Manpower voor eerst groter dan Adecco (in Nederland)

Logo en logotype ManpowerVoor het eerst in de geschiedenis is Manpower groter dan Adecco in de Nederlandse markt. Dat meldt het vakblad Flexmarkt. Het Amerikaanse Manpower draaide vorig jaar een omzet van EUR 452 miljoen – net drie miljoen meer dan aartsconcurrent Adecco. Vorig jaar nog bedroeg het verschil tussen beide uitzenders nog EUR 32 miljoen, in het voordeel van Adecco.

En dat is pijnlijk voor de wereldmarktleider.

Logo en logotype ManpowerFor the first time in history, Manpower is bigger than Adecco in the Dutch market, as reported by the magazine, Flexmarkt. Last year, the American, Manpower, had a turnover of EUR 452 million – just over three million more than arch rival Adecco. Last year, the difference between the two temp agencies was still EUR 32 million, in favor of Adecco.

And that is painful for the world market leader.

Adecco heeft namelijk al een klein decennium de doelstelling om in elke markt de positie van nummer 1 of 2 in te nemen. Deze doelstelling vormde al die tijd de bron van de steeds weer oplaaiende overnamespeculaties bij nummer 2, USG People. Datzelfde USG People, met zijn in Nederland (ten opzichte van Adecco) drievoudige omzet, kan alleen worden ingehaald door het in te lijven.

Omdat de top van Adecco dat goed beseft, heeft het bij tijd en wijle de positie van nummer 3 voor de Nederlandse markt genoeg geacht. Maar dit jaar is Adecco ineens zelfs geen nummer 3 meer.

Since Adecco already has the goal of taking first or second position in each market for a decade. That goal has continuously been the source of the recurring takeover speculations over number 2, USG People. The same USG People, with triple the turnover of Adecco in the Netherlands, can only be surpassed by acquiring them.

Because the top of Adecco is well aware of this, now and again they have considered the position of number three for the Dutch market sufficient. But suddenly, this year Adecco is not even number 3 anymore.

Geef een antwoord

7 Comments