Vacatures per regio: dat ziet er niet goed uit

Vacaturemonitor Een wat droevige week is het geweest voor de regio’s. Want de daling in het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen weken is toch wel indrukwekkend geweest. En dat terwijl in dezelfde periode in 2009 er juist sprake was van een onverwachte en onverklaarbare groei in het vacaturevolume.

Verder is er sprake van een nieuwtje; voor het eerst kan ik de resultaten van de regio’s over de afgelopen drie jaar laten zien. En daarmee ontstaat toch wel een duidelijk, zij het schokkend, beeld over de ontwikkeling van het vacaturevolume per regio. Lezers met een zwak hart kunnen beter niet verder lezen…

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

 Vacatures per regio: week 25 – 27 (2008 – 2010)  

Vacatures per regio: week 25 – 27 (2008 – 2010)

In vergelijking met vorige week zijn dit de resultaten:

  • Zuid: -0,5%
  • West: -0,3%
  • Oost: -0,3%
  • Noord: -0,4%

Zo, dat is een behoorlijk belabberde score. Alle regio’s duikelen naar beneden. En dat terwijl in 2009 diezelfde regio’s in de maand juli een soort wonderlijke comeback maakten. Maar het is natuurlijk nog niet te laat, tenslotte is juli nog maar net begonnen. Maar het begin is niet bijzonder hoopgevend…

Overigens toont de grafiek voor het eerst de ontwikkeling van de regio’s over de periode van 2008 tot heden. En daardoor is zeer duidelijk zichtbaar hoe met name West- en Oost-Nederland sterk zijn gedaalt. Dit in tegenstelling tot Noord-Nederland; deze regio’ is in de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. En Zuid-Nederland houdt eveneens kranig stand; althans in de vergelijking tussen 2009 en 2010.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken 

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Tja, dat duikt dus allemaal ellendig naar beneden deze keer. Alsof er iets geknakt is. Ze hebben toch niet naar de WK finale gekeken? Hoe dan ook, er is sprake van een behoorlijk scherpe daling bij alle regio’s. En dat terwijl er in 2009 toch duidelijk nog sprake was van een soort juli rally. Die lijkt deze maand uit te blijven, maar wat niet is kan nog komen. Gewoon rustig ademhalen en afwachten.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord