Faillissementen in juni

grafzerk Het aantal faillissementen in juni 2010 bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is gelukkig weer fors gedaald ten opzichte van de voorgaande maand: van 24 in mei naar 15 in juni. Daarmee is de wat onrustbarende stijging van vorige maand weer achter de rug en lijkt de dalende trend van het aantal faillissementen weer ingezet.

Gelukkig maar, want het aantal faillissementen is nog altijd aanzienlijk hoger dan gedurende 2008, toen gemiddeld zo’n 5 uitzenders per maand failliet gingen. Daarentegen zijn we natuurlijk niet langer op het krankzinnig hoge niveau van begin 2009 toen in februari zelfs meer dan 45 uitzenders ten onder gingen.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

image 

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

De trend op basis van het jaarvolume is gelukkig weer een dalende. Dat is wat we graag willen zien; op weg naar aanzienlijk gezonder aantallen faillissementen. De vraag is natuurlijk hoe de recente economische haperingen gaan uitwerken. Hoewel historisch gezien zomermaanden op economisch gebied vrij rustig zijn, kan dat dit jaar wel eens heel anders worden. Ik ben benieuwd.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord