Spelen met Workmonitor (van Randstad)

Afbeelding Randstad Workmonitor Randstad publiceerde gisteren haar global Workmonitor; een onderzoek onder werknemers in een groot aantal landen. Altijd interessant leesvoer natuurlijk. Uit de enorme hoeveelheid informatie heb ik het resultaat gebruikt op de vraag: In 2009, the company/organisation where I work suffered from the financial crisis.

Waar werknemers van (sterk) mee eens tot (sterk) mee oneens op konden reageren. Op zich zegt het antwoord op deze vraag niet al teveel; tenslotte is er niet gevraagd of er personeel is ontslagen. Maar combineer het met het werkloosheidspercentage en je krijgt ineens een zeer interessant beeld.

Wat er zo uitziet:

Randstad Workmonitor en werkloosheidspercentages

De kolommen geven het percentage aan van de werknemers die aangaven het (sterk) eens te zijn met de vraag. De rode lijn geeft het werkloosheidspercentage aan op basis van de meest recente Eurostat cijfers (voor Europese landen) resp. de meest recente BLS cijfers (voor de VS).

Voor de Europese landen (m.u.v. Spanje) is er een duidelijk vergelijkbare relatie te zien tussen de hoogte van de werkloosheid en de mate waarin werknemers het (sterk) eens zijn met de vraag. Ons eigen landje heeft de laagste werkloosheid en tevens het laagste percentage bevestigende antwoorden. Griekenland heeft een duidelijk hogere percentage bevestigende antwoorden en een duidelijk hogere werkloosheid. Logisch.

Maar de VS en Spanje vormen een duidelijk uitzondering op deze relatie. Hun werkloosheidspercentages zouden een duidelijk hogere percentage bevestigende antwoorden veronderstellen. Ik vraag me af wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn?

Geef een antwoord