Met een iPad ga je langzamer lezen…

Een interessant onderzoekje van de ongekroonde usability koning Jakob Nielsen: iPad and Kindle Reading Speeds. Interessant, omdat een klein vergelijkend onderzoek is gedaan naar de verschillen in leesbaarheid van PC’s, e-Readers en papier. Waarbij de uitkomst nauwelijks verrassend kunnen worden genoemd:

After using each device, we asked users to rate their satisfaction on a 1–7 scale, with 7 being the best score. iPad, Kindle, and the printed book all scored fairly high at 5.8, 5.7, and 5.6, respectively. The PC, however, scored an abysmal 3.6.

Maar wat ik interessant vind is dat deze waardering niet direct in relatie staat tot de leessnelheid.

The iPad measured at 6.2% lower reading speed than the printed book, whereas the Kindle measured at 10.7% slower than print.

Oftewel, de iPad wordt hoger gewaardeerd maar leest langzamer dan een boek. Een toch wel zeer bijzondere combinatie. Helaas gaat Nielsen niet in op deze schijnbare tegenstrijdigheid. Maar misschien is de omvang van zijn onderzoek ook simpelweg te beperkt om aan bovenstaande cijfers al teveel gewicht toe te kennen. De resultaten zijn gebaseerd op in totaal 24 proefpersonen. En dat is toch wel een zeer klein sample.

Overigens ging het hier om een echte leestest; de proefpersonen kregen een tekst van Hemingway aangeboden waarbij het de proefpersonen gemiddeld ruim 17 minuten kostte om de tekst uit te lezen. En daarmee is het geen wonder dat de PC zo’n lage score haalde. Want wie wil gaat er nou in godsnaam een boek op een PC lezen?

Geef een antwoord

1 Comment