Werkloosheid stagneert; stabiel op 5,6%

Logotype CBS Dit is de eerste maand dat CBS de werkloosheidscijfers presenteert op basis van maandresultaten, in plaats van driemaandsresultaten. En op basis van die nieuwe presentatievorm blijft het werkloosheidspercentage voor de derde achtereenvolgende maand op 5,6% staan.

In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid komt uit op 430.000 personen; een daling van 5.000 ten opzichte van mei 2010. En dat is een zeer kleine afname van het aantal werklozen.

De ontwikkeling van de werkloosheid sinds begin 2008 ziet er zo uit:

CBS: Werkloosheid januari 2008 - juni 2010

CBS: Werkloosheid januari 2008 – juni 2010

Tja, er is sprake van stijging noch daling in de aflopen tijd. En feitelijk zitten we sinds december 2009 dus op een soort plateau, hoewel er de laatste maanden wel een zeer lichte daling is van het aantal werklozen. In dit tempo zijn we dan wel jaren bezig voordat we weer op het werkloosheidsniveau van 2008 zitten…

Een dergelijk zeer lichte daling van het aantal werklozen is waarschijnlijk niet meetbaar in het volume aan vacatures. Daarvoor is de verandering eenvoudigweg te klein. Een feit blijft is dat het volume aan nieuwe vacatures nog altijd geen groei vertoont. Wat meteen weinig goeds voorspeld ten aanzien van een verdere en/of snellere afname van de werkloosheid.

Vreemd genoeg neemt het aantal werklozen af terwijl het aantal nieuwe WW-uitkeringen groeit; van 25.800 in mei naar 34.800 in juni. Nu is mei als 4-weeks periode en juni als 5-weeks periode gerekend; dus dat moet wel een correctie voor worden aangebracht. Maar ook dan groeit het aantal initiele WW-uitkeringen in juni harder dan in mei. Laten we het maar op seizoensinvloeden houden…

Geef een antwoord

1 Comment