De grote vijf: aantallen vacatures

piggy_bank Deze week voor het eerst een rapportage van de vijf grote vacaturesites op basis van het bruto aantal vacatures. Met andere woorden, inclusief vacatures die op meerdere sites aanwezig zijn. Hiermee wordt een eerlijker beeld gegeven van de werkelijke ‘krachtsverhoudingen’ tussen de verschillende sites.

Het grootste ‘slachtoffer’ maakt daarmee een behoorlijke comeback. Ik heb het over Monsterboard die halstarrig aanzienlijk hogere aantallen vacatures rapporteerde in vergelijking met de netto aantallen volgens JobFeed. In plaats van een gevecht om de derde plaats met JobTrack heeft Monsterboard nu die derde plaats stevig in handen maar nog altijd op gepaste afstand van de nummer twee; Nationale Vacaturebank.

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image 

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft. De kolom JobFeed is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.

De sites zakken zonder uitzondering iets in, waarbij Werk.nl (-500) de grootste verliezer is. De andere sites beperken de verliezen tot ongeveer 100 vacatures per site. De JobFeed kolom toont nu de bruto aantallen van elke site. In vergelijking met de nettto aantallen vallen twee zaken op:

  1. Alle sites zitten nu ‘ver’ boven de door hen gerapporteerde aantallen
  2. Het verschil tussen het netto en bruto aantal vacatures bij Monsterboard is zeer hoog (> 10.000)

 

Het verschil met de JobFeed aantallen kan worden verklaard doordat vacatures sneller worden verwijderd dan de termijn van 60 dagen waarop de berekening met de JobFeed aantallen is gebaseerd. Maar of deze verklaring ook daadwerkelijk de lading dekt is voer voor aanvullende vragen richting JobFeed. Waarover later meer.

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vijf:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken 

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Werk.nl crasht. Waarmee de grote drie ineens allemaal op een vergelijkbaar vacaturevolume zitten. Gebroederlijk gaan ze de zomervakantie in… Alle sites laten overigens een dalend aantal nieuwe vacatures zien, maar de val van Werk.nl is wel zeer opvallend en steeds minder logisch. Maar goed, opstartproblemen bij een vernieuwde site kunnen in een ambtenarensituatie mogelijk erg lang duren…

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens JobFeed:

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken 

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

Nou, dit ziet er zeer overzichtelijk uit. Ter verduidelijking; de stijging van het vacaturevolume bij Werk.nl van 20.000 naar meer dan 40.000 vacatures wordt veroorzaakt door een artefact; de onvolledigheid van spidering door JobFeed. Hetzelfde geldt voor de merkwaarde heuvel bij Monsterboard; hoewel daar vervolgens een enorme daling optreedt door het verlies van klanten als gevolg van verloren contracten.

Met uitzondering van Werk.nl laten alle sites een zeer stabiel beeld zien. Nationale Vacaturebank en Monsterboard vertonen bijna horizontale lijnen; JobTrack en Vacaturekrant laten beiden een licht opgaande lijn zien. JobTrack is overigens al geruime tijd lekker bezig terwijl Vacaturekant zich lijkt te herstellen van een wat slechtere periode.

Geef een antwoord

1 Comment