Broadbean verliest waar eQuest wint?

Logotype eQuestHet vertrek van Broadbean (vacature multiposting diensten) uit Nederland is een mogelijk signaal van een onderliggend structureel probleem. Broadbean bedient vooral de tussenhandel; bestaande uit werving- & selectiebureaus en uitzenders. Deze groep bedrijven heeft in de afgelopen jaren een enorme klap gehad waar ze nog lang niet van is hersteld. Die klap heeft natuurlijk ook doorgewerkt in het bedrijfsresultaat van Broadbean. Met de Nederlandse operatie als zichtbaar slachtoffer.

Die dominantie in de tussenhandel is tevens een structurele zwakte voor Broadbean; vergeleken met een concurrent als eQuest. Laatstgenoemde heeft, in tegenstelling tot Broadbean, namelijk heel veel grote bedrijven als klant. En ook daar is natuurlijk sprake van een enorme daling van het vacaturevolume. Maar eQuest heeft desondanks een groot voordeel.

Want die grote bedrijven hebben een aantal prettige kenmerken die de tussenhandel ontbeert. Allereerst is er het internationale karakter. Grote bedrijven hebben vaak vestigingen in meerdere landen, en in al die landen zoeken vestigingen personeel. En veel van die grote bedrijven gebruiken de grote en bekende HRMS/ATS pakketten zoals Taleo en Kenexa. Waarvan dus ook alle vestigingen in al die verschillende landen gebruik van maken.

En deze combinatie maakt dat eQuest een veel gunstiger positie heeft dan bijvoorbeeld Broadbean. Want als een groot bedrijf eenmaal voor een multiposter heeft gekozen dan is er heel wat voor nodig om daar weer afscheid van te nemen. Wat dus ook niet snel gebeurt. Dit in tegenstelling tot de intermediaire wereld waar relatief gesproken veel makkelijker afscheid wordt genomen van een technologieleverancier doordat de mate van integratie veel lager is.

En eQuest kan zeer eenvoudig aan landjepik doen. Heb je eenmaal een bedrijf als klant in een bepaald land dan is het een stuk eenvoudig geworden om ook vestigingen in andere landen te ‘veroveren’. De schaalgrootte van de meeste intermediairs is van een totaal ander niveau. Waardoor Broadbean in ieder land feitelijk opnieuw moet beginnen. Waarmee de verkoopinspanning navenant hoger komt te liggen in vergelijking met eQuest. Die haar klanten kan volgen.

Als laatste is de waarde van een posting voor een intermediair veel lager dan voor een werkgever. Wat tot gevolg heeft dat eQuest een veel hogere prijs per posting zou kunnen rekenen dan Broadbean. Of dat inderdaad zo is weet ik niet; maar er is een significant verschil in meerwaarde. En dat kan commercieel worden benut. Verrder kan een multiposter zich in de intermediaire wereld uitsluitend op prijs onderscheiden aangezien dat vrijwel het enige criterium is waarop wordt besloten. Er bestaat dus een grotere neerwaartse druk op de prijs in vergelijking met het corporate domein.

Nawoord
eQuest lijkt veel beter gepositioneerd om snel te groeien dan Broadbean. En tevens beter in staat economisch barre tijden te overleven dankzij een loyale klantenkring. Mogelijk dat het vertrek uit Nederland van Broadbean en de entree van eQuest in Frankrijk hier een signaal van is.

Geef een reactie