Broadbean: terug naar splendid isolation?

Logo en logotype BroadbeanBroadbean, de Engelse vacature multiposter, opende begin 2008 een vestiging in Nederland. Een bruggehoofd op het vasteland van Europa; met natuurlijk als bedoeling eerst Nederland en vervolgens de rest van Europa te veroveren. Maar nu lijkt het er op dat Broadbean haar Europese ambitie alweer laat varen. En zich op het Britse eiland terugtrekt.

Navraag bij Broadbean leerde namelijk dat het European Office in Amsterdam ondertussen is gesloten; alle werkzaamheden zijn verplaatst naar het hoofdkantoor in Engeland. En dat is een flinke streep door de rekening voor de ambities van het bedrijf. Terwijl de Nederlandse concurrentie (Knollenstein Technologies, In Goede Banen en Mimir) zich in de handen wrijft.

Logo en logotype BroadbeanBroadbean, the English vacancy multi-poster, opened a branch in the Netherlands in early 2008. A first stake on the continent; of course with the aim of conquering, first the Netherlands and then the rest of Europe. But now it seems that Broadbean is already forsaking its European ambitions and retreating back to the British island.

Inquiry with Broadbean taught us that the European Office in Amsterdam is now closed; all operations have been moved to the headquarters in England. That’s thrown a wrench in the gears for the ambitions of the company. While the Dutch competition (Knollenstein Technologies, In Goede Banen and Mimir) rub their hands.

Broadbean heeft het dus niet gered in Nederland. Er zijn ongetwijfeld een aantal Broadbean klanten in ons land, maar die zullen zich voortaan tevreden moeten stellen met een ondersteuning op afstand en in een andere taal. Niet bepaald een ideale situatie en verder een kans voor de Nederlandse multiposters om deze bedrijven te ‘heroveren’.

Het vertrek van Broadbean uit Nederland is ongetwijfeld de combinatie van een gebrek aan resultaat in de afgelopen jaren en de impact van de financiele crisis. De crisis heeft tenslotte alle multiposters fors geraakt. Een daling van 30% in het vacaturevolume moet het bedrijfsresultaat van deze partijen een behoorlijke klap hebben bezorgd. In zo’n geval is het ook weinig verstandig om een kantoor aan te houden in een land waar je nog nauwelijks klanten hebt.

En dus heeft Broadbean haar knopen geteld, de inventaris in dozen gedaan en het boeltje richting Engeland verscheept. Ik vraag me dan onwillekeurig af hoe het eQuest vergaat. Tenslotte opende dit bedrijf per 1 maart een kantoor in Parijs. Dapper of dom? De toekomst zal het uitwijzen…

So Broadbean didn’t make it in the Netherlands. There are no doubt a number of Broadbean customers in our country, but they will now need to be content with support from a distance and in another language. Not exactly an ideal situation, it is also an opportunity for the Dutch multi-posters to “recapture” these companies.

Broadbean’s departure from the Netherlands is undoubtedly the combination of a lack of results in recent years and the impact of the financial crisis. After all, the crisis has hit all multi-posters hard. A decrease of 30% in the vacancy volume must have delivered a serious hit to the operating results of these parties. In such a case it is also not so wise to hold an office in a country where you barely have customers.

And thus Broadbean has reevaluated, put the inventory into boxes and shipped the whole lot to England. I can’t help but wonder how things are going with eQuest. After all, this company opened an office in Paris on March 1. Brave or stupid? The future will tell …

Geef een antwoord

4 Comments
 • Remko
  says:

  Kosten-omzet-verhoudingen is in elke organisatie een essentieel punt. En ik ga “een flink aantal klanten” hier ook zeker niet met een honderd-tal onderbouwen, dat is niet realistisch natuurlijk. 
  Het afrekenmodel is onderscheidend tov de concurrentie aangezien Broadbean naar het aantal users kijkt en niet naar het aantal vacatures of het aantal jobboards!
  Maar nogmaals: Broadbean blijft continueren op de Nederlandse markt en er worden nog dagelijks afspraken gemaakt met Nederlandse klanten, echter vanuit de NL afdeling in Londen.

 • Marc Drees
  says:

  @Remko:
  Goed om te weten dat er nog in de landstaal zal worden gesproken door Broadbean, anders was het probleem natuurlijk groter geweest. Het laat onverlet dat als je in 2008 binnenkomt en in 2010 vertrekt er natuurlijk geen sprake is van een succesverhaal. Consolidatie kan met vele mantels der liefde worden bedekt; het blijft consolidatie. Wat overigens begrijpelijk is gezien de economische ontwikkeling in Nederland en zeker in de UK. Daar staat tegenover dat eQuest wel in staat is te expanderen; een jaar geleden van de VS naar de UK en recent dus ook nog eens naar Frankrijk. Met andere woorden, heeft Broadbean sinds haar overname aan momentum verloren? Of zijn de nieuwe bazen minder expansiedriftig?
  Verder is een flink aantal klanten is een zeer rekkelijk begrip; kwantificeer dat eens (is dat 5, 10 ,20, 50 klanten?). En om hoeveel vacatures gaat het daarbij op jaarbasis? Want uiteindelijk is dat het afrekenmodel van een multiposter

 • Remko
  says:

  @ Marc
  Jammer dat je verhaal niet helemaal klopt. Het klopt inderdaad dat Broadbean in Nederland niet meer fysiek aanwezig is. En er zijn inmiddels een flink aantal Nederlandse Broadbean klanten, maar de Nederlandse activiteiten en markt zullen gewoon door een Nederlandse gecontinueerd worden.
  Met andere woorden: Broadbean blijft net zo aktief in Nederland als met Nederlands adres.