Bestrijd jeugwerkloosheid. Maar hoe dan?

In het kader van de naderende formatie komt FNV met een bedelsite: hoelangmoetiknogzitten.nl. En deze site is bedoeld om aandacht (en geld) te vragen voor de jeugdwerkloosheid:

image Onderdeel van deze site is het rapport van een onderzoek uitgevoerd onder ruim 4.500 jongeren. Met de nodige interessante bevindingen.

Zo is op basis van de onderzoekscijfers eenvoudig vast te stellen dat opleiding de belangrijkste determinant van jeugdwerkloosheid is. In onderstaande grafiek is het werkloosheidspercentage per opleidingscategorie (laag, midden hoog) weergegeven:

FNV Jong: Werkloosheids% per opleidingscategorie

FNV Jong: Werkloosheids% per opleidingscategorie

Het werkloosheidspercentage onder hoger opgeleide jongeren is iets hoger dan de landelijk gemiddelde werkloosheid. Maar onder laag opgeleide jongeren is de werkloosheid vele malen hoger. Onze kenniseconomie maakt slachtoffers aan de onderkant van de kennispyramide. Met als belangrijkste vraag of (en zo ja, hoe) overheid en werkgevers hier een verandering in kunnen gaan brengen. Ik heb mijn twijfels…

Overigens is ook het gedrag van werkloze jongeren bijzonder te noemen. En dan heb ik het over het gedrag bij het zoeken naar een baan:

 FNV Jong: Zoeken naar werk FNV Jong: Zoeken naar werk

Jawel, bijna 1/3 van de werkloze jongeren is niet op zoek naar werk. Dat is toch wel een schokkende constatering. Het lijkt me toch nog erg vroeg om in dit geval te spreken van discouraged workers. In dat verband is de naamgeving van deze FNV actiesite wel erg ongelukkig gekozen. Het suggereert tenslotte indolentie van de kant van de werkloze jongere.

Geef een antwoord