MKB in VS schept nauwelijks banen

Logotype CareerBuilder Hoewel het slechts een survey is, toch interessant nieuws uit de koker van Amerika’s grootste vacaturesite: CareerBuilder. Want de vacaturesite ontdekte dat de situatie in het midden- en kleinbedrijf van Amerika nog altijd slecht is als het om personeelsuitbreiding gaat. En het MBK wordt nog altijd als de motor gezien als het om het scheppen van banen gaat.

Zo is slechts 32% van de ondervraagde bedrijven (met minder dan 500 medewerkers) van plan personeel aan te nemen. Bij bedrijven met minder dan 50 medewerkers is dit percentage slechts 24%. Bepaald geen getallen die een economisch herstel signaleren en bijzonder slecht nieuws voor alle werkloze Amerikanen die ondertussen hun werkloosheidsuitkering zijn verloren.

Logotype CareerBuilder Although it is only one survey it is still interesting news from the well of the nation’s largest job board: CareerBuilder. Because the job site found that the situation in the middle and small sized companies of America is still bad when it comes to staff expansion. And the small businesses are still seen as the engine in regards to job creation.

For example, only 32% of the surveyed companies (with fewer than 500 employees) plan on hiring. At companies with fewer than 50 employees, this percentage is only 24%. Not exactly numbers that indicate an economic recovery and particularly bad news for all unemployed Americans who have since lost their unemployment benefits.

De situatie voor werkloze Amerikanen wordt zo langzamerhand uitzichtloos. Voor iedere 5 werklozen is er slechts 1 baan, en die situatie is al meer dan een jaar hetzelfde. Het aantal langdurig werklozen (meer dan 26 weken werkloos) is tot bijna 50% van het totaal aan werklozen gestegen. En na 2 jaar werkloosheid stopt de uitkering en daarmee ook de dekking voor ziektekosten.

Hoewel de economische graadmeters (Dow Jones, S&P en Nasdaq) de zwaartekracht trotseren zijn de onderliggende economische berichten vrijwel zonder uitzondering negatief. Met uitzondering van de financiele instituten die uit lucht winsten fabriceren is het bedrijfsleven niet in juichstemming. Integendeel. En consumenten geven nog altijd geen geld uit. Met andere woorden, de situatie is slecht en zal in de komende maanden niet beter worden. Hoeveel dollars Fed voorman Bernanke ook wil bijprinten. Amerika maakt zich op voor een slecht 2e halfjaar en een zeer lange winter…

The situation for unemployed Americans is becoming hopeless. For every five unemployed, there is only one job, and this situation has been this way for over a year. The amount of long-term unemployed (over 26 weeks of unemployment) has risen to nearly 50% of the total of unemployed. And after two years of unemployment, the benefits stop and with them all coverage for medical expenses.

Although economic indicators (Dow Jones, S&P and Nasdaq) defy gravity, the underlying economic messages are almost invariably negative. With the exception of the financial institutions who manufacture profit from air, the business world is not in a celebratory mood. On the contrary. And consumers still aren’t spending money. In other words, the situation is bad and will not get better in the coming months. No matter how many extra dollars Fed leader Bernanke wants printed. America is preparing for a poor second half and a very long winter …

Geef een antwoord