Eurostat: werkloosheid naar 10,1%

Eergisteren kwam Eurostat met haar cijfers over de stand van de werkloosheid in Europa. Binnen de Eurozone stijgt de werkloosheid naar 10,1%. Voor een aantal Eurozone landen en de UK ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er als volgt uit:

Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (april 2008 – april 2010)

Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (april 2008 – april 2010)

Two days ago Eurostat came with figures on the state of Unemployment in Europe. Within the Eurozone, unemployment has risen to 10.1%. For a number of Eurozone countries and the UK the development of unemployment looks as follows:

Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (april 2008 – april 2010)

Eurostat: Unemployment selected countries (April 2008 – April 2010)

Eurostat heeft overigens een enorme hoeveelheid correcties doorgevoerd in eerdere maanden. En dan vraag ik me natuurlijk af hoe betrouwbaar de cijfers over april achteraf gezien zullen zijn?

Hoe dan ook, het enige PIIGS land in deze serie, Spanje, ziet haar werkloosheid in de afgelopen maanden weer verder oplopen, de teller staat nu op 19,7%. Ik zeg, veel plezier met de benodigde bezuinigingen die door de andere Eurolanden en het IMF worden velangd… Maar laten we niet vreemd opkijken als daar net als in Griekenland niets van terecht blijkt te komen.

In Belgie loopt de werkloosheid nog altijd op; In Frankrijk blijft de werkloosheid op 10,1% steken en in Duitsland en Nederland daalt de werkloosheid. De UK loopt twee maanden achter, maar laat over februari weer een stijgende werkloosheid zien ten opzichte van januari. Dat gaat nog steeds niet al te goed aan de overkant van de Noordzee.

De werkloosheid binnen Europa blijft dus onveranderd hoog en zal zonder enige twijfel (in een aantal Eurolanden) nog verder gaan oplopen.

Eurostat has also made a tremendous amount of adjustments in previous months. And then of course I wonder how reliable the figures for April will be in hindsight?

Anyway, the only PIIGS country in this series, Spain, sees their unemployment rising again in recent months, the counter is now at 19.7%. I say enjoy the cutbacks required by the other European countries and the IMF… But don’t be surprised if, just as in Greece, no cutbacks happen there either.

In Belgium, the unemployment rate is still rising; in France, unemployment remains at 10.1% and in Germany and the Netherlands unemployment is falling. The UK is two months behind, but shows a rising unemployment in February again as compared to January. That’s still not going too well across the North Sea.

So unemployment in Europe continues to remain high and will undoubtedly (in some Euro countries) continue to rise.

Geef een reactie

3 Comments