UWV door Donner onder curatele gesteld

Logo en logotype UWV Gisteren is het UWV door minister Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) feitelijk onder curatele gesteld. Een drietal externe bestuurders zijn aangesteld om de interne sturing binnen het UWV te beoordelen. Verder is de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) gevraagd het financiele controleproces binnen UWV te onderzoeken. De reden? UWV heeft haar budget bij de inkoop van re-integratietrajecten zwaar overschreden.

Tot en met maart is er een overschrijding geconstateerd van EUR 35 miljoen. Op een budget voor 2010 van in totaal EUR 125 miljoen. Met andere woorden; voor het eerste kwartaal van 2010 is het budget met bijna 100% overschreden… De oorzaak? Werkcoaches gaven voorrang aan een snelle bemiddeling van werk naar werk boven financiële zorgvuldigheid

In een brief aan de minister draagt Linthorst (voorzitter van de Raad van Bestuur UWV) een aantal verzachtende omstandigheden aan: de financiele crisis (waarvan de impact voor het UWV nogal meeviel) en de fusie van CWI en UWV (die juist zo succesvol zou zijn verlopen). Met andere woorden; Linthorst schetst de incompetentie van adequaat bestuur.

De minister is in een brief aan de Tweede Kamer wel zeer duidelijk:
Uit de inventarisatie van werkvoorraad en aangegane verplichtingen en uit de berichtgeving van de Raad van Bestuur van UWV over de analyse van de oorzaken van de overschrijding van de re-integratiebudgetten 2009 en 2010, komen tekortkomingen naar voren inzake sturing, financieel beheer en controle van de uitvoeringsorganisatie.

Een overschrijding van EUR 35 miljoen in een tijd dat er enorm moet worden bezuinigd op de overheidsfinancien is natuurlijk een volstrekte blunder. Het kan dan ook niet anders dan dat de voltallige Raad van Bestuur van UWV zich bij UWV WERKbedrijf mag melden in haar zoektocht naar een andere baan. Of wacht… zou hier sprake zijn van een langdurige wachtgeldregeling? Het zou me niets verbazen…

Geef een antwoord

5 Comments
 • Marc Drees
  says:

  De politiek heeft natuurlijk al sinds De Geus bijzonder knoeiwerk laten zien als het om UWV en CWI gaat. Maar dat staat los van het feit dat als er voor een bepaalde vorm van dienstverlening een budget beschikbaar is daar geen acht op wordt geslagen. Is er een bedrijfscultuur bij het UWV die het mogelijk maakt een 100% budgetoverschrijding te realiseren?
   
  Dat staat volstrekt los van de noodzaak om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Maar als je voor die activiteit een bepaalde financiele ruimte hebt is het natuurlijk volstrekt onacceptabel om die ruimte te negeren. En daarmee heeft een Raad van Bestuur van UWV zichzelf gediskwalificeerd. Overigens niet voor de eerste keer.

 • T Verburg
  says:

  Logisch eerst een overhaaste fusie met kennisgebrek bij de meeste medewerkers die ervan uitgingen eidelijk voor sinterklaas te mogen spelen,Zorgvuldigheid en duurzaam werk waren/zijn niet van belang. Er moet ( nog steeds) individueel gescoord worden hoeveel het ook kost en hoe lang/ kort het werk ook duurt. Zeer triest terwijl de re integratiecoaches van UWV in dit vak zeer professioneel waren. Helaas zijn de meeste vertrokken.

 • Paul Bommel
  says:

  Wat een kortzichtige opstelling.

  Ooit iemand aan de optie gedacht dat geld hard nodig was om in deze crisistijd mensen aan het werk te helpen (uit eerdere krantenberichten blijkt dat het UWV daar bovenverwachting in slaagt).

  De koers van Donner om alleen nog maar mensen te laten helpen die langer dan 12 maanden werkloos zijn dat noem isk pas water naar de zee dragen. Eerst moet dus kennelijk iemand kansloos worden voordat er geld uitgegeven mag worden om hem/haar te helpen.

  Wie is er nu geld aan het verspillen. Mij lijkt de hoofdschuldige de politiek (die toevallig ook nog opdrachtgever is van het UWV)