Nielsen: Personeelsadvertenties 2e kwartaal 2010

Logotype NielsenNielsen kwam vandaag met de cijfers over het 2e kwartaal van 2010 met als titel: Aantal personeelsadvertenties daalt in de eerste zes maanden van 2010 met 29,2%. En daarmee bedoelt Nielsen de daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009. Wat een pijnlijke affaire is aangezien het eerste halfjaar van 2009 al een rampzalige daling te zien heeft gegeven ten opzichte van dezelfde periode in 2008.

Voorzichtigheid is echter geboden; Nielsen is tenslotte niet in staat de aantallen online vacatures goed te meten. Zoals het bedrijf zelf ook impliciet aangeeft: Nielsen registreert de personeelsadvertenties in meer dan duizend media waaronder de landelijke en regionale dagbladen, vak- en managementbladen en de belangrijkste vacaturesites. (nadruk door de auteur)

Ondanks deze beperking is er een aardige berekening is te maken van daling van het vacaturevolume volgens Nielsen; waarbij ik als rekenvoorbeeld de ontwikkeling van het vacaturevolume in het eerste kwartaal over de periode 2007 t/m 2010 neem. Gemakshalve stel ik daarbij het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2007 op 100. Nielsen geeft voor de volgende jaren de onderstaande procentuele verandering (ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar):

  • Q1 2008: –4%
  • Q1 2009:  -36%
  • Q1 2010: –36%

Hiermee is eenvoudig het vacaturevolume in Q1 2010 te berekenen: 39,3 vacatures. Met andere woorden; waar in Q1 van 2007 nog 100 vacatures werden geplaatst zijn dat er nu nog maar ruim 39. Een krimp van ruim 60% in drie jaar tijd. Angstaanjagend hoog; en vele malen hoger dan op basis van het online vacaturevolume van unieke vacatures (op basis van JobFeed cijfers) kan worden berekend. Want dat zag er zo uit:

  • Q1 2008: onbekend
  • Q1 2009: –18%
  • Q1 2010: –12%

Laten we voor Q1 2008 hetzelfde percentage nemen als Nielsen aangeeft. Dit is waarschijnlijk aan de hoge kant, maar wel zo eerlijk. In dat geval komen we uit op een vacaturevolume in Q1 2010 van 69,3 vacatures. Een krimp van ruim 30% in drie jaar tijd. Nog altijd een enorme daling maar een stuk realistischer dan de 60% die volgens Nielsen heeft plaatsgevonden.

Want in dat laatste geval had ik een aanzienlijk hoger werkloosheidspercentage verwacht alsmede een groot aantal W&S- en uitzendbureaus die ondertussen dood en begraven zouden zijn geweest. Een zo grote krimp in de vraag aan personeel zou dramatische gevolgen hebben gehad voor de arbeidsmarkt en de intermediaire wereld. Een situatie die niet is opgetreden.

Een krimp van 60% in de papieren advertenties in de afgelopen drie jaar klinkt aan de andere kant wel een stuk geloofwaardiger. De reeds sterk afnemende populariteit van print in combinatie met de recessie hebben natuurlijk voor een sterke kaalslag gezorgd. Een kaalslag die ook al eerder in gang was gezet. En dat is een probleem wat wel duidelijk zichtbaar is. Met andere woorden; hier lijkt Nielsen de zaak wel goed in beeld te hebben.

Nielsen vervult daarmee ongetwijfeld een goede rol in wereld buiten de online vacaturemarkt. Voor uitgevers van papier is hun labeur dan ook zeker waardevol. Maar het zou echt beter zijn als Nielsen stopt met het geven van inschattingen van de online markt. Want daar klopt echt helemaal niets van. En het doet af aan de geloofwaardigheid van het bedrijf. En dat is in mijn optiek onnodig en vooral eenvoudig te voorkomen. Gewoon stoppen!

Geef een antwoord