CBS wijzigt rapportage werkloosheidcijfers

Tot op heden publiceerde CBS het werkloosheidspercentage gebaseerd op een voortschrijdend 3-maands gemiddelde. Hiermee is Nederland binnen Europa een buitenbeentje. Maar CBS heeft vandaag aangekondigd dat zij met ingang van 22 juli deze cijfers voortaan per maand gaat publiceren. En daarmee conformeert Nederland zich aan de rest van Europa.

Het CBS heeft een methode ontwikkeld waarmee maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking kunnen worden gepubliceerd. Deze cijfers zijn vanaf nu de officiële cijfers over de werkloosheid. Door de methodiekwijziging kunnen actuelere cijfers worden geproduceerd. Het CBS publiceert nu maandelijks de werkloosheid in de voorafgaande maand.

En dat levert toch wel frappante verschillen met de tot op heden gehanteerde methodiek die in een grafiek fraai kan worden verbeeld.

Want dat ziet er over de afgelopen 12 maanden dus zo uit:

CBS: Werkloosheidspercentages afgelopen 12 maanden: 3 maands gemiddelde (donkerrood) en maandcijfers 

CBS: Werkloosheidspercentages afgelopen 12 maanden: 3 maands gemiddelde (donkerrood) en maandcijfers

De maandcijfers zijn seizoensgecorrigeerd, en dat verklaart de grotere variatie bij de 3-maands gemiddelden. Daar is de seizoensinvloed duidelijker zichtbaar, inclusief de recente piek boven de 6%. Volgens de maandgemiddelden waren we dus nooit boven die 6% uitgekomen, maar op een maximum van 5,8% blijven steken. Het CPB gaat het steeds moeilijker krijgen…

In onderstaande figuur zijn de ongecorrigeerde (grijs) en de seizoensgecorrigeerde maandgemiddelden sinds januari 2008 weergegeven:

CBS: Werkloosheidspercentages sinds januari 2008. Ongecorrigeerd (grijs) en met seizoenscorrectie 

CBS: Werkloosheidspercentages sinds januari 2008. Ongecorrigeerd (grijs) en met seizoenscorrectie

Deze figuur vormt voor RecruitmentMatters voortaan de basis voor de maandelijkse rapportage van de werkloosheidscijfers.

Geef een antwoord

2 Comments