Vorstelijke oprotpremie voor Van Campenhout

Herman van Campenhout Het is een beetje een USG dag, want dankzij de resultaten over het 2e kwartaal weten we nu eindelijk wat Herman van Campenhout als oprotpremie heeft ontvangen: EUR 1.467.000,00. Jawel, nog geen 4 maanden werkt levert je als CEO bij USG People een ontslagvergoeding van bijna EUR 1,5 miljoen op. Alsof je een emmer leeg gooit…

Op 3 maart werd Herman van Campenhout benoemd als CEO; op 30 juni heeft de goede man het pand alweer verlaten. Met EUR 1,5 miljoen op zak… Diezelfde 30 juni was het einde van het 2e kwartaal van 2010. Een kwartaal waarin USG People overigens zeer mager heeft gepresteerd. Maar dat weerhoudt de onderneming er niet van om eens royaal uit te pakken richting Van Campenhout.

Herman van CampenhoutIt’s a bit of an USG day, thanks to the results from the second quarter we finally learn what Herman van Campenhout has received as severance pay EUR 1,467,000.00. Yep, less than 4 months working as CEO with USG People provides you a severance payment of nearly EUR 1.5 million. Thats no small potatoes.

On March 3 Herman van Campenhout was appointed as CEO, on June 30 the good man leaves the building again. With EUR 1.5 million in his pocket … That same June 30 was the end of the second quarter of 2010. A quarter during which, by the way, USG People also had a very poor performance. But that didn’t keep the company from acting generously towards Van Campenhout.

De vraag dringt zich dan natuurlijk op hoe een vorstelijke oprotpremie te rijmen is in een periode waarin het bepaald niet goed gaat met USG. Want er was toch zo’n goede wederzijdse instemming:

Doordat is gebleken dat voor zowel de heer Herman van Campenhout als USG People er helaas onvoldoende chemie bestaat tussen beide partijen is in goed wederzijds overleg besloten om het dienstverband niet voort te zetten

Nou, ik zou ook heel instemmend knikken als ik voor zo’n ultrakort dienstverband EUR 1,5 miljoen meekrijg. Daar kan ik een knappe chemiedoos van kopen om een volgend dienstverband wel te laten slagen.

Hiermee komt de ontslagvergoeding voor Van Campenhout zelfs hoger uit dan die voor Ron Icke, zijn voorganger. En dat terwijl Icke een zeer lange geschiedenis met USG People had. Het lijkt er dus op dat het goede wederzijdse overleg is bereikt via een zeer vorstelijke beloning.

Volgens het remuneratierapport had Van Campenhout recht op een vast jaarsalaris van EUR 612.500, plus een pensioenbedrage van EUR 122.500. Het rapport maakt ook melding van de bepalingen bij beëindiging

Hierin zijn drie componenten te onderscheiden:

 1. Maximaal éénmaal het jaarsalaris berekend over het ‘vaste’ deel van de bezoldiging
 2. De mogelijkheid van een vergoeding ter hoogte van de opzegtermijn van zes maanden
 3. Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een lid van de Executive Board die in zijn eerste benoemingstermijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze persoon in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris.

Het ziet er dus naar uit dat Van Campenhout  één jaarsalaris als kennelijk onredelijk heeft beschouwd. En er dus met twee keer het jaarsalaris vandoor is gegaan… Tweemaal een jaarsalaris voor nog geen 4 maanden aanwezigheid zonder chemie. Wat een pure verspilling…

En het wordt allemaal nog pijnlijker omdat een kennelijk geschikte CEO (Rob Zandbergen) al in het pand was. En zelfs als interim CEO had geacteerd. Misschien is het maar beter als een grote partij langskomt en USG People overneemt. Want dit soort geblunder tijdens moeilijke tijden toont een volstrekt gebrek aan leiderschap bij deze uitzender.

The question is of course how such a royal severance can be reconciled at a time when it clearly is not going well with USG. Because there was such a good mutual agreement:

Because it appears that for Mr. Herman van Campenhout and USG People there is unfortunately insufficient chemistry between the two parties, they made a mutual agreement not to pursue employment.

Well, I would also be nodding very much if I would get EUR 1.5 million for such an ultra short commitment. I can buy a nice chemistry set from it to make my next service a success.

With this, the severance pay for Van Campenhout is even higher than that of Ron Icke, his predecessor. And that while Icke had a very long history with USG People. It would therefore appear that the good mutual agreement was reached through a very princely reward.

According to the remuneration report, Van Campenhout was entitled to a fixed annual salary of EUR 612,500, plus a pension amounting to EUR 122,500. The report also mentions the provisions on termination.

Here are three components that can be recognized:

 1. Up to one year’s salary calculated on the ‘fixed’ remuneration
 2. The possibility of an allowance equivalent to the notice of six months
 3. If the maximum of one year’s salary for a member of the Executive Board who is dismissed in his first term is manifestly unreasonable, that person shall be eligible for severance pay not exceeding twice the annual salary.

It appears therefore that Van Campenhout has regarded a salary of one year as manifestly unreasonable. And so has gone off with two times the annual salary … Twice a year’s salary for not even four months of presence with no chemistry. What a complete waste of money …

And it’s all becoming even more painful because one, apparently suitable CEO (Rob Zandbergen), was already in the building. And even had acted as interim CEO. Perhaps it is better if a big player comes by and takes over USG People. Because such stupidity during difficult times shows a complete lack of leadership with this temp agency.

Geef een antwoord

19 Comments
 • Blacky
  says:

  Als je USG bent en unique wilt zijn moet je content zijn.
  Dat bedoel ik nou to lead or to lag .
  USG naam is niks unique is niks als er geen …………………………

  Fout forum  ik plaats het toch maar een uniqeue kans .
  En met veel fouten.  

 • Blacky
  says:

  vrijdag 30 juli 2010 22:02

  Reageer | Dit is Niet OK | Aanbevolen: 0   

  pina100 schreef:

  […]
  Ik troost me met de gedachte dat Randstad harder gedaald is vandaag. Wij zijn deze week ongeveer 3,8% kwijt geraakt. De cijfers over kw2 waren niet slecht en de vooruitzichten prima. Er komen allerlei theorieën voorbij op dit forum, die ik aandachtig lees. Maar altijd blijken er weer krachten aan de gang die de koers beïnvloeden. Ik heb daar geen kijk op. Sommigen hebben daar op gestudeerd en worden evengoed verrast. Dus je hoeft helemaal geen know how te hebben om te beleggen. Je gaat voor een aandeel en dan maar hopen op een koersstijging op termijn. En natuurlijk blij het dividend incasseren.
  Ik zit al lang in USG. Ik heb al eens eerder verteld
  dat ik op enig moment nog bij kocht op ruim € 34, omdat het koersdoel € 40 was. Ik heb daarna noodgedwongen bijgekocht, zelfs op € 6,88, zodat ik nu op een gemiddelde zit van € 15,06. Dat is niet lang geleden een keertje aangetikt. Nu maar weer wachten. Opties durf ik niet aan. Ik hoor teveel zeperds in mijn omgeving.
  Ik heb ook te doen met Blacky, die …

  Blacky schreef;

  86.000 euros in de min staat maar wat is dat tegenwoordig .
  4 maanden wat hangen en je krijgt 1.460.000 en een bos bloemen.
  Blacky die stommerik moest zonodig zelfstandig worden als Blacky nog 2 jaar loonslaaf was gebleven had hij 140.000 euro gekregen van freddy Heineken 12 jaar geleden.
  Je kunt de liniaal leggen hoe je wilt als USG steeds met verrassingen komt blijven er veel ???????????????
  IVO snap je nu dat ik CEO, CFO, COO ,kuisvrouw loodgieter enz ben ik ben een zelfstandige met gemiddelde aankoop USG GEpeopled 15.51 euro dus ik kan niet begrijpen .
  Dat die aalen in een emmer snot hun gang kunnen doen een bliksem emessie, koers effe oplaten lopen tot 15.35 euro snel hun aandelen verkopen .
  En daarna feestje onder elkaar voor 12.25 euro terug kopen.
  Tijdens de presentatie van de cijfers geen woord gevallen over een emissie.
   Herman werd beëdigt 8 dagen later een emissie onder vrienden.
  Alex verhuurd Kunst met een grote K  sinds kort verhuurd alex ook Auto’s .
  USG heeft ook auto’s nodig Kunst staat hoog in het vaandel van USG .
  Waarom ????????
  Is USG een kunst bedrijf  zij verhuren mankracht of zie ik het te abstrakt zal mijn blauwe periode wel zijn.
  Als ik een komma vergeten ben of spelfouten heb gemaakt sorry ik heb 336.027 euro in een aal in emmer snot geivesteerd en toch blijf ik zitten .
  Waarom een aal kan overal overleven.:-)

 • Job S.
  says:

  Intermediair 18-01-2008 – Leiderschapsonderzoek
  “De soepele ethiek van de top”

  Het volgende staat in deze Intermediair gepubliceerd bij Mirjam Sijmons – toen nog Directeur bij uitzendorganisatie Content (werkmaatschappij van USG People, welke momenteel overigens omgedoopt wordt tot Unique)

  “Juist managers moeten het goede voorbeeld geven”. “het verbaast me niet dat hogere managers minder ethisch zijn, en dat is tegelijk ook erg treurig. Ik vind namelijk dat juist managers het goede voorbeeld moeten geven. Iedereen kijkt naar de baas, die hoort de normen en waarden van de organisatie niet alleen uit te dragen maar ook in de praktijk toe te passen. Als een directeur er op kosten van de zaak een paar nachtjes in een eersteklas hotel aan vastplakt, dan moet je niet gek opkijken dat de portier het servies van de kantine meeneemt omdat zijn dochter op kamers gaat. En als baas heb je dan ook het morele recht verspeeld om daar iets van te zeggen. Een manager die onethisch handelt, zorgt ervoor dat de hele organisatie op een hellend vlak komt.
  Vrouwelijke managers scoren op ethiek beter en dat had ik ook wel verwacht. Al hebben wij ook wel Nina Brink gehad, vrouwen zijn zeker niet heilig. Maar ze hebben over het algemeen wel meer oor voor de omgeving. Ze zijn meestal minder geneigd om alleen met het eigen gewin bezig te zijn.

  Hoe waar kan het zijn. 1,5 miljoen vertrekpremie na 4 maanden in dienst te zijn geweest terwijl menige Content medewerker die niet naar Unique mee mag het met een aantal maandsalarissen moet doen. Helaas zijn Mirjam en meerdere andere vrouwelijke toppers bij USG People vertrokken. Waar zou dat toch aan liggen. 

  • Blacky
   says:

   Dat vind ik ook ik ben CEO CFO COO kuisvrouw bar man boekhouder loodgieter Financier kok als het moet.
   Goed voorbeeld doet volgen ik kan zeggen tegen mijn personeel doe dat zus doe dat zo dan gaat het beter en als er gewerkt moet worden werk ik dubbel ik vang de pieken en de zieken en het normale doen.
   Wat doen de hoge heren nemen het zelfde loon leggen de LAT lager wat bonussen betreft 4 miljard wordt 3 miljard en hun bonus is verzekerd .
   En dan een onbekende in het vak aannemen die niet begrijpt dat belangenverstrengeling  bij usg moet kunnen.
   Hermen begreep dat niet dus geen chemie 1.5 miljoen zwijg geld.
   Zo gaat het nu altijd in dat graaiers wereldje en als iemand er iets van zecht, antwoord wij zijn markt conform .
   Als je een echte leider bent dan lijd jij het meest .
   Vorstelijk salaris bonus zus bonus zo 2000 gezinnen in de problemen ,onder het motto het is het beste voor de zaak. 
   Als je ondernemer bent wacht je niet af  maar schakel je voor het telaat is .
   Je kunt niet een onderhandse emissie doen te laat is einde onderneming.
   En einde personeel.
   Vriendelijke groetjes Blacky.

   • Ivo
    says:

    @Blacky, tip: als je die hersenspinsels van jou nu eens niet rechtstreeks op papier zet, maar eerst even ordent (of checkt voordat je op Enter drukt), dan wordt het verhaal misschien leesbaar. Dank u.

    • Derk
     says:

     Mee eens, Ivo!
     Wil daar aan toevoegen dat het gebruik van leestekens niet onderschat moet worden. Blacky, als CEO, CFO, COO en veel meer, is ook schriftelijke communicatie erg belangrijk!

     @Job S.: Deze zin:  ‘Als een directeur er op kosten van de zaak een paar nachtjes in een eersteklas hotel aan vastplakt, dan moet je niet gek opkijken dat de portier het servies van de kantine meeneemt omdat zijn dochter op kamers gaat.’
     Dit vind ik wel erg kort door de bocht. Heb je als directeur niet ook bepaalde rechten verworven als je daarvoor goed hebt gepresteerd? Dan mag je toch wel goed overnachten? Iemand die servies uit de kantine meeneemt is gewoon een ordinaire dief.

     http://www.ouchh.com/KrystalWorld/wp-content/uploads/2009/11/1723fc0.jpg

 • Audrie Milbergen
  says:

  Mag inderdaad best kritisch naar gekeken worden dit soort beloningsstructuren. Is ook best bizar voor een bedrijf in minder economisch tij om zo’n contract te ondertekenen, maar hierbij moet wel gezegd worden dat bij dit soort functies vaak het uiterste uit de kan wordt gehaald (wil je me hebben dan trek je de buidel, ongeacht geleverde prestaties). USG dacht een goede aankoop te doen, maar dit bleek tegen te vallen. Van Campenhout had niet de verwachte inzichten en de chemische houdbaarheid was van korte duur. USG is trouwens goed op weg met het samenvoegen van de diverse labels. Dit heeft langer geduurd dan verwacht. De dure, voornamelijk Duitse aankopen net voor het inzakken van de markt, het vertraagde samenvoegen van de labels (hadden dit al veel eerder rond willen hebben met een bepaalde reden ;-)) en het afketsen van de fusie met Vedior zijn Icke erg kwalijk genomen. Nu de vooruitzichten een stuk beter zijn durft Rob Zandbergen de laatste plooitjes glad te strijken met zicht op betere tijden. Moet nu gaan, want ik kan mijn auto voor een prima prijs verkopen 😉 Heb hem net zomerklaar gemaakt en nu kan de buurman er lekker mee naar Zwitserland op vakantie.

  P.S.: Marc, bedankt voor je kritische schrijven, want openheid en duidelijkheid zou niet misstaan bij USG.

  • Blacky
   says:

   black box schreef:

   Dat lease auto gedoe zit mij ook niet lekker Alex Leased sinds kort ook auto’s uit, toch niet aan USG neem ik aan .
   Dat zou er te dik op zitten .

   http://roigroep.nl/nieuws_bericht_2008sep26.asp

   USG People The Netherlands heeft op ****1 juni 2008*** het Wagenpark Management aan de ROI groep toevertrouwd. Het is een grote opdracht, door de omvang van het wagenpark met 3.000 voertuigen en de complexiteit. Het gaat bij USG People om 22 verschillende werkmaatschappijen, allemaal met een eigen marktconforme autoregeling.

   Ik heb geen auto en zeker geen lease bak ik weet niet voor hoelang je een auto moet leasen.

   Stel contract van 2 jaar dan …….

   ProMobility klaar voor de toekomst
   08-06-2010

   Aandeelhouder Bage Groep te Goes, vanaf de start van ProMobility de derde aandeelhouder, is uitgetreden in verband met andere belangen. Participatie Maatschappij Amervest bv nam een belang in ProMobility, waardoor de aandeelhouders samen met de ING Bank een solide basis hebben gelegd voor een verdere groei van de onderneming

   http://roigroep.nl/vacatures.asp

   BAGE is PROmobility Roi was 2008 ik weet niet of BAGE/Promoility nu Usg mag doen of nog steeds ROI.

   http://www.bage.nl/overbage/historie 

   Omdat audrey over auto’s begint en’ antwoord’ over belangen verstrengeling doe ik nog een een dukaat in het zakje .
   Hoop dat Wilbert snel uit vakantie terug is ………………… 

 • Uitermate Sneu Gedoe met mensen / USG People
  says:

  Terwijl er intern schaamteloos en op schandalige wijze bosjes eigen medewerkers uitmoeten met vele dienstjaren en zeer slechte regelingen, doe je dit aan de top. Je bij je eigen mensen beroepen op economisch belang, de ondernemingsraad misleiden met plannen die je niet of half uitvoert en ja dan is de kantonrechtersformule met factor 1 toch wel heel ver weg van dit soort regelingen, schandalig. Ron Icke heeft door de jaren heen heel veel geld verdiend voor Alex en hem vooral behoed voor zijn emotionele grillen. Ron Icke krijgt na 20 jaar minder mee dan iemand die na 4 maanden bij Reed Elsevier toch al buiten stond, wat een bizar en respectloos gestuntel. Ron Icke, voormalig CFO had te weinig charisma, … ja, ja, … Alex had nog nooit een daling meegemaakt …. Een frisse blik van buiten dat is de oplossing, maar ja, kun je daar zelf wel mee dealen …, nee dus, .. nou dan maar om nog erger te voorkomen de voormalig CFO en interim CEO aan het stuur, die eerst niet goed genoeg was, maar ja, je weet wat je hebt en niet wat je krijgt …. de nieuwe CFO komt vast uit eigen gelederen en wordt vast de huidige financiele man van NL/DE  …… ook hier je weet wat je krijgt en een nieuw fiasco of iemand die gewoon echt goed is kun je je niet permiteren want dat is wederom slechte pers en is bovendien bedreigend voor je eigen stoel,…. USG People staat dan ook meer voor Uitermate Sneu Gedoe met mensen.
  Had Ron gehouden en had 3,5 miljoen (is incl.  de 500K die Joost Nanninga/RVC lid voor het werven heeft opgestreken) op zak gehouden en wat denk je wat de eigen medewerkers, kandidaten en klanten hiervan denken …
  Wat is de core business, is er nog wel enig gevoel en passie bij de top voor waar elke dag het geld verdiend wordt? Bel maar eens naar USG, tijdens het telefonisch wachten zingt een soort nep Barbara Streisand, we keep the world working ….
  Het lijkt meer op de kasopmaken en eigen zakken vullen over de ruggen van de eigen medewerkers, kandidaten, klanten die als je dit ziet te veel betalen en de aandeelhouders. Zowel de RVC als het bestuur moeten eens goed in de spiegel kijken of de markt moet hen gewoon afstraffen wat toch al gebeurt gezien de daling in het marktaandeel. Als de markt aantrekt vliegen de eigen medewerkers als eerste uit omdat alle geloofwaardigheid is verspeeld en ja, een leuke kunstkaart of kunstcadeau aan het eind van het jaar uit een van de andere bedrijfjes van Alex (ja nog een gevalletje van belangenverstrengeling) gaat dat echt niet voorkomen….. of anders gewoon die overname waar velen al lange tijd op wachten…..

 • Marc Drees
  says:

  Een interessante quote van Zandbergen (CEO USG People) over de ontslagvergoeding in het FD van zaterdag 24 juli:
  Een enorm bedrag voor vier maanden werk. Maar een voortzetting van de samenwerking was slechter nieuws geweest voor onze aandeelhouders
   
  Serieus! Dit zegt de CEO van een beursgenoteerd bedrijven tegen zijn aandeelhouders. Schofferend is het meeest betamelijke woord wat bij mij opkomt. Schofferend naar de aandeelhouders wel te verstaan; want die zien EUR 1,5 miljoen weggegeven worden. Onder het motto het alternatief (continuering van Van Campenhout als CEO) zou slechter zijn geweest.
   
  Waarbij hij dus niet ingaat op de essentie; het belachelijk hoge bedrag wat wordt meegegeven. En dat voor een beancounter; tenslotte was Zandbergen CFO, een rol die hij op interim basis nog altijd vervuld, tot een nieuwe CFO is gevonden. Of is hij in zijn nieuwe functie ineens spilziek geworden?
   
  Hoe dan ook, het is onbegrijpelijk om te zien hoe badinerend Zandbergen met zijn aandeelhouders omgaat. En ze daarmee volstrekt schoffeert.
   

 • Blacky
  says:

  Twijfels hier twijfels daar getronics gevoel stuurloos schip reder die de macht neemt .Bemanning verschuiven kapitein er uit met een zak dukaten.eerste stuurman reserve kapitein maken en ondertussen nog wat oldboys aannemen.(Bestuur)
  Daarna de zilvervloot kleine aandeelhouders om de tuin leiden (achter het net vissen)emissie alleen voor genodigden.
  Na +/- 8 maanden een geschikte kapitein gevonden te hebben voor de transfer som van 500.000 zilverlingen.
  Hem de kapiteins muts opgezet 1 maart en 7 dagen later een meeuw na beurs emissie feestje enkel voor genodigden.
  Boekhouding die twijfels oproepen schuld is schuld wat open staat staat open maar met deze cijfers kan je elke kant op .
  E
  Twijfels hier twijfels daar getronics gevoel stuurloos schip reder die de macht neemt .Bemanning verschuiven kapitein er uit met een zak dukaten.eerste stuurman reserve kapitein maken en ondertussen nog wat oldboys aannemen.(Bestuur)
  Daarna de zilvervloot kleine aandeelhouders om de tuin leiden (achter het net vissen)emissie alleen voor genodigden.
  Na +/- 8 maanden een geschikte kapitein gevonden te hebben voor de transfer som van 500.000 zilverlingen.
  Hem de kapiteins muts opgezet 1 maart en 7 dagen later een meeuw na beurs emissie feestje enkel voor genodigden.
  Boekhouding die twijfels oproepen schuld is schuld wat open staat staat open maar met deze cijfers kan je elke kant op .
  ENRON L brothers enz hebben dat ook zo gedaan ondoorzichtig is fout .
  ALEX Speel open kaart en neem twijfels weg .
  Twijfels weg nemen hoe blacky?
  Door de vennootschap 1.975.000 te doneren.
  Foute beslissing ja dus Alex ALS ik BLACKY een foute beslissing maak ben ik van de kaart ik kan geen onderhandse emissie doen ik ben de beslisser en de BAAS.
  NRON L brothers enz hebben dat ook zo gedaan ondoorzichtig is fout .
  ALEX Speel open kaart en neem twijfels weg .
  Twijfels weg nemen hoe blacky?
  Door de vennootschap 1.975.000 te doneren.
  Foute beslissing ja dus Alex ALS ik BLACKY een foute beslissing maak ben ik van de kaart ik kan geen onderhandse emissie doen ik ben de beslisser en de BAAS.