CBS: werkloosheid naar 5,6%

Logotype CBS Volgens het CBS is de werkloosheid de afgelopen drie maanden (maart 2010 – mei 2010) voor de twee achtereenvolgende periode gedaald; van 5,9% naar 5,6%!:

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode maart-mei  2010 uit op 431 duizend personen

En dat zijn 7.000 minder werklozen in vergelijking met de vorige driemaandsperiode.

De ontwikkeling van de werkloosheid in het afgelopen jaar ziet er zo uit:

CBS: Werkloosheid april – juni 2009 t/m maart 2010 – mei 2010

CBS: Werkloosheid april – juni 2009 t/m maart 2010 – mei 2010

We zitten dus weer op het niveau van november 2009 – januari 2010. Wat een ongelofelijk fraaie ontwikkeling! En waar de daling in de vorige driemaandsperiode nog een correctie leek op de wel zeer forse groei daarvoor (van 5,7% naar 6,1%) is dat beeld nu wel veranderd.

Het is wel verbazingwekkend te noemen dat er sprake is van een zo sterke daling van de werkloosheid. Tenslotte is er nog altijd geen groei in het online vacaturevolume waar te nemen; en de grote vacaturesites laten ook geen groei in hun vacaturevolume zien. Dus hoe komt deze daling dan tot stand?

Zijn het vrijwel uitsluitend uitzendbanen, waar met name in de industrie sprake is van een explosieve groei? Blijkbaar wel, want in de gedetailleerde cijfers van UWV blijkt dat de grootste daling is te zien in de lagere technische (-4,7%) en transport (-3,8%) beroepen. Aangezien uitzendbanen een sterke oververtegenwoordiging in de lagere beroepen hebben is het dus meer dan aannemelijk dat uitzenders een groot deel van deze daling van de werkloosheid op hun bottom line kunnen bijschrijven. Ook al omdat ook nog eens bleek (UWV) dat de daling onder jongeren (< 25 jaar) het sterkst was.

Deze tweede daling van de werkloosheid in Nederland zet overigens het CPB voor de zoveelste keer te kijk als de meest lachwekkende voorspeller van de toekomst.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Arno Bouwens
    says:

    CBS heeft overigens nog geen gegevens over de banengroei van de afgelopen drie maanden en hield een flinke slag om de arm. Verminderen door zowel groei uitzendwerk als mensen die ‘uitstappen’.