Hoeveel wervingssites moet je hebben?

iPadAlsof het al niet ingewikkeld genoeg is om je wervingssite goed te laten functioneren binnen verschillende browsers! De groei van mobiel Internet/ smart phones en nu ook van tablet PC’s gaat ervoor zorgen dat het nog veel ingewikkelder gaat worden. Als je bezoekers tenminste een goede ervaring wil bieden.

Niet alleen moet je ervoor zorgen dat bezoekers een vergelijkbare ervaring hebben, ongeacht het ‘toestel’ wat ze gebruiken. Je dient ook nog eens na te denken over de doelgroepen die per specifiek toestel van jouw diensten gebruik willen maken. En rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van ieder toestel.

Om gek van te worden?

Nou, eigenlijk niet. Het draait feitelijk om twee simpele punten: bezoekers en budget.

Bezoekers
Tja, hier draait het natuurlijk allemaal om. Wie zijn de bezoekers die je via een wervingssite probeert te bedienen? En als je daar eenmaal een antwoord op hebt is de belangrijkste vervolgvraag: wat zijn hun favoriete toestellen om het Internet op te gaan.

Vette kans dat er meer dan 1 toestel uit de bus komt. Dat is waar de ellende begint. Want dan zijn er drie zaken waar rekening mee moeten worden gehouden:

  1. Hoe zorg je ervoor dat een bezoeker een vergelijkbare ervaring heeft; ongeacht het toestel waarmee die bezoeker bij jouw site langskomt?
  2. Op welke manier gebruikt een bezoeker een specifiek toestel. Met andere woorden, welke functionaliteit dient per device al dan niet te worden geboden?
  3. Met welke mogelijkheden en beperkingen per toestellen dien je rekening te houden?

Het is van belang om de mogelijkheden van een toestellen maximaal te benutten, zolang het maar tot voordeel van de bezoeker strekt. Tegelijkertijd is het van belang om de beperkingen zoveel mogelijk te omzeilen, wederom zonder hiermee de bezoeker in de wielen te rijden.

Maar overheersend is een begrip voor de wijze waarop een device gebruikt wordt. Een smartphone wordt op een andere manier, op andere momenten en in andere omgevingen gebruikt dan een laptop. En hetzelfde geldt voor een tablet PC. Die verschillen dienen zich te vertalen in functionaliteiten die passen bij dat verschil in gebruik. Op dit moment slaan aanbieder van mobiele toepassingen hier collectief de plank mis. Door achter de technologische hype aan te lopen in plaats van zich af te vragen hoe een techniek door een gebruiker wordt ingezet.

Budget
Dit is de limiterende factor. En dwingt tot onderzoek, nadenken en keuzes. Want als het budget beperkt is dienen er keuzes te worden gemaakt. En onderbouwde keuzes kunnen slechts op onderzoek zijn gebaseerd.

Als bezoekers in potentie van alle verschillende toestellen gebruik maken dan is het zelden mogelijk voor ieder device de volledig gewenste/noodzakelijke functionaliteit te bieden. Het is dan beter de focus te richten op het toesdtel met de grootste doelgroep dan om alle toestellen halfbakken te bedienen.

Een aardig voorbeeld hiervan kwam ik tegen in een recent onderzoek van Forrester waar de ontwikkeling van de verschillende soorten ‘PC’s’ tegen het licht wordt gehouden:

Forecast: Share Of US Consumer PC Sales By Form Factor, 2008 To 2015

Forrester: Share Of US Consumer PC Sales By Form Factor, 2008 To 2015

Dit is weliswaar uitsluitend voor de markt in de VS, maar het geeft toch een bijzonder aardig beeld. Desktops verdwijnen langzaam uit het straatbeeld; laptops worden de dominante factor. Maar let op de tablets! Die gaan de netbook uiteindelijk verdringen en hebben een geheel eigen interface. Daarbij gaat het niet alleen om de form factor maar ook nog eens om de interactie met die interface.

Smartphones zijn natuurlijk niet in deze prognose meegenomen, maar groeien natuurlijk zeer sterk. De variatie bij smartphones is echter zo groot dat hier ongeacht budget keuzes moeten worden gemaakt.

Nawoord
Het landschap wordt steeds onoverzichtelijker. Tenzij je als bedrijf een ongelimiteerd budget hebt is het noodzakelijk keuzes te maken. En dan is het goed om een gedetailleerd beeld van de doelgroep en hun voorkeuren te hebben. Anders kan je de plank wel eens nadrukkelijk misslaan. En dat is een kostbare vergissing.

Geef een antwoord