Werkloosheid VS daalt naar 9,5%? Maar niet echt…

U.S. Bureau of Labor StatisticsGisteren publiceerde het Bureau of Labor Statistics (BLS) haar maandelijkse rapport over de werkgelegenheid in de VS. Volgens de BLS zijn er in juni 2010 125.000 banen verdwenen; de werkgelegenheid is daarentegen gedaald van 9,7% naar 9,5%. Op het eerste gezicht een redelijk positief resultaat, ook al is het gek dat de werkloosheid daalt terwijl er tegelijkertijd banen verdwenen zijn.

Maar de duivels zitten in de details van het rapport. En die details laten zien dat er sprake is van een verder verslechterende arbeidsmarkt in de VS. De verslechtering kent meerdere vormen: minder banen (Birth/Death model), krimp van het aantal uren per werkweek, daling van gemiddelde uurloon en stijging van het aantal discouraged workers.

Tijd voor een korte reality check.

De fudge factor: het Birth/Death model
Het BLS gebruikt een Birth/Death model om de impact van de groei van resp. het verlies aan banen te schatten. Dit model wordt gebruikt om banengroei bij nieuwe bedrijven (startups) en banenverlies bij failliet gaande bedrijven te schatten, bij gebrek aan een tijdige/betrouwbare rapportage op basis van werkelijke groei resp. verlies.

Als het Birth/Death model een positief cijfer laat zien is er dus sprake van een netto banengroei; een negatief cijfer is een verlies aan banen. Of er een positief danwel een negatief cijfer uit het Birth/Death model komt hangt af van onderliggende aannames rond groei danwel krimp van de economie. En er is de Amerikaanse overheid natuurlijk alles aan gelegen om een positief cijfer te laten zien. Tenslotte zijn er verkiezingen in november van dit jaar.

En jawel, voor juni 2010 laat het Birth/Death model een banengroei zien van 147.000 banen. Voor de goede orde, dit zijn dus banen waarvan door de BLS is aangenomen dat deze zijn ontstaan zonder dat objectief vast te kunnen stellen. Dankzij deze geraamde banengroei voor juni 2010 kan de private sector over de afgelopen maand een groei van 83.000 banen tonen. Zonder de fudge factor van het Birth/Death model zou er dus sprake zijn van een verlies aan banen…

Krimp van uren en uurloon
De gemiddelde werkweek ging van 34,2 naar 34,1 uur terwijl het gemiddelde uurloon met 0,1% achteruit ging. Dit zijn natuurlijk krachtige signalen dat het met de arbeidsmarkt niet zo lekker gaat. Wat weer in tegenspraak lijkt te zijn met een groei van het aantal banen. Want bij een gezonde economische groei is er sprake van een gezonde competitie van bedrijven voor personeel. Wat natuurlijk in een groei van het uurloon hoort te resulteren. En een groeiende economie betekent meer werk, in eerste instantie voor het bestaande personeel. Wat tot een groei van het aantal uur van een gemiddelde werkweek hoort te leiden. Maar deze twee indicatoren staan juist op verlies…

Discouraged workers
Tja, dan het meest treurige onderdeel van de BLS cijfers; het werkloosheidspercentage. Wat in juni tegen alle verwachting in daalde van 9,7% naar 9,5%. Maar daar is een reden voor: het discouraged worker syndrome. Wat zoveel is dat een werkzoeker het eenvoudigweg opgeeft. Volledig ontmoedigt als gevolg van eindeloos zoeken naar werk zonder ook maar iets te vinden.

In juni 2010 kwamen er in de VS 652.000 discouraged workers bij. Wat meteen de verklaring is voor een daling van het werkloosheidspercentage. De arbeidsmarktparticipatie is hierdoor op een ongekend laag niveau van 64,7% aangekomen; tegen een langjarig gemiddelde van 66,2%. Met andere woorden, er is sprake van een ongekend lage arbeidsmarktparticipatie in de VS. De daling van de arbeidsmarktparticipatie is in de 2e helft van 2008 begonnen en was op een dieptepunt van 64,6% in december 2009. De huidige 64,9% ligt daar dus slechts fractie boven.

Het lijkt redelijk de daling van de arbeidsmarktparticipatie toe te rekenen aan de crisis. Onder die aanname zou de werkloosheid dus geen 9,5%  zijn maar 11,8%.

Glimmer of hope?
Er is gelukkig ook een serieus positief signaal, maar niet van het BLS. Het gaat om het positieve rapport dat Toby Dayton uit heeft gebracht over de ontwikkeling van het vacaturevolume bij werkgevers in de maand juni:

LinkUp […] reported today that new job listings on corporate websites rose by 40,247 (8%) in June, while total job listings rose by 4,299 (0.5%). This is by far the largest monthly increase in new job listings on company websites in 2010, and much improved from the 4% decline in May.

Aangezien LinkUp alleen vacatures van wervingssites spidert is er sprake van werkelijk bestaande vacatures zonder kans op doublures. Als LinkUp een groei van vacatures signaleert kan dus redelijk veilig worden aangenomen dat er sprake is van een daadwerkelijke positieve ontwikkeling.

Geef een reactie

3 Comments