CBS: Beroepenmobiliteit is fors gedaald

Beroepenmobiliteit. Een fraai woord wat het CBS gebruikt voor mensen die van beroep veranderen. Een activiteit die een aardige deuk heeft gekregen als gevolg van de financiele crisis. Waarbij vooral de verandering van beroep en gelijktijdige verandering van werkkring fors is gekrompen. Verandering van baan binnen dezelfde werkkring is maar zeer beperkt gedaald:

Beroepenmobiliteit en veranderen van werkkring

CBS: Beroepenmobiliteit, 2003/’04 – 2008/’09Occupational mobility. What a beautiful word the CBS uses for people who change occupation. An activity that got a nice dent as a result of the financial crisis. The change of profession and simultaneous change of workplace has especially shrunk considerably. Changing jobs within the same workplace, has fallen very little:

Beroepenmobiliteit en veranderen van werkkring

CBS: Job mobility, 2003 / ’04 – 2008 / ’09

Geef een antwoord