Faillissementen in mei

grave Het aantal faillissementen in mei 2010 bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is fors gestegen ten opzichte van de voorgaande maand: van 14 in april naar 24 in mei! En dat terwijl het aantal faillissementen sinds februari 2010 juist consequent leek te dalen.

Hiermee wordt toch vrij onverwacht die fraaie neergaande ‘trend’ doorbroken en zitten we weer op een volume aan faillissementen dat vergelijkbaar is de tweede helft van 2009. En dat is vrij droevig te noemen.

grave The number of bankruptcies in May 2010 by temp agencies and recruitment agencies has increased significantly compared to the previous month: from 14 in April to 24 in May! And that while the number of bankruptcies since February 2010 have seemed to fall consistently.

With this that fine downward “trend” is broken quite unexpectedly and we’re back on a volume of bankruptcies comparable to the second half of 2009, which is pretty sad.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

De trend op basis van het jaarvolume is met dit resultaat ook niet langer dalend. En dat is op zijn minst zorgwekkend; hoewel we niet al te snel conclusies moeten trekken. Hoe dan ook, de toch wel verwachte verdere daling is in ieder geval op dit moment nog niet ingezet. Waarmee ik wel heel erg benieuwd word naar de resultaten van juni. Maar dat duurt nog een maandje…

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

In the graph below, the gray line is the number of bankruptcies per month, the red line is the average number of bankruptcies per month, based on a rolling annual volume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

Number of bankruptcies per month and based upon the rolling annual volume

The trend based on the annual volume is, with this result, no longer declining. And that is at least worrisome, although we can’t jump to conclusions too quickly. Anyway, surely the further decline that is expected hasn’t yet been deployed. It all makes me really curious for the results of June, but that will take another month…

Justification
The graph is based on bankruptcy information from Faillissementen.com. The figures relate to companies within the BIK code 745 (Department of Employment/temp agencies) who are registered as bankrupt in the database from Faillissementen.com.

Geef een reactie