beetje intellectuele achtergrond richten zich om andere vraagstukken.

  Werving en selectie professionals behoren tot dezelfde categorie als makelaars. Je kan ze missen als kiespijn, maar puur uit luiheid gemakzucht bestaan ze nog.

 • Cynthia Blackstone
  says:

  @Ben: ik ben zo blij dat je het over ‘consultant’ hebt, ik kom steeds vaker de functienaam ‘consulent’ tegen wat bij mij de associatie oproept met Teena-lady, diabetes type 2 en de Libelle zomerweek! Wie wil er in godsnaam consulent worden?

 • Arjan Elbers
  says:

  Wat een mooie blog om hier een iets over te melden, ik spreek voor mijn werk bij Hunterz.nl (vacaturesite voor arbeidsbemiddelaars) alleen maar uitzenders, detacheeerders en werving & selectiebureaus voor hun intern personeel, van groot tot klein.

  Ik heb de laatste maanden gemerkt dat een Manpower, Randstad en vele anderen aardig vooruit durven te kijken. Als de markt aantrekt en je consultants staan nog niet klaar mis je de boot. Laat je frisse HBO-ers instromen dan zul je die ook moeten opleiden, vooral daarvoor denk ik dat de strijd om talent zachtjes aan weer begonnen is.

  Onderschat ook de middelgrote organisaties niet, ik hoor wekelijks meerdere bemiddelaars die gewoon voor nieuwe vestigingen aan het werven zijn door het land heen.

  Daarnaast heb ik ook diverse recruitmentmanagers gesproken die tijdig aticiperen op toekomstig verloop. Wordt de markt weer wat krapper gaan de consultants weer sneller switchen.

  Wat een mooi van hebben we toch…. En nog even over geld? Als ik voor het geld was gegaan had ik in veel branches kunnen werken, maar zeker niet in de arbeidsbemiddeling. Er is geen leukere en meer dynamische branche dan deze…maar dat is mijn mening…

 • Rob van Elburg
  says:

  Goede post Ben.

  Jeroen, behalve geld  is er natuurlijk veel meer. Ondernemersschap, toekomstperspectief, invloed op eigen carriere etc. Da’s dan toch een iets ander profiel dan zoals jij het je voorstelt.

  Er zijn consultants van midden 20 die een ton per jaar verdienen, en in 2 jaar zijn doorgegroeid van een jr. functie naar een Country Manager achtige rol in Engeland.  Dat is een ontwikkeling waar je bij de Rabobank gemiddeld iets langer over doet. Da’s een keuze.

  Opereren in je eigen vakgebied blijft natuurlijk ook een fijne. Als je internet leuk vindt, waarom dan geen mensen bemiddelen in internet? Je komt nog eens ergens,  je ziet nog eens wat en je ontmoet nog eens iemand. Never a dull moment.
   
  En zo zijn er nog tig redenen te benoemen die het vak van consultant zomaar heel erg leuk kunnen maken…..

 • Jeroen
  says:

  Beste Michiel,
  Erg makkelijk om een (misschien) afwijkende mening af te doen met; get a life.
   
  Ben erg benieuwd hoe je er zelf over denkt.
  Sterker nog; je geeft me zelfs een beetje gelijk.
   
  Een quote van je eigen website: ,,We delen de visie dat de gunfactor van verkopers de meest onderschatte USP is van elk bedrijf”

  Deze quote onderstreept grotendeels mijn statement; Het gaat niet (alleen) om inhoud, de business moet je gegund worden. Kortom; je hoeft geen raketgeleerde te zijn, maar gewoon een prettige vent/meid die je de deal gunt.
   

 • Michiel Cobben
  says:

  Beste Jeroen,
  ben het zo volslagen met je oneens dat ik deze reactie maar kort houdt. Wat doe je op dit blog? Get a life!
  Ben, leuk dat je dit onderwerp aamzwengelt, zeker omdat ik denk dat elk bureau hier zijn eigen ideeen over heeft, je consultants zijn immers een belangrijke USP.
  Trekt de markt aan? of is het wishful thinking? Klaar zijn voor de toekomst is nu het devies bij de meesten wat ik zo hoor.
  Michiel Cobben

 • Jeroen
  says:

  Mensen gaan (over het algemeen gezien) slechts om 1 reden de arbeidsbemiddeling in; Geld.
   
  Consultant binnen de Werving & Selectie (aan de bureau zijde)  is namelijk inderdaad geen droombaan die dagelijks elk onderdeel van je hersenen prikkelt. In feite hoef je slechts een aantal (eenvoudige) dingen te beheersen;
  – Acquisitie kunnen/willen plegen
  – M.b.v. je boerenverstand begrijpen wat bedrijven zoeken
  – Helder kunnen overbrengen naar kandidaten waarom een baan een interessante mogelijkheid is.
   
  Voor bovenstaande punten hoef je niet bovenmatig intelligent te zijn, heb je geen HBO diploma nodig en is een plaat voor je kop vaak zelfs een pré.
   
  Voor veel van deze mensen is het dan ook de enige manier om op een vroeg punt binnen de carriere veel geld te kunnen verdienen.
  Dit wordt ook nog eens ondersteund door het type opleidingen die veel recruiters hebben gevolgd;
  – Toerisme
  – Vrijetijdsmanagement
  – Hotelschool
  – Etc.
   
  Het feit dat er binnen deze sector veel geld verdiend kan worden is in mijn ogen ook de reden waardoor mensen binnen deze branche zichzelf en de branche in zijn algemeenheid schromelijk overschatten. Dit terwijl deze slechts bestaat bij de gratie van haar opdrachtgevers, die vaak te lui zijn of te weinig kennis van de beschikbare middelen hebben om zelf mensen te zoeken.
   
  Een beetje relativeringsvermogen zou de branche goed doen…