Q&A met DPA-directeur Martin Delwel

Logotype DPA De deze maand aangetreden DPA-bestuurder Martin Delwel heeft zijn eerste klus geklaard. De detacheerder zal een groep van 38 medewerkers afvloeien – als gevolg van een reorganisatie die al afgelopen november is aangekondigd en in de balans en winst- en verliesrekening van 2009 zijn opgenomen. Waarom worden de ontslagen dan zo laat uitgevoerd?

We vroegen het Delwel zelf.

Waarom heeft DPA deze reorganisatie niet al eerder afgerond?
‘Ik kan daar wel iets over roepen, maar u moet weten dat ik het grootste deel van die periode niet bij DPA werkzaam was. In die maanden zijn de voorbereidingen al wel getroffen. We moesten nog een aantal zaken afronden, met name met de Ondernemingsraad, voordat we tot uitvoering konden overgaan. Dat de reorganisatie nu kan worden uitgevoerd, heeft dan ook twee oorzaken: enerzijds doordat een aantal processen nu achter ons liggen en anderzijds misschien ook wel doordat er nu een nieuw bestuur zit, dat gewoon de knopen doorhakt.’

In het persbericht meldde u dat deze reorganisatie al in winst- en verliesrekening zijn verwerkt.
‘Ja, DPA heeft een reservering getroffen voor het afvloeien van de medewerkers. Dus de kosten komen ten laste van het resultaat van 2009. Op de resultaten van 2010 heeft het geen negatieve invloed. Er is natuurlijk wel cash nodig, dit jaar, om de afvloeiingskosten te betalen.’

Daarover gesproken: in het Financieele Dagblad stelt SNS-analist Frank van Wijk, dat u sinds de laatste emissie weer geld heeft om de reorganisatie uit te voeren. Deelt u die analyse?
‘Nou, ik weet niet precies wat ik nu precies moet delen. Dat het zo is, dat we nu kunnen betalen, dat klopt. Maar ik ga niet bevestigen dat het zo zou zijn dat we de afvloeiingsregelingen zonder de emissie niet zouden kunnen hebben betalen.’

Ontkent u dat u de emissie nodig had om te kunnen reorganiseren?
‘Ik ontken het noch bevestig het.’

Hoeveel vaste medewerkers telt DPA na deze reorganisatie?
‘Ik wil die cijfers graag bewaren tot de halfjaarrapportage.’

Zullen deze 38 medewerkers in de halfjaarrapportage al zijn meegeteld?
‘Ik denk het niet. De ontslagaanzeggingen zijn nu uitgegaan en we hebben nog rekening te houden met een maand opzegtermijn.’

U bent sinds deze maand algemeen directeur van DPA en noemt zich uitdrukkelijk geen CEO. Waarom niet?
‘Die term hanteren we niet meer. We hebben een tweehoofdige directie, bestaande uit Max Boodie en mij. We hebben een portefeuilleverdeling gemaakt, maar geen muren opgetrokken tussen ons beiden.’

Kunt u iets meer zeggen over die taakverdeling?
‘Zoals u zich kunt voorstellen, blijft Max Boodie verantwoordelijk voor onze divisie Supply Chain. De overige drie activiteiten Finance, IT en Geos vallen onder mijn verantwoordelijkheid. De heer Boodie zal meer de nadruk gaan leggen op commercie: grote klanten en cross-selling-activiteiten. En ik zal me ook gaan richten op de interne organisatie: het proces en de financiën en de interne structuur.’

Bent u nog op zoek naar een nieuwe CFO om de heer Jan van Duijn te vervangen?
‘Nee. We zullen gaan kijken hoe we een gezonde en betrouwbare structuur kunnen neerzetten, zonder dat we nu weer automatisch een CFO gaan zoeken. Het is ook de vraag of we voor een onderneming van deze omvang wel een CFO nodig hebben.’

DPA is ook op zoek naar een volledig nieuwe Raad van Commissarissen. Hoever bent u daarmee gevorderd?
‘Er is nu een concrete zoektocht gaande. Daarbij kan ik zeggen dat we een lijst met kandidaat-commissarissen hebben en we op afzienbare tijd willen gaan benoemen. Maar ik kan u nu nog geen namen formeel bekendmaken.’

Aan welke termijn denkt u?
‘Ik denk aan enkele maanden. Na de zomer.’

Geef een antwoord

3 Comments