Amerika maakt zich op voor krimpende arbeidsmarkt

bat-128x128 Vandaag kwam ADP, de Amerikaanse payroller met haar maandelijkse ADP National Employment Report. En het is een bloedbad geworden. Waar economen voorafgaand aan de cijfers van ADP uitgegaan waren van een groei van zo’n 65.000 banen in de private sector komt ADP niet verder dan een groei van 13.000 banen in juni

Dit resultaat voorspelt een bloedbad bij de presentatie van de werkgelegenheidscijfers aanstaande vrijdag, door het Bureau of Labor Statistics (BLS). Dezelfde economen verwachten een krimp tussen de 100.000 en 130.000 banen, met name omdat een deel van de tijdelijke banen voor de 10-jaarlijkse volkstelling in juni zijn uitgefaseerd. Maar met deze ADP cijfers zou het BLS getal nog wel eens een stuk negatiever kunnen uitvallen.

bat-128x128 Today the U.S. payroll processing company, ADP, came up with its monthly ADP National Employment Report. And it has ended up being a massacre. Where, prior to the ADP figures, economists were assuming a growth of nearly 65,000 jobs in the private sector, ADP didn’t go beyond an increase of 13,000 jobs in June.

This result predicts a massacre for the presentation of the employment figures on Friday by the Bureau of Labor Statistics (BLS). The same economists expect a shrink of between 100,000 and 130,000 jobs, especially as a portion of temporary jobs created for the ten year census were phased out in June. But with these ADP figures, the BLS figure might end up being a lot more negative.

En het kan ook betekenen dat de werkloosheid weer gaat toenemen. Met andee woorden; de Amerikaanse arbeidsmarkt gaat weer krimpen. Alle overheidsstimuli zijn zo’n beetje opgedroogd. En nog erger, de uitkeringen voor langdurig werklozen lijken niet verder verlengd te worden. En dat betekent dat miljoenen werkloze Amerikanen binnenkort straatarm zijn. Met een economie die uitsluitend gunstig is voor financiele instellingen betekent het een nieuwe recessie.

De tweede helft van 2010 wordt naar alle waarschijnlijkheid een barre tijd voor de Amerikaanse beroepsbevolking. Alleen als de Amerikaanse overheid nog duizenden miljarden dollars meer gaat bijdrukken zal die barre tijd nog niet aanbreken. Maar dat is slechts uitstel.

And it can also mean that the unemployment rate will begin to increase again. Or in other words, the U.S. labor market will shrink again. All government incentives are running a bit dry by now. And worse, benefits for the long-term unemployed do not appear to be further extended. And that means millions of unemployed Americans will soon be destitute. With an economy that is only beneficial for financial institutions this means a new recession.

The second half of 2010 is likely to be a rough time for the American workforce. Only if the U.S. government is willing to print trillions of extra dollars then that barren period might be averted. But that is only postponing it.

Geef een antwoord