Hoe gaat het in de provincies?

Al geruime tijd volg ik de ontwikkeling van de vacature aantallen per regio, en het is daarom aardig om over de afgelopen tijd de verandering van het vacaturevolume per regio, en daarbinnen per provincie, te bekijken.

In onderstaande grafiek is de procentuele verandering in het vacaturevolume per regio weergegeven op basis van het voortschrijdende jaargemiddelde. Het gemiddeld volume voor heel 2008 is op 0% gezet:

 %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 - heden (2008: 0%) %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 – heden (2008: 0%)

Het is fraai om te zien dat al in de loop van 2009 Noord-Nederland als enige een kentering laat zien en ondertussen alweer dicht in de buurt van het vacaturevolume van 2008 is aanbeland. De andere regio’s lopen hier zwaar bij achter. En alleen Zuid-Nederland laat sinds enige tijd een zeer beperkte kentering zien. De andere twee regio’s vertonen nog geen tekenen van groei.

Hoewel Noord-Nederland dus een prachtige groei van het aantal vacatures laat zien heeft dit maar een beperkte impact. Tenslotte is Noord-Nederland verreweg de kleinste van de vier regio’s als het om vacaturevolume gaat:

Verdeling vacaturevolume over de vier regio’s

Verdeling vacaturevolume over de vier regio’s

West-Nederland is hier de reus, met een aandeel in het totale vacaturevolume van bijna 50%. Een gigantische hoeveelheid. En Noord-Nederland steekt hier met haar 5% wel heel magertjes bij af.

Hoe is het overigens met de ontwikkeling van het vacaturevolume per provincie? Nou, daar zijn ook leuke verschillen te constateren.

Noord-Nederland
Deze regio bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drente. En voor deze drie provincies ziet de ontwikkeling er als volgt uit:

Noord: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 - heden (2008: 0%)Noord: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 – heden (2008: 0%)

Nou, er zijn duidelijke verschillen tussen de drie provincies te noteren. Tenminste, Groningen en Drente laaten een grotendeels vergelijkbaar herstelpatroon zien, maar Friesland blijft hier ver bij achter. Deze provincie blijft lange tijd op een krimp van rond de 15% hangen om pas de laatste tijd een duidelijk opgaande lijn te tonen. In de tussentijd zijn zowel Groningen als Drente al op en licht voorbij het vacaturevolume van 2008 gegroeid!

Oost-Nederland
Deze regio bestaat uit de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland:

Oost: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 - heden (2008: 0%)

Oost: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 – heden (2008: 0%)

Nou, hier volgen de individuele provincies grofweg hetzelfde patroon. Met uitzondering van Gelderland die de laatste tijd aardig lijkt te flatlinen. Overijssel en Flevoland daarentegen dalen nog altijd door. Een wel zeer slechte trend…

Zuid-Nederland
Deze regio bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Limburg

Zuid: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 - heden (2008: 0%)

Zuid: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 – heden (2008: 0%)

Zoek de verschillen… De twee provincies laten een vrijwel identiek beeld zien; met een lichte opgaande trend in de laatste tijd. Dat is een positief beeld.

West Nederland
Deze regio bestaat uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. En laat het volgende beeld zien:

West: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 - heden (2008: 0%)

West: %verandering vacaturevolume op jaarbasis, 2008 – heden (2008: 0%)

Zeeland is niet meegenomen omdat deze provincie een sterk afwijkend resultaat laat zien (op dit moment staat Zeeland op een groei van 50% ten opzichte van het gemiddeld jaarvolume over 2008).

Ook hier laten de drie provincies een vergelijkbaar beeld zien, hoewel de verschillen in daling toch wel opmerkelijk zijn. Waar Utrecht tegen de 30% van haar vacaturevolume heeft ingeleverd is dat voor Zuid-Holland slechts 15%. Noord-Holland zit keurig in het midden. Daarmee is Utrecht overigens met Flevoland de grootste daler van de Nederlandse provincies.

Geef een antwoord