‘Associates bleef achter bij de eigen doelstelling’

Tekst op HeadFirst siteRecruitmentMatters berichtte eerder al dat ABN-Amro-dochter Associates voor 60 procent eigendom wordt van ICT-bemiddelaar HeadFirst. Wij spraken HeadFirst-directeur Rick Kruiswijk en Associates-oprichter Arno Zondag over de gisteren officieel bekendgemaakte transactie.

Q&A Rick Kruiswijk, directeur HeadFirst & Arno Zondag, oprichter Associates

Mijnheer Kruiswijk, hoeveel heeft Associates u gekost?
Kruiswijk: ‘We hebben met ABN Amro afgesproken dat we van de kosten niets bekend maken.’

Kunt u dan zeggen hoe u met elkaar in contact bent gekomen?
Zondag: ‘Toen Associates in oktober 2008 van start ging, gaf moederbedrijf ABN Amro Incubator ons maximaal drie jaar om op eigen benen te gaan staan. Een exit was voor de bank altijd al het doel. En met op eigen benen staan, bedoel ik ook de mogelijkheid om middels een gedeeld partnerschap Associates voort te zetten. Sinds ongeveer drie maanden staat de bank open voor gesprekken over Associates. In die periode is de bank uiteraard ook zelf actief op zoek gegaan naar mogelijke samenwerkingsverbanden. De eisen die de bank stelt aan mogelijke zakenpartners zijn integriteit, een goede toekomstvisie en een hoge kwaliteit van de organisatie. Het moet een gezond huwelijk worden.’

Waarom wilde de bank de volle drie jaar niet afwachten?
Zondag: ‘Het is lastig geweest om met Associates in deze markt te groeien. We bleven achter bij het gestelde doel. Om die reden is de bank op zoek gegaan naar een versnelde verzelfstandiging.’

Wat koopt HeadFirst eigenlijk met een meerderheidsbelang in Associates?
Kruiswijk: ‘We kopen een belang in het totale assortiment: de databank met cv’s, de contracten met zakenpartners en de personele organisatie die de bemiddeling verzorgt. De organisatie van Associates voegen we in de organisatie van Headfirst. De back-office-activiteiten voegen we samen en de contracten met opdrachtgevers komen op naam van één partij.’

Wat doet HeadFirst?
Kruiswijk: ‘Wij zijn een kennisbemiddelaar. Wij plaatsen zelfstandige ict-deskundigen en professionals, afkomstig van 1800 verschillende leveranciers, op tijdelijke basis bij onze klanten. Daarmee maakten we in 2009 een omzet van EUR 200 miljoen.’

Doelt u met die EUR 200 miljoen op de totale bemiddelde omzet, inclusief de beloningen van de zelfstandigen?
Kruiswijk: ‘Dat klopt.’

U integreert de organisatie van Associates in die van HeadFirst. Waarom heeft u niet een honderd-procentsbelang genomen?
Kruiswijk: ‘ABN Amro speelt een belangrijke rol bij de organisatie van Associates en geeft er de voorkeur aan betrokken te blijven bij Associates.’

Zondag: ‘Associates is begonnen als pilotproject om de externe inhuur van ABN Amro zelf te reorganiseren en inzichtelijker te maken, door gebruik te maken van het marktplaats-concept. We geloven in een toekomst van externe inhuur zonder tussenschakels, met één vast tarief en geen bemiddelende managers. De afgelopen jaren zijn we niet toegekomen aan het ontzorgen van de professionals. Door de samenwerking met HeadFirst kunnen we daar wel gestalte aan geven.’

Aan welke zaken moet ik denken?
Kruiswijk: ‘We kunnen collectieve verzekeringen voor bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid leveren. Daarnaast hebben professionals bij ons de mogelijkheid om een auto te leasen. Maar er zijn meer diensten denkbaar – onze kracht zit in de mogelijkheid om collectief in te kopen tegen lagere kosten en voor betere diensten. Met de online tool van Associates kunnen we ons marktaandeel in de markt voor zzp’ers verder vergroten in andere segmenten dan alleen de ict-markt.’

Het marktplaats-concept draait op de software van eveneens ABN-Amro-dochter Brightbox HR. Welke consequentie heeft deze aandelentransactie voor de samenwerking met Brightbox?
Zondag: ‘De tool die wij gebruiken, is niet die van Brightbox HR. Aanvankelijk komt de software voor ons marktplaats-systeem van Brightbox, maar dat bedrijf heeft zich sinds het begin zelfstandig ontwikkeld als dienstverlener die het interne inhuurproces bij bedrijven verzorgt. Er is geen zakelijke relatie die door deze aandelentransactie wordt veranderd.’

Wat betekent de samenvoeging voor de positie van het huidige management van Associates?
Kruiswijk: ‘Daarin verandert niet zo gek veel. Arno Zondag zal Associates blijven leiden. Het enige verschil is dat hij voortaan aan twee aandeelhouders rapporteert.’

Staan de resterende 40 procent van de aandelen Associates bij ABN Amro nog in de etalage?
Zondag: ‘De bank vindt het op dit moment niet opportuun om die te verkopen.’

Sluit u uit dat de resterende aandelen spoedig verkocht worden?
Zondag: ‘Nee.’

Kruiswijk: ‘Mocht het belang in de markt komen, dan houdt HeadFirst zich aanbevolen.’

Liggen er al afspraken vast tussen een mogelijke overnamekandidaat en ABN Amro voor de overname van de resterende aandelen in Associates?
Zondag: ‘Nee, daarover zijn geen afspraken gemaakt.’

Geef een antwoord